Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Finanse i partnerstwo

Pierwszy powiatowy budżet nie pozwalał na realizację dalekosiężnych planów i zamierzeń, a jedynie umożliwiał bieżące funkcjonowanie. Rolą zarządu było więc skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację rosnących oczekiwań społeczności lokalnych. Zaniedbane szkoły, szpital oraz domy pomocy społecznej wymagały inwestycji. Stan dróg odbiegał od wymagań użytkowników i w dużej części nie spełniał norm technicznych. Żeby sprostać tym oczekiwaniom należało budować partnerstwa finansowe, by móc – poprzez zwiększenie środków – skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców.

W ciągu minionych lat powiatowy budżet wzrósł z 20 milionów do ponad 107 milionów w roku 2018. Możliwości realizowania inwestycji zwiększyły się z kwoty nieco ponad miliona do 28 mln w 2018 r. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony partnerów samorządowych oraz wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł finansowych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Na poziom wydatków wpływ ma również zakres zadań jakie podejmowaliśmy. Byliśmy liderem wojewódzkim w wielu projektach realizowanych w partnerstwie z innymi samorządami dla całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Chcąc jak najpełniej realizować swoje zadania, powiat toruński od samego początku wzbogacał swój budżet o środki zewnętrzne. Przez 20 lat udało się w ten sposób pozyskać niebagatelną kwotę niemal 155 mln zł! Te dodatkowe pieniądze zainwestowaliśmy przede wszystkim w oświatę i pomoc społeczną oraz w infrastrukturę drogową.
Kolejną okazją do budowania relacji partnerskich oraz szansą na wspólne kształtowanie przestrzeni publicznej są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Edukacja zawodowa, bezpieczeństwo na drogach, ekologia, kształcenie dorosłych oraz wsparcie dla osób wykluczonych – to obszary, w których powiat toruński zainwestował dodatkowe środki Unii Europejskiej w ramach ZIT.

Europejska szansa została wykorzystana maksymalnie – od 2004 roku powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne prowadziły obsługę wielu projektów, do których Unia Europejska dołożyła 100 mln zł! Środki te stanowią 64,5% wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania. To pieniądze, dzięki którym systematycznie poprawia się komfort mieszkańców powiatu we wszystkich dziedzinach życia.

  • Finanse i partnerstwo
  • Finanse i partnerstwo 1
  • Finanse i partnerstwo 2

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.