Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • wsparcie_miedzysektorowe_1

Model wsparcia międzysektorowego

Od kilku miesięcy Powiat Toruński wspólnie z 36 powiatami w kraju realizuje na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projekt innowacyjno-wdrożeniowy polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin.

Rolę Instytucji Koordynującej (IK) w Powiecie Toruńskim pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży, która we współpracy z jednostkami realizującymi badania, tj.  żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, przychodniami lekarskimi w okresie od 03.10.2022 do 15.12.2022 r. przeprowadziła  417 badań skriningowych w zakresie WWR w populacji dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat; oraz 271 badań przesiewowych w populacji uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wyznaczeni koordynatorzy do badań dzieci i uczniów współpracowali w powiecie z 44 nauczycielami, pedagogami, lekarzami, spotykali się z dyrektorami szkół i ośrodków pomocy społecznej.

Koordynator Wsparcia Międzysektorowego (WM) wspólnie z koordynatorami Poradni (IK) uczestniczyli w tworzeniu lokalnej sieci wsparcia i ustalenia zasobów powiatu. Badanie i rozpoznanie zasobów powiatu odbywało się na trzech poziomach:

  • przygotowanie wykazu instytucji mogących działać w celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu - zasoby instytucjonalne;
  • sporządzenie listy specjalistów zaangażowanych w udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom na terenie powiatu - zasoby osobowe;
  • sprecyzowaniu, jaki rodzaj wsparcia może zaoferować każda z instytucji, organizacji pozarządowych, itp. - zasoby materialne.

Badanie podstawowe zostało wykonane m.in. w oparciu o dane statystyczne GUS, informacje zamieszczane w systemie SIO, strony internetowe starostwa powiatowego i jego jednostek,  strony internetowe urzędów gmin powiatu toruńskiego. Brakujące dane uzupełniane były na podstawie informacji nadesłanych z jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu, wywiadów bezpośrednich z pracownikami urzędów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, itp. Kwerenda oparta na tych źródłach ukazała stan zasobów instytucjonalnych, kadrowych oraz materialnych. Dzięki stworzeniu mapy zasobów powiatu i skoordynowanym działaniom wszystkich podmiotów dzieci, uczniowie i ich rodziny zostaną otoczeni kompleksową opieką i wsparciem najbliżej miejsca swego zamieszkania.

Badania, które koordynują pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą realizowane do sierpnia 2023 r. Jak informuje koordynator powiatowy WM Andrzej Pabian, w I etapie badań skriningowych zostało zdiagnozowanych prawie 700 dzieci i uczniów za pomocą arkuszy przygotowanych przez MEN. Dzieci i uczniowie, u których zdiagnozowano potrzeby wsparcia zostały objęte drugim etapem badań. To dziesięcioro dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat (żłobek, przedszkole) oraz dziesięcioro  uczniów w wieku od 7 do 18 roku życia (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Wobec tych grup wdrażane będą programy wsparcia z wykorzystaniem istniejących zasobów. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie poddana badaniu naukowemu i ewaluacji.

drukuj (Model wsparcia międzysektorowego)

  • autor: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Galeria zdjęć

  • wsparcie_miedzysektorowe_1
  • wsparcie_miedzysektorowe_2

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.