Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Koronawirus - od 30 maja IV etap znoszenia ograniczeń

W kraju, w Europie, na świecie trwa epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Tu codziennie podajemy bieżące informacje o tym co robimy w tej sprawie i jak uchronić się przed zakażeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Może utrzymywać się przez wiele dni na powierzchni przedmiotów czy wyposażenia. Aby ustrzec się przed zakażeniem należy często i dokładnie myć ręce mydłem, stosować płyny do dezynfekcji często dotykanych powierzchni i - co najważniejsze - ograniczyć kontakty z innymi osobami do minimum.

drukuj (Koronawirus - od 30 maja IV etap znoszenia ograniczeń)

2020 05 28

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ogłasza czwarty nabór wniosków na realizację instrumentów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19. Więcej tutaj.

2020 05 27

Od czasu kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa minęły prawie 3 miesiące. W związku z ustabilizowaniem się poziomu zachorowań rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnego etapu znoszenia ograniczeń. Wciąż powinniśmy jednak zachowywać czujność, unikać tłumów i zachowywać dystansowanie społeczne. Spłaszczenie krzywej epidemii jest cały czas naszym zadaniem.

Od 30 maja nie trzeba będzie nosić maseczek - z wyjątkami: w sklepach, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestaną obowiązywać w gastronomii i w kościołach. Obowiązują jednak maseczki lub dystans społeczny.

Dozwolone będą zgromadzenia do 150 osób. Podobnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust lub dystans społeczny. Decyzje o zgodzie na zgromadzenie będą podejmowane jednak w oparciu o stan epidemiologiczny - od 30 maja.

Od 6 czerwca będą mogły być otwarte instytucje kultury, kina, teatry czy też obiekty rekreacyjne: kluby fitness, siłownie - z obowiązkiem spełniania wymogów sanitarnych. Wyłączone z tego są dyskoteki. Od 6 czerwca będzie dopuszczalna organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób.

To jednak nie oznacza końca epidemii. Nadal mogą pojawiać się ogniska wirusa, dlatego wciąż obowiązuje dystans społeczny, a jeśli nie będzie możliwy - maseczka.

Więcej szczegółów tutaj.

 • 4etap_maseczki
 • 4etap_dystans
 • 4etap_kina
 • 4etap_wesela
 • 4etap_zgromadzenia
 • 4etap_restauracje
 • 4etap_limity
 • 4etap_siłownie

2020 05 18

Ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Jednak już od poniedziałku, 18 maja br. rozpoczął się stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywrócono również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. Otwierają się schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Można już realizować zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Szczegóły można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji.

 • 3etap_oświata
 • 3etap_edu_nauka jazdy
 • 3etap_edu_schroniska
 • 3etap_edu_wczesny rozwój
 • 3etap_edu_zajęcia praktyczne

2020 05 14

Wchodzą w życie kolejne regulacja dotyczące odmrażania poszczególnych branż gospodarki i obszarów życia społecznego. Jak się w tym połapać? Które zalecenia są aktualne? Aby ułatwić poruszanie się w gąszczu nowych regulacji, często rozproszonych po stronach różnych ministerstw, zebrano je w jednym miejscu na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

2020 05 13

W związku z tym, że w wielu województwach liczba zakażeń jest bardzo niewielka, Kancelaria Premiera przedstawia 3. etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia społecznego. Nie oznacza to, że wszystko wraca do stanu sprzed epidemii - powrót do nowej rzeczywistości gospodarczej i nowej normalności zależy od tego jak będziemy trzymać się rygorów. Kolejne tygodnie mają nas nauczyć radzenia sobie z nową normalnością.

Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, częściowo otwierać się będą również lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie - zachęcane do otwierania ogródków tam, gdzie się da. Od poniedziałku 18 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych oraz organizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć uczelni muzycznych i artystycznych. Dzieci, które mają specjalne potrzeby i specjalną opiekę, za zgodą rodziców wrócą do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Poszerzona będzie możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu - stadionów, boisk, orlików. Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Zmienią się również limity pasażerów w środkach transportu publicznego. Limit wiernych w świątyniach wzrośnie i będzie wynosił 10 m2 na osobę.

Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Możliwe będą również konsultacje z nauczycielami maturzystów i uczniów klas 8. Od 1 czerwca taką możliwość uzyskają wszyscy uczniowie. To rodzice, w przypadku dzieci i młodszej młodzieży zdecydują o tym, czy dziecko będzie posłane do szkoły - podtrzymany będzie dalej zasiłek opiekuńczy, żeby była możliwość wyboru. 

Zmiany obejmą także kulturę - możliwa będzie działalność kin plenerowych, wznowienie prób i ćwiczeń w uczelniach artystycznych.

Na stronach rządowych można znaleźć wytyczne dla uruchamianych branż.

 • 3etap_boiska
 • 3etap_dystans
 • 3etap_fryzjerzy
 • 3etap_gastronomia
 • 3etap_hale
 • 3etap_kawiarnie
 • 3etap_kina plenerowe
 • 3etap_komunikacja publiczna
 • 3etap_kontrole nba granicy
 • 3etap_kosmetyczki
 • 3etap_sport
 • 3etap_szkoły podstawowe
 • 3etap_zajęcia rewalidacyjne
 • 3etap_zasady nowej normalności

2020 05 04 

Od dzisiaj wznawiają działalność wybrane punkty handlowe, usługowe i instytucje kultury. W powrocie do nowej normalności mają pomóc wytyczne, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Szczegóły dotyczące poszczególnych branż można znaleźć tutaj. Odpowiedzi na szczegółowe pytania można także uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii 22 484 84 84 lub 732 122 500.

Uruchomiono także oddzielną infolinię dla żłobków i klubów dziecięcych: 22 461 60 68.

 • wytyczne dla branż
 • infolinia_przedszkola

2020 04 29

Premier Morawiecki zapowiedział II etap odmrażania gospodarki.

4 maja rozpocznie się kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z Covid-19. Zostaną otwarte niektóre instytucje kultury oraz sklepy w centrach handlowych. Możliwy będzie powrót pacjentów do gabinetów rehabilitacyjnych. Hotele i miejsca noclegowe wznowią działalność, jednak bez hotelowych restauracji. Będzie można korzystać z obiektów sportowych o charakterze otwartym.

Od 6 maja żłobki i przedszkola będą mogły działać w nowym systemie sanitarnym.

Więcej szczegółów tutaj.

 • IIEtap
 • IIEtap_biblioteki
 • IIEtap_centra handlowe
 • IIEtap_przedszkola
 • IIEtap_rehabilitacja
 • IIEtap_dystans

2020 04 28

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje rekomendacje i wskazówki dla rolników i plantatorów. 

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Kolejnym podstawowym wymaganiem jest właściwa higiena rąk i dróg oddechowych. W miejscu gdzie produkowana, przechowywana jest żywność, niezbędne jest również częste mycie/dezynfekcja powierzchni roboczych i miejsc często dotykanych takich jak klamki, uchwyty etc. GIS zaleca, by obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami. Wszystkich, a więc również rolników obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego.

Wszystkie rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć tutaj.

2020 04 24

Szkoły, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty - 16 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów ustnych matur. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Pełny harmonogram egzaminów tutaj.

W piątek 24 kwietnia uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników powinni odebrać świadectwa ukończenia szkoły. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć. Każda szkoła określi tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczegóły tutaj.

 • egzaminy_
 • egzaminy_matury
 • egzaminy_ósmoklasisty
 • egzaminy_zawodowe
 • egzaminy_zawodowe2

2020 04 22

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości dotyczące obowiązku noszenia maseczek. Część z nich wyjaśniają grafiki poniżej, odpowiedzi na wiele innych można znaleźć tutaj.

