Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • PCPR spotkanie (2)

Rodzina w centrum etap I – kolejny projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu (PCPR) zorganizowało wczoraj (4 czerwca 2024 r.) spotkanie świadomościowe propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego, w tym rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Wykłady: „Poczucie własnej wartości – psychospołeczny system odporności” oraz „Po pierwsze zaufanie – czyli jak budować znaczącą relację z nastolatkiem”, zostały poprowadzone przez Tamarę Kasprzyk – psychologa, trenera, współzałożycielkę i Prezes Fundacji Familylab Polska, której istotą pracy pozostaje wspieranie relacji dorosłych z dziećmi.

Przedmiotowe spotkanie pozostawało elementem działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „RODZINA W CENTRUM ETAP I” współfinansowanego z EFS Plus w ramach priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.25 – usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jakiego beneficjentem pozostaje powiat toruński będący partnerem w jego realizacji dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego, z ramienia którego podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie pozostaje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu toruńskiego pracownicy placówki opiekuńczo-wychowawczej, kadra pomocy społecznej z terenu powiatu, przedstawiciele Policji oraz pracownicy działu Pieczy Zastępczej i działu Projektów PCPR.

Przybyłych na spotkanie powitał Dyrektor PCPR – Jacek Skorulski, który z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, podziękował zebranym za trud i zaangażowanie w niesienie pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach.
Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele władz samorządowych, w tym: Wicestarosta Toruński Tomasz Zakrzewski, który zauważył, że rodzice zastępczy z wielką odpowiedzialnością budują zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka. Rodzicielstwo zastępcze nie jest zwykłą pracą. Nie jest zawodem dla każdego. To zdecydowanie coś więcej, co wykracza poza ramy formalnych profesji – to zawód z powołania. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż pełnienie funkcji rodzica zastępczego to wielka odpowiedzialność i wyzwanie, którego podjęcie świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci. Zauważył, iż dzięki trosce rodziców zastępczych i opiekunów dzieci zyskują bezpieczną przystań i domową atmosferę. 
Władze gminy Obrowo, która gościła uczestników spotkania reprezentowane były przez Wójta Gminy Andrzeja Wieczyńskiego oraz Joannę Zielińską Z-cę Wójta. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Anna Sobiesiak dyrektor Kuj.-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz Urszula Kazimierska przedstawiciel ROPS w Toruniu – partner wiodącego projektu „RODZINA W CENTRUM ETAP I”.

W roku 2023 na terenie naszego powiatu w kulminacyjnym momencie funkcjonowało łącznie 160 rodzin zastępczych w których przebywało łącznie 291 dzieci. Ubiegły rok zakończył się natomiast liczbą 129 rodzin zastępczych, w których na koniec grudnia przebywało łącznie 241 dzieci. W powiecie toruńskim funkcjonuje obecnie 7 zawodowych rodzin zastępczych, 6 rodzinnych domów dziecka, 40 niezawodowych rodzin zastępczych oraz 76 rodzin zastępczych spokrewnionych. Powiatowy system pieczy zastępczej. uzupełnia prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie, poprzez prowadzenie placówki „Nasz Dom” dla14 wychowanków.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci potrzebujących bezpiecznego środowiska zastępczego Wszelkie informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego (w tym jak zostać rodzicem zastępczym) uzyskacie Państwo pod numerem tel. 56 / 662 87 66 od pracownika PCPR Moniki Tomaszewskiej.

Fot. PCPR w Toruniu

  • autor: Jacek Skorulski/PCPR

Galeria zdjęć

  • PCPR spotkanie (1)
  • PCPR spotkanie (2)
  • PCPR spotkanie (3)
  • PCPR spotkanie (4)
  • PCPR spotkanie (5)
  • PCPR spotkanie (6)
  • PCPR spotkanie (7)
  • PCPR spotkanie (8)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.