Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • smieci

Zmiana Ustawy o odpadach - nowe obowiązki dla posiadaczy odpadów

Starosta Toruński informuje, że dnia 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Ustawa wprowadziła znaczące zmiany dla podmiotów zbierających, przetwarzających i wytwarzających odpady.

POSIADACZ ODPADÓW DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O DECYZJĘ NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O JEJ ZMIANĘ ZGODNIE Z USTAWOWYMI WYMAGANIAMI W TERMINIE 12 MIESIĘCY OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE WW. USTAWY.

Wniosek winien zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa.

Zgodnie z art. 9 ustawy zmieniającej, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe.

Od dnia 5.03.2019 r. posiadacz odpadów obowiązany jest także do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (należy dostarczyć informację do organu o zainstalowaniu systemu).

drukuj (Zmiana Ustawy o odpadach - nowe obowiązki dla posiadaczy odpadów)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.