 • maseczka kasjerzy
 • maseczka na terenie prywatnym
 • maseczka pralnia
 • maseczka rolnictwo
 • maseczka tożsamość

2020 04 21

Trwa Tydzień dla Serca - tymczasem osoby, które mają choroby sercowo-naczyniowe są szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem. Nie tylko ciężej przechodzą chorobę, ale również częściej umierają z powodu COVID-19. Ministerstwo Zdrowia zwraca więc uwagę na wypełnianie zaleceń lekarzy przez pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi i nie bagatelizowanie objawów schorzeń kardiologicznych. Więcej informacji tutaj.

Pełna informacja o aktualnie obowiązujących zasadach i ograniczeniach tutaj.

 • zalecenia dla osób z problemami serca
 • zawał
 • zadbaj o serce
 • palenia

2020 04 20

W lasach bez maseczki

Ministerstwo Środowiska informuje, że od poniedziałku 20 kwietnia będzie można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce. W lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki. Parki  narodowe także będą dostępne dla odwiedzających. Dyrektorzy mogą w ramach lokalnego rozpoznania zamknąć określony rejon lub szlak, jednak nie cały park. Nadal obowiązuje zakaz grupowania się i trzeba zachowywać bezpieczny odstęp. Dla bezpieczeństwa w miejscach, gdzie może pojawiać się więcej osób - na przykład na leśnym parkingu - został zachowany obowiązek zasłaniania twarzy. Decyzją Rady Ministrów niedostępna pozostaje mała infrastruktura leśna - urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, wiaty i miejsca biwakowania.

Ze względu na panującą suszę zachowajmy szczególną ostrożność!

 • Bądź bezpieczny w lesie

2020 04 17

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. To pierwsze kroki, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

Od poniedziałku 20 kwietnia zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, liczba osób w kościele będzie zależała od powierzchni świątyni, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

Nadal jednak obowiązują nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Więcej informacji tutaj.

 • etapy znoszenia ograniczeń
 • I etap znoszenia ograniczeń_13 lat
 • I etap znoszenia ograniczeń_kościoły
 • I etap znoszenia ograniczeń_lasy
 • I etap znoszenia ograniczeń_zakupy

2020 04 16

Dziś weszło w życie rozporządzenie, wprowadzające obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Dotyczy on zakładów pracy, biur, części wspólnych nieruchomości, a także ulic, sklepów, terenów zieleni. Maseczek nie muszą nosić dzieci do lat 4 i duchowni. 

Kto i gdzie musi zakrywać usta i nos?
Zgodnie z rozporządzeniem, jest obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa  w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych - zakrytą buzię czy nos od jutra będzie też trzeba mieć w częściach wspólnych nieruchomości, np. idąc wyrzucić śmiecie, czy schodząc do piwnicy

Więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania tutaj.

 • maseczki_obowiązek
 • maseczka_jak zdjąć
 • maseczka powinna
 • maseczka_jak czyścić i strylizować
 • maseczka_jak zrobć

2020 04 14

Od 16 kwietnia ma obowiązywać nakaz zasłaniania nos i ust na ulicy. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek będzie dotyczył wszystkich na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Szczegóły nowych regulacji tutaj.

Marszałek Piotr Całbecki podjął decyzję o utworzeniu funduszu na rzecz walki z koronawirusem i skutkami epidemii „Razem możemy więcej”. To efekt m.in. inicjatywy kujawsko-pomorskich firm gotowych do wyasygnowania na ten cel własnych pieniędzy. Każdy się może przyłączyć, także prywatni darczyńcy. Wesprzyjmy tych, którzy troszczą się o nasze zdrowie, codziennie opiekują naszymi seniorami i osobami niepełnosprawnymi, wolontariuszy, a także środowiska, które ucierpiały lub ucierpią w związku z obostrzeniami stanu epidemicznego.

Więcej informacji tutaj.

 • razem możemy więcej_mini

2020 04 09

Zasady bezpieczeństwa na dłużej!

Do 19 kwietnia:

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

Zamknięte pozostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami. Nadal w sklepach mogą przebywać max. 3 osoby na kasę lub przy stoisku na targu, max. 2 osoby na stanowisko na poczcie. Pozostają godziny dla seniora od 10:00 do 12:00

Utrzymano ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. UWAGA! Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!

