Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

    [treść archiwalna]

Szkolą, by pomagać rodzinom

PCPR w Toruniu 11 grudnia 2017 r. zorganizowało kolejne spotkanie poświęcone rozwojowi rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum’’.

Pierwszą część spotkania, poświęconą zjawisku przemocy w rodzinie, poprowadziła Aleksandra Gawinecka, psycholog PCPS w Toruniu. Omówiła mechanizm przemocy, a także rolę sprawcy, ofiary i świadka.

Drugi wykład poprowadził trener Marcin Cięgotura z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu. Po omówieniu procedur ustanowienia rodziny zastępczej, trudności z jakimi rodzice zastępczy mogą się spotkać i pomocy na jaką mogą liczyć, odbyły się także dyskusje i praca w parach.

W dalszej kolejności wystąpiła Hanna Rutkowska, prowadząca Rodzinny Dom Dziecka, która podzieliła się swoimi doświadczeniami i opowiedziała z jakimi problemami i radościami spotyka się na co dzień.

W najbliższych miesiącach planowane są kolejne trzy spotkania edukacyjne w Chełmży i w Lubiczu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezdecydowanych i tych, którzy już podjęli decyzję dotyczącą sprawowania funkcji rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czeka na zgłoszenia pod nr tel. 698 010 273, 56 662 87 50 lub w swojej siedzibie w Toru­niu, przy ul. Towarowej 4-6.

Projekt ,,Rodzina w Centrum’’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Jolanta Zielińska

Dyrektor PCPR w Toruniu

    [treść archiwalna]

Galeria zdjęć

    [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.