Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wyniki konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2020.

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 24 października 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2020.

Przeznaczona na realizację zadania dotacja wynosi 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych).
W określonym w konkursie terminie złożone zostały cztery oferty. Wszystkie spośród złożonych ofert spełniają wymagania formalne określone w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

Ocenie merytorycznej poddane zostały 4 oferty spełniające wymagania formalne.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, po dokonaniu oceny merytorycznej, wyłoniono dwie oferty złożone przez:
1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy – w celu powierzenia prowadzenia punktu w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2. Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn – w celu powierzenia prowadzenia punktu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja zamieszczona na https://www.bip.powiattorunski.pl

drukuj (Wyniki konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.