Do 26 kwietnia:

Nieczynne są szkoły, przedszkola i żłobki. Nauka odbywa się zdalnie. Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny rozpoczną się najwcześniej w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie. Szczegółowe terminy ogłosimy przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.

Do 3 maja: 

Przedłużono ograniczenie przekraczania granic Polski przez cudzoziemców.

Od 16 kwietnia ma obowiązywać nakaz zasłaniania nos i ust na ulicy. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek będzie dotyczył wszystkich na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Szczegóły nowych regulacji tutaj.

 • do 5 osób w kościołach
 • ograniczenia dla nieletnich
 • ograniczenia w przekraczaniu granic
 • ograniczenia w przemieszczaniu się
 • ograniczenia w sklepach
 • zakmnięcie salonów

2020 04 09

Zakupy, rozmowa, wyprowadzenie psa to tylko kilka rzeczy, które możesz zrobić dla swoich starszych, samotnych sąsiadów. W przedświątecznym czasie pamiętajmy o seniorach!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głos Seniora zainicjowały akcję #Niezbędnik Seniora. Jej celem jest popularyzacja wśród seniorów wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i ograniczeniach wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa. 

Pod hasztagiem #NiezbędnikSeniora Ministerstwo we współpracy z Głosem Seniora będzie publikować w mediach społecznościowych treści przydatne dla osób starszych. Będą to informacje praktyczne, dotyczące np. wypłat rent i emerytur, informacje na temat orzecznictwa i świadczeń dla osób niepełnosprawnych. W trosce o kondycję psychiczną i emocjonalną seniorów, publikowane będą również materiały, dzięki którym osoba starsza będzie mogła przeprowadzić trening pamięci, czy poćwiczyć fizycznie w domu.

 • zalecenia_dla_seniorow_plakat

2020 04 08 

Ministerstwo Zdrowia na portalu pacjent.gov.pl udostępniło nowe narzędzie Sprawdź, czy masz objawy COVID-19. Jest to krótki wywiad elektroniczny, który pomoże ocenić ryzyko zakażenia #koronawirus
Po wypełnieniu formularza użytkownik dostaje zalecenia, jak reagować, gdy pojawią się objawy chorobowe, czy należy już zgłosić się do właściwego punktu medycznego, czy tylko stosować do ogólnych zasad sanitarnych.
WAŻNE: To nie jest porada, konsultacja ani diagnoza lekarska. To wywiad, który ma charakter wyłącznie informacyjny. Tylko lekarz oraz wykonany test laboratoryjny mogą potwierdzić chorobę.

2020 04 07

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wiele spraw związanych ze zdrowiem można załatwić nie wychodząc z domu. Więcej szczegółów tutaj.

 • zdrowie przez internet

2020 04 06

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, na podstawie którego w dniach 6-10 bm., a więc od poniedziałku do Świąt Wielkanocnych, zostanie ograniczona działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży informuje, iż zgodnie z tym rozporządzeniem pracownicy Poradni w dniach od 6 do 10 kwietnia pracują zdalnie. Wyjątkiem jest sekretariat Poradni w Chełmży, który w tym czasie czynny jest codziennie  od godz. 8.00 do 12.00 pod n-rem telefonu 56 675 67 27. Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do kontaktu z pracownikami pedagogicznymi znajdują się na stronie internetowej Poradni - zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed nami niecodzienna sytuacja Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje wsparcie psychologiczne. Codziennie na kanale YouTube Akademia NFZ są publikowane filmy z cyklu „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”. Każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu. To m.in. strach i lęk, izolacja społeczna, lęk o zdrowie i życie, lęk o utratę pracy, utrata kontroli nad życiem czy konflikty w rodzinie. Cykl składa się z 10 podcastów, każdy trwa ok. 10 minut.

Ministerstwo Zdrowia instruuje jak postępować z pracownikiem, który chce wrócić do pracy po powrocie z zagranicy:

 • jak postępować z pracownikiem po powrocie do Polski
 • zakaz wstępu do lasów

2020 04 04 

Zgodnie z poleceniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we wszystkich nadleśnictwach w całym wprowadzono od dnia 3 kwietnia 2020 r. do odwołania: ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.
W związku z powyższym, korzystanie z lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zostaje również zawieszone. Podjęte kroki mają ograniczyć tempo rozprzestrzeniania się wirusa oraz liczbę osób zakażonych.

