Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Karty parkingowe i legitymacje po nowemu

Na podstawie polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03-04-2020 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

  • przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu,
  • doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności będzie się odbywać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznie lub w formie pisemnej deklaracji).

UWAGA:

  1. Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego wraz z aktualnym zdjęciem, dowodem dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne tychże dokumentów należy poinformować o tym pracowników Zespołu telefonicznie: 56 662 87 63 lub 56 662 87 64 lub listownie, na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.