Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • nowe obowiązki

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

CRBR - czym jest?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje spółki.

Obowiązek rejestracji od 31.10.2021r.
Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

- spółki partnerskie,
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
- spółki europejskie, 
- spółdzielnie,
- spółdzielnie europejskie, 
- fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
(w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)
Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Informacja dla organizacji zarejestrowanych w KRS po 31.10.2021r.
W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31.10.2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji).

ZGŁOSZENIE - informacje
Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Więcej na https://www.gov.pl

Link do rejestracji TUTAJ

drukuj (Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS)

  • autor: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-garwolin

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.