Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

    [treść archiwalna]

XLI Edycja Eliminacji Okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku na terenie Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, odbywała się XLI Edycja Eliminacji Okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. OWiUR jest jedną z najstarszych polskich olimpiad organizowanych nieprzerwanie od 1977 roku. Rywalizacja w ramach etapu okręgowego obejmowała bloki tematyczne: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, agrobiznes, architektura krajobrazu.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu. W zmaganiach uczestniczyło 116 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

z terenu województw: kujawsko – pomorskiego oraz pomorskiego. Patronat merytoryczny wydarzenia od wielu lat sprawują ministerstwa: rolnictwa i rozwoju wsi oraz edukacji narodowej.
Sponsorami i darczyńcami wydarzenia byli: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu, Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku, firma Sano – zdrowe zwierzęta, firma Jeziórska – Pielęgnacja Terenów Zielonych z Torunia, firma – ZIP Agro z Zębówca, Powiat Toruński, UTP w Bydgoszczy.

Nadzór nad przeprowadzeniem Olimpiady sprawował dwudziesto osobowy Komitet Okręgowy pod przewodnictwem dr hab. inż. Piotra Dorszewskiego prof. UTP, składający się
z pracowników naukowych Uniwersytetu przy wsparciu pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczniowie rywalizowali zarówno w wymiarze praktycznym jak
i teoretycznym, mierząc się z zadaniami przygotowanymi przez Komitet Główny Olimpiady działający przy Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach.

W zmaganiach w bloku produkcja roślinna uczestniczyło 24 uczniów, z pośród których laureatami zostały 4 osoby, a zwyciężył Patryk Paweł Nowak uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie.

W bloku produkcja zwierzęca uczestniczyło 24 uczniów, 4 z nich została laureatami,
a zwyciężył Marek Adam Kapczyński z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

W bloku mechanizacja rolnictwa w zmaganiach brało udział 22 uczniów, z pośród których wyłoniono 3 laureatów – zwycięzcą został Paweł Kowalski z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.

W bloku gastronomia do rywalizacji stanęło 19 uczniów, z których grona wyłoniono 3 laureatów, a najlepszym został uczeń Cyprian Dobrzycki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

W bloku architektura krajobrazu uczestniczyło 16 uczniów, z tej grupy wyłoniono
2 laureatów, spośród nich najlepszy był Patryk Czerwiński z Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.

W boku agrobiznes do rywalizacji przystąpiło 11 uczniów, pośród dwójki laureatów najlepsza okazała się Daria Albertyńska z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Nagrody dla laureatów podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyli przedstawiciele darczyńców: Mirosław Graczyk – Starosta Powiatu Toruńskiego, Tomasz Zakrzewski – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego reprezentujący również Kujawsko – Pomorską Izbę Rolniczą z siedzibą w Przysieku, Krzysztof Bylicki Dyrektor Delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Edyta Zakrzewska zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Paweł Drzażdzewski zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Mirosław Makowski Dyrektor Regionalny firmy Sano, Teresa Jeziórska właściciel firmy Jeziórska sp.j.

Wszyscy laureaci uzyskali przepustkę do reprezentowania swoich szkół podczas etapu centralnego Olimpiady, który w tym roku odbędzie się w dniach 2-3 czerwca w Lublinie.

Michał Rycharski

    [treść archiwalna]

Galeria zdjęć

    [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.