Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wędrówki Rodzinne z PTTK

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa zaprasza 26 października br. mieszkańców miasta do udziału w kolejnej wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki Rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników o godz. 6.30, przy pl. św. Katarzyny na przystanku linii nr 106 (Polbus). O godz. 6.40 nastąpi wyjazd do Młyńca Pierwszego, z którego turyści ruszą na wycieczkę. Trasa wędrówki będzie przebiegała z Młyńca, przez Elgiszewo, Dulnik, Grudzę, Pomorzany, Ruziec, z zakończeniem w Golubiu-Dobrzyniu. Długość trasy, która będzie wiodła szlakiem pieszym, najpierw niebieskim, a następnie żółtym i św. Jakuba, wyniesie około 20 km. Dla wytrwałych turystów w Golubiu-Dobrzyniu przygotowano atrakcję. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Jacek Orłowski.

Golub-Dobrzyń to niespełna 13 tysięczne miasto, położone nad Drwęcą, której koryto jest naturalną granicą pomiędzy historycznymi ziemiami chełmińską i dobrzyńską. Miasto jest usytuowane na terasach pradoliny Drwęcy, którą od północy ogranicza krawędź Wysoczyzny Chełmińskiej. Należy zwrócić uwagę na historyczne uwarunkowania, które towarzyszyły rozwojowi, dwóch oddzielnych i samodzielnych, aż do 1951 r. organizmów miejskich: Golubia i Dobrzynia.
Ciekawostki krajoznawcze w Golubiu: kościół gotycki św. Katarzyny z 1. połowy XIV w. Kilkakrotnie niszczony pożarami m.in. w 1414 r., pod koniec XVI w. oraz w 1689 r. Wewnątrz fragmenty późnogotyckiej polichromii z początku XVI w. i renesansowego nagrobka wojewody pomorskiego Krzysztofa Kostki. Na wieży kościelnej wisi gotycki dzwon z XV w. W rynku dawnego Golubia pod nr 35 znajduje się najstarsza kamienica miasta, pochodząca z przełomu XIV i XV w., później wielokrotnie przebudowana. W północno-wschodnim narożniku rynku tzw. Dom Pod Kapturem z XVIII w. Obok niego usytuowany jest dawny kompleks kościoła ewangelickiego (zbór i pastorówka) z początku XX w., obecnie szkoła. Dawny Golub otaczają zachowane odcinki gotyckich murów miejskich z basztą z 1. połowy XIV w., rozbudowane w XV w. Przed starym mostem, po prawej stronie ulicy, idąc od rynku znajduje się budynek dawnej pruskiej komory celnej z XIX w. a po drugiej stronie mostu gmach dawnej rosyjskiej komory celnej z końca XIX w. Na terenie Dobrzynia: na opadającym do Drwęcy wzniesieniu znajdował się kirkut z XVIII w., upamiętniony pomnikiem. Kościół klasycystyczny św. Katarzyny Aleksandryjskiej z lat 1823-1826 r. W regencyjnym ołtarzu głównym świątyni znajduje się krucyfiks gotycki z 2. połowy XIV w. – być może jest to wyposażenie z dawnej kaplicy zamkowej. W parku stoi kolumna z figurą Matki Boskiej z 1939 r. Na dawnym cmentarzu dobrzyńskim znajduje się neogotycka kaplica Brudnickich i Płoskich z 1864 r. Przez miasto prowadzą 3 szlaki turystyczne: międzynarodowy pieszy w kolorze żółtym im. Franciszka Łęgowskiego, rowerowy w kolorze zielonym oraz Europejski Szlak Kulturowy św. Jakuba, których administratorem i gospodarzem jest Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu. Na krawędzi wysoczyzny nad Golubiem-Dobrzyniem góruje zamek pokrzyżacki – siedziba Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego.
Opracował Henryk Miłoszewski

drukuj (Wędrówki Rodzinne z PTTK)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.