2020 04 02

Ministerstwo zdrowia przypomina o zakazie wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wychodzić z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Zawieszone jest również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Rząd uruchomił także specjalną stronę internetową dotyczącą tzw. Tarczy Antykryzysowej. To pakiet ustaw regulujących wsparcie dla przedsiębiorców, pracowników, NGO i kultury. Zakładka pytania i odpowiedzi ma być na bieżąco aktualizowana. Na stronie zamieszczono webankietę poprzez którą można kierować własne pytania.

 • zakaz wychodzenia nieletnich bz dorosłego
 • rehabilitacja

2020 04 01 

Uwaga! 31 marca wprowadzono nowe, zaostrzone regulacje, których powinniśmy przestrzegać. Obejmują one m. in. kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia w liczbie klientów w sklepach i na targowiskach, zamknięcie hoteli i innych miejsc noclegowych, salonów kosmetycznych i fryzjerskich, ograniczenie rehabilitacji, automatyczną kwarantannę dla bliskich osób w kwarantannie, zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego, zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich oraz dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Wszystkie aktualnie obowiązujące zasady zebrano na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią Covid-19. Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy.

 • zostań w domu
 • godziny dla seniorów
 • infolinia dla osób głuchych
 • pracodawcy
 • ograniczenia w liczbieklientów
 • ograniczenia w przemieszczaniu się_nie dotyczą
 • ograniczenia w przemieszczaniu się

2020 03 30

Zakupy pod kontrolą
Zakupy są często jedynym powodem, by wyjść z domu. Tymczasem, duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który przenosi się drogą kropelkową. Jak się zachować, by przestrzegać higieny i zadbać o komfort innych osób? Co powinniśmy wiedzieć i jakich zasad przestrzegać? Te informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia. Warto zajrzeć, zanim wyjdziemy na zakupy!

Na stronach rządowych można znaleźć także tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Prowadzenie działalności gospodarczej w gąszczu ograniczeń i zakazów nie jest łatwe, a często jest wręcz niemożliwe. Te firmy, które nadal mogą funkcjonować, mszą wdrożyć specjalne procedury, by chronić pracowników i klientów.

 • pracodawcy zalecenia tymczasowe
 • zakupy

2020 03 27

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, zalecają seniorom, żeby nie przebywali w miejscach publicznych, aby uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.  Jednak już kilka dni bez ruchu, może spowodować trudne do odwrócenia konsekwencje dla całego organizmu, dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia przygotowały program profilaktyczny "Aktywny senior w domu." Jest to zestaw kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, które seniorzy mogą wykonać w domu. Ćwiczenia będą publikowane na specjalnej stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz na You Tubie Ministerstwa Zdrowia. W piątek 27.03 - zapowiedź programu, a począwszy od soboty 28.03, każdego dnia na podanej stronie pojawi się jeden film z ćwiczeniem, wraz z komentarzem eksperta oraz wskazówkami dotyczącymi liczby powtórzeń czy tempa. Cała seria kilkunastu filmów będzie dostępna dla każdego i bezpłatnie.

 • fizjoterapia

2020 03 20

Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają SMSa o konieczności ściągnięcia i zainstalowania aplikacji KWARANTANNA DOMOWA. Więcej informacji o tym co czego służy i jak działa tutaj.

2020 03 18

Co robić w przypadku podejrzenia, że jesteśmy zakażeni? Informacji telefonicznie i na swoich stronach, telefonicznie, mailowo, a także na czacie udziela NFZ.

 • kwarantanna
 • ulotka z QR_stan epidemii_jpg

2020 03 16

Najważniejsze komunikaty dla rodziców, dla seniorów, dla przedsiębiorców, dla uczniów i studentów oraz dla podróżujących zamieszcza i aktualizuje