Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Las

Zaproszenie na posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG)

Starosta Toruński informuje o przystąpieniu do sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, na lata  2018-2027, dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Czernikowo.

W związku z powyższym, w porozumieniu z wykonawcą tematu tj. KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą z Krakowie, uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej, które odbędzie się 22.01.2019 r. godz. 11.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, sala 123.

Przedmiotem posiedzenia Narady Techniczno-Gospodarczej będzie omówienie:

 • podstaw prawnych sporządzania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
 • zakresu i stopnia szczegółowości wykonywanych prac urządzeniowych,
 • zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko realizacji zaplanowanych zadań,
 • zakresu ramowych wytycznych ochrony ppoż,
 • zasad projektowania zadań gospodarczych dla lasów położonych na obszarach chronionych,
 • sposobów i terminów zawiadamiania właścicieli lasów o wykonywaniu prac urządzeniowych,
 • sposobów, miejsc i terminów wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do publicznego wglądu,
 • miejsca i terminu składania wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów,
 • celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania,   
 • hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów,
 • sposobu oprawy operatów, map oraz przygotowania wersji elektronicznej.

    Posiedzenie ma charakter otwarty. W obradach może wziąć udział każdy zainteresowany gospodarką leśną i ochroną przyrody.

    Z posiedzenia Narady Techniczno-Gospodarczej zostanie sporządzony protokół, a jej ustalenia wykorzystane będą w realizacji zleconego tematu.

drukuj (Zaproszenie na posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG))

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.