Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wejdź do GEOPORTALU

 • Wejście do Geoportalu

Głównym celem GEOPORTALU jest udostępnianie danych przestrzennych, które nie są płatne. Dlatego przeciętny klient urzędu nie musi się autoryzować (logować) w systemie - wystarczy kliknąć ikonę „portal mapowy”

Przy pomocy WebEWID Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prezentuje:

 • mapę zasadniczą rozumianą jako zbiorczy raport z bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG
 • mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki gruntowe, kontury klas bonitacyjnych, granice administracyjne);
 • mapę obiektów topograficznych jako raport z BDOT500 (odpowiednik dawnej nakładka sytuacyjnej K-1)
 • mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.)
 • mapę sieci projektowanych uzbrojenia terenu w ramach koordynacji dokumentacji projektowej
 • mapę zakresów prac geodezyjnych (dostępne w  Portalu Geodety)
 • mapę osnów geodezyjnych jako raport z BDSOG;
 • mapę punktów adresowych
 • mapy glebowo-rolnicze
 • mapy pochodne (np.: mapa stanu prawnego granic, mapa użytkowania terenu)
 • mapę Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 • mapy z zewnętrznych serwerów WMS jako tło dla własnych map

 

Przy pomocy GEOPORTALU klient WGiGN  może:

 • Przeglądać wszystkie w/w mapy i związane z nimi informacje, które zostały zgromadzone w bazie EWID 2007,
 • Wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących atrybutów: działki, budynki adresy,
 • Pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym,
 • Pozyskiwać informacje o atrybutach sieci poprzez wskazanie obiektu na mapie,
 • Przeliczać współrzędne klikniętego punktu do różnych układów (m.in. WGS84-GPS).

Po zalogowaniu do GEOPORTALU przez e-puap lub przez wcześniej założone konto można uzyskać dostęp do:

Portalu Geodety w którym jako Geodeta Uprawniony możesz:

 • Zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu bez wizyty w WGiGN,
 • Pobierać numer KERG i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w WGiGN, materiałami i informacjami w formie cyfrowej (opcjonalnie z podpisem elektronicznym)
 • Pobierać zeskanowane opisy topograficzne punktów osnowy oraz zeskanowane operaty geodezyjne,
 • Przekazywać do WGiGN dokumenty elektroniczne i wyniki pomiarów jako załączniki do operatu geodezyjnego poprzez specjalny panel geodety,
 • Zarządzać zgłoszonymi przez siebie pracami poprzez panel geodety wyposażony w wiele narzędzi pomocniczych.

 

Portalu Katastralnego, gdzie pracownicy urzędów gminnych i pozostałych wydziałów starostwa oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do rejestrów publicznych ewidencji gruntów, budynków i lokali uzyskują narzędzia do:

 • Obsługi Ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • Wgląd do części opisowej ewidencji gruntów (dane osobowe),
 • Wydruku aktualnego widoku mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html.

 

Portalu Interesanta który przeznaczony jest do obsługi klientów zamawiających materiały i dokumenty (w postaci elektronicznej lub papierowej), na przykład:

 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • Kopia mapy zasadniczej
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • i innych np. wypisu uproszczone z ewidencji gruntów i budynków, wykazy działek i podmiotów ewidencyjnych, kopie map w postaci wektorowej

 

Portalu Rzeczoznawcy dzięki któremu możesz uzyskać dostęp do transakcji zgromadzonych w naszej bazie, oraz przejrzeć akty notarialne związane z tymi transakcjami. Wgląd do transakcji mogą uzyskać wszyscy zainteresowani. Wgląd do aktów notarialnych jest dostępny wyłącznie dla rzeczoznawców majątkowych.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji
Geoportal; Powiat Toruński; mapy

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.