Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2021
2021.01.14
Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2021

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyróżnienia sportowe - trwa nabór wniosków
2021.01.13
Wyróżnienia sportowe  - trwa nabór wniosków

Jak co roku, w Starostwie Powiatowym trwa właśnie nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2020 roku. Do 10 lutego 2021 r. – decyduje data stempla pocztowego – przyjmowane są zgłoszenia zawodników. Kandydatami mogą być m.in. uczniowie reprezentujący szkołę lub sportowcy reprezentujący kluby sportowe z naszego powiatu.

Generator ofert – zapraszamy na szkolenie!
2021.01.13
Generator ofert – zapraszamy na szkolenie!

W związku z wprowadzeniem - w otwartych konkursach ofert - generatora ofert zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Wprowadzenie elektronicznej obsługi ofert za pomocą systemu witkac.pl ma na celu usprawnienie procesu zlecania zadań publicznych oraz ograniczenie kontaktu bezpośredniego.

Wiadomości z ZUS - dla przedsiębiorców
2021.01.13
Wiadomości z ZUS - dla przedsiębiorców

15 stycznia upływa ważny termin ws. zwolnienia ze składek

15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski w tej sprawie mogą złożyć właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku"
2021.01.13
Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku"

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Startują tegoroczne powiatowe inwestycje
2021.01.11
Startują tegoroczne powiatowe inwestycje

Jeszcze w połowie grudnia ubiegłego roku podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Biskupice–Wymysłowo–Warszewice. Jest to inwestycja partnerska, realizowana we współpracy z gminą Łubianka, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Upływa czas na złożenie wniosku o wyższą emeryturę dla rocznika 1953
2021.01.08
Upływa czas na złożenie wniosku o wyższą emeryturę dla rocznika 1953

Do poniedziałku, 11 stycznia 2021 roku, osoby urodzone w 1953 roku i pobierające wcześniejszą emeryturę  mają czas na złożenie wniosku o emeryturę powszechną na korzystnych zasadach - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Możliwość ta dotyczy osób urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Wynika to ze zmiany sposobu obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!
2021.01.07
Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!

Wraz z początkiem roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Sposób ubiegania się o środki finansowe w niniejszych konkursach organizacjom pozarządowym jest doskonale znany. Nowością w tym roku jest aplikowanie o powyższe środki z wykorzystaniem generatora ofert systemu witkac.pl. To właśnie za jego pomocą organizacje pozarządowe składają w tym roku ofertę.

 

 

Informacje z ZUS
2021.01.05
Informacje z ZUS

Masz pytanie - zadzwoń do ZUS

Placówki ZUS w regionie uruchamiają kolejne dyżury telefoniczne, które odbywać się będą w terminach od 11 do 15 stycznia. Tematyka dyżurów jest różnorodna od obowiązku informowania ZUS-u o zawieranych umowach o dzieło, ulgach w spłacie zadłużenia, e-wizytach czy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od nowego roku można zgłaszać się do małego ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, mogą od początku roku zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.