Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Toruńskiego

8 października 2019 roku odbyło się spotkanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na spotkanie oprócz stałego składu rady zaproszony został przez Przewodniczącą Agnieszkę Janiaczyk-Dąbrowską, Starosta Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Dariusz Zagrabski. Tematem spotkania było przedstawienie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w okresie od stycznia do września 2019 roku. Dyrektor Urzędu omówił zmiany, które nastąpiły na rynku pracy w 2019 roku dotyczące między innymi poziomu bezrobocia – 3.429 osób (spadek od stycznia o 620 osób) i stopy bezrobocia – 9,8% (spadek od stycznia o 1,7 punktu procentowego). Dyrektor omówił także najistotniejsze problemy rynku pracy powiatu toruńskiego takie jak duży udział w strukturze bezrobotnych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 81,2%, – duży udział procentowy kobiet w populacji osób bezrobotnych – 63,8%, oraz wysoki procentowy udziału w populacji osób bezrobotnych osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy – 49,4%. Na spotkaniu przedstawione zostały podejmowane przez urząd działania mające na celu przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych jak również programy wsparcia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto przedstawiona została informacja finansowa z realizacji zadań budżetowych. Omówiono realizację wydatków na zasiłki dla osób bezrobotnych – 6,7 mln zł (realizacja od stycznia), składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane przez tut. urząd pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1,6 ml zł (realizacja od stycznia) jak również realizację wydatków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w realizowanych w poszczególnych programach wparcia finansowego. Na ten cel od stycznia wydatkowano kwotę 7,8 mln zł. W sumie na zaplanowanych na 2019 rok 21,5 mln zł do września wydatkowano kwotę 16,6 mln zł. Powiatowa Rada Ryku Pracy zaopiniowała także cztery umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne. Zaopiniowaniu zgodnie z uprawnieniami rady poddano zlecenie Poczcie Polskiej dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych. Na koniec spotkania Dyrektor PUP zapoznał zebranych z nową lokalizacją Urzędu Pracy przy ulicy Polnej 115 w Toruniu.

drukuj (Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Toruńskiego)

Galeria zdjęć

 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (2)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (3)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (4)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (5)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (6)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (7)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (8)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (9)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (11)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (12)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (13)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (14)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (15)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (16)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (17)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (18)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (20)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (21)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (22)
 • 2019-10-08 Posiedzenie Rady Pracy (27)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.