Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Najaktywniejsi społecznicy i najciekawsze inicjatywy zasługują na wyróżnienie

Społecznik Roku – zgłoszenia do 15 listopada

W ubiegłym roku „Społecznikiem Roku” została Maria Kucharzewska z Głuchowa – działaczka społeczna z kilku­dziesięcioletnim stażem. Kto w tym roku dołączy do za­szczytnego grona wyróżniających się społeczników prze­konamy się niebawem. Ruszył bowiem nabór do IV edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”.

Do konkursu można zgłaszać pełnoletnie osoby lub grupy osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Podejmują nieodpłatnie działania na rzecz innych, sku­tecznie walczą lub zapobiegają problemom społecznym, są pomysłodawcami i organizatorami działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Komisja konkursowa przy ocenie kandydatów zwróci szczególną uwagę m.in. na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność, po­mysłowość działań jak również na współpracę i angażo­wanie innych osób.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 listopa­da. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.powiattorunski.pl/NGO. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą instytucje publiczne, organizacje pozarzą­dowe oraz pełnoletni mieszkańcy powiatu. Na zwycięzcę czeka statuetka oraz nagroda rzeczowa. Uroczyste wrę­czenie odbędzie się podczas Powiatowego Forum Organi­zacji Pozarządowych.

Która inicjatywa zasługuje na miano najciekawszej?

Kalendarz wydarzeń w powiecie toruńskim jest niezwykle bogaty i różnorodny. Co weekend w gminach wiele się dzie­je. Organizatorzy festynów, spotkań czy akcji społecznych prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojego wydarzenia. Z pewnością wiele z nich zasługuje, by zgłosić je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. W tym roku po raz piąty uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych – w drodze tajnego głosowa­nia – dokonają wyboru tej najciekawszej.

Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół go­spodyń wiejskich, rad sołeckich, uczniów z terenu powia­tu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Do konkursu mogą stanąć inicjatywy zrealizowane przez grupy podczas całego okresu ich działalności. Zgło­szone przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez ich realizatorów podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się już w grudniu.

Zwycięzca otrzyma bon zakupowy o wartości 1000 zł, który przeznaczy na urzeczywistnianie swoich celów sta­tutowych lub dalszą działalność społeczną grupy. Ponadto przyznane zostaną 2 wyróżnienia o wartości 500 zł każde. Dla wszystkich grup prezentujących inicjatywy podczas forum przewidziano słodkie niespodzianki.

Inicjatywę do konkursu można zgłosić do 15 listopada pod nr tel. 56 662 88 42. Pod tym numerem można rów­nież uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu. Zapraszamy do kontaktu.

drukuj (Najaktywniejsi społecznicy i najciekawsze inicjatywy zasługują na wyróżnienie)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.