Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Aktualności

Pożegnanie st. bryg. Roberta Wiśniewskiego

2024.01.22
Pożegnanie st. bryg. Roberta Wiśniewskiego

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Wiśniewski zakończył służbę w straży pożarnej. Pożegnalną zbiórkę zorganizowano w piątek 19 stycznia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance. Świeżo upieczonemu emerytowi podziękował m.in. Starosta Toruński Marek Olszewski.

Medal dla Zespołu Harmonia

2024.01.22
Medal dla Zespołu Harmonia

Obchodzący 10-lecie istnienia Zespół Harmonia otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. Jubileuszowe spotkanie zorganizowano 20 stycznia 2024 roku w Domu Kultury w Górsku. Medal na ręce prowadzącej zespół przekazali Starosta Toruński Marek Olszewski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz Kowalski.

Otwarte konkursy ofert 2024 – ponad 450 tys. do dyspozycji!

2024.01.19
Otwarte konkursy ofert 2024 – ponad 450 tys. do dyspozycji!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kwota zarezerwowania na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2024 wynosi 452 tys. złotych, czyli o prawie 80 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim!

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą generatora ofert witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl w terminie do 26 stycznia 2024 r. do godz. 23:59:59.

 

Toruń wrócił do wolnej Polski

2024.01.19
Toruń wrócił do wolnej Polski

Starosta Toruński Marek Olszewski wziął udział w rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. 18 stycznia 2024 roku przedstawiciele samorządu, służb mundurowych oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Hallera.

Członkowie komisji pilnie poszukiwani! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

2024.01.11
Członkowie komisji pilnie poszukiwani! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z trwającym naborem ofert w otwartych konkursach ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2024 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r. na formularzu zgłoszeniowym – druk dokumentu do pobrania poniżej. Formularze (skan dokumentu) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.

Kolędowanie w Lubiczu Górnym

2024.01.07
Kolędowanie w Lubiczu Górnym

Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki znalazły się w programie Koncertu Kolęd, który 7 stycznia 2024 roku zorganizowano w kościele parafialnym w Lubiczu Górnym. Artystom – wokalistce Marcie Kamińskiej i instrumentalistom Jarosławowi i Sebastianowi Kamińskim – wspaniałego występu pogratulował Starosta Toruński Marek Olszewski.

Pożegnanie Komendanta Reszkowskiego

2024.01.05
Pożegnanie Komendanta Reszkowskiego

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Reszkowski po 29 latach służby odchodzi na emeryturę. Uroczysty apel pożegnalny zorganizowano 4 stycznia 2024 roku, wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Toruńskiego – Starosta Toruński Marek Olszewski i Wicestarosta Michał Ramlau.

 

Samorządowa Wigilia w Ratuszu Staromiejskim

2023.12.21
Samorządowa Wigilia w Ratuszu Staromiejskim

Starosta Toruński Marek Olszewski i Prezydent Torunia Michał Zaleski byli gospodarzami świątecznego spotkania samorządowców, które zorganizowano 21 grudnia 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu, radni, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu.

Jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem?

2023.12.20
Jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem?

Czy może zdarzyć się tak, iż nieruchomość, która jest w moim posiadaniu wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków, a ja jako właściciel nic o tym nie wiem? Okazuje się, że tak! I przypadki takie nie są odosobnione.

O tym, że obiekt znajduje się w takiej ewidencji często dowiadujemy się przypadkiem, najczęściej wtedy, kiedy chcemy przeprowadzić jego modernizację czy też dokonać rozbiórki. Okazuje się bowiem, iż takie działania – w przypadku wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków – wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Szlachetna Paczka dla rodziny z gminy Lubicz!

2023.12.15
Szlachetna Paczka dla rodziny z gminy Lubicz!

Żywność, środki czystości i upragnione zimowe buty dla 35-letniej pani Zosi i jej dorastającego syna znalazły się w Szlachetnej Paczce, którą przygotowali przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Toruńskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zarządu Dróg.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.