Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Ważne informacje dla właścicieli lasów!

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2018-2027 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębach ewidencyjnych z terenu gminy Czernikowo.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w dniu 18 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo pokój nr 18, na okres 60 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszonych planów urządzenia lasu na lata 2018-2027 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębach ewidencyjnych z terenu gminy Czernikowo.

Projekty Uproszczonych planów urządzenia lasu zawierają opisy i powierzchnię lasów, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2018-2027.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu Uproszczonych planów urządzenia lasu, tj. do dnia 19 kwietnia 2019 r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów, w miejscu ich wyłożenia. Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta powiatu toruńskiego w formie decyzji.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w miejscu wyłożenia Uproszczonych planów urządzenia lasu upoważniony przedstawiciel KRAMEKO Sp. z o.o., wykonawcy planu, w ramach konsultacji społecznych będzie zainteresowanym właścicielom lasów, udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonych planach.

drukuj (Ważne informacje dla właścicieli lasów!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.