Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • siedziba PUP

Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców

Na początku kwietnia 2020 roku PUP dla Powiatu Toruńskiego, jako jeden z pierwszych urzędów pracy w naszym województwie, rozpoczął realizację zadań związanych z wdrażaniem Tarczy Antykryzysowej. Dzięki znakomitej współpracy z Zarządem Powiatu oraz wielkiemu zaangażowaniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego udało się zrealizować postawione przed urzędem cele: pomóc w utrzymaniu działalności wielu firm w powiecie i zapobiec masowym zwolnieniom w regionie. Przez ten czas PUP spotykał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony przedsiębiorców, którzy często byli zaskoczeni szybkością i skutecznością działania pracowników urzędu. Mamy nadzieję, że te działania wpłyną na zmianę postrzegania działania urzędów pracy – z instytucji wypłacających zasiłki, na instytucje sprawnie realizujące różnorodne powierzone im zadania wspierające przedsiębiorczość. Fundusze na realizację tarczy są cały czas dostępne, tak więc zachęcamy do składania wniosków te podmioty, które kwalifikują się do pomocy w ramach poszczególnych narzędzi, a jeszcze wniosków nie złożyły. Wszelkie informacje dotyczące wsparcia zarówno dla osób bezrobotnych, jak i przedsiębiorców dostępne są na stronie internetowej PUP dla Powiatu Toruńskiego: pupdlapowiatutorunskiego.pl oraz na naszym Instagramie i Facebooku.

Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dała powiatowym urzędom pracy narzędzia do wspierania przedsiębiorców i zapobiegania gwałtownemu wzrostowi bezrobocia. Są to:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia po 3 miesiącach;
  2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych w wysokości do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia po 3 miesiącach;
  3. Dofinansowanie części kosztów prowadzania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych;
  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych;
  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników dla kościelnej osoby prawnej;
  7. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

W ramach dwóch pierwszych z wymienionych działań Tarczy Antykryzysowej PUP dla PT wypłacił ponad 25 mln zł bezzwrotnych pożyczek ze środków Funduszu Pracy dla 5 150 mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z naszego powiatu, z czego umorzono pożyczki 5 087 podmiotom.

PUP dla PT wspomógł dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 815 samozatrudnionym przedsiębiorcom z regionu na kwotę ponad 4.200 000,00 zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowaliśmy również część kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 396 mikro-, małych – i średnich przedsiębiorstw na kwotę 10 257 590,94 zł. W tej grupie znalazło się 326 mikroprzedsiębiorców, 56 małych i 14 średnich przedsiębiorców z naszego powiatu. Środki te pochodziły również z funduszy unijnych i pomogły utrzymać zatrudnienie 2 880 pracowników z powiatu toruńskiego.

Kwotę 157 383,61 zł wydatkowaliśmy na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla 8 organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych z naszego regionu. Pozwoliło to wspomóc utrzymanie zatrudnienia 40 pracowników tych instytucji.

19 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy elektroniczny nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach powyższego instrumentu powinny złożyć wniosek do 31 stycznia 2021 roku. Dotacje wypłacane są na bieżąco. Łącznie w 2020 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP dla PT na pomoc dla przedsiębiorców i zatrudnionych w powiecie toruńskim wydatkował kwotę ponad 40 mln złotych.

drukuj (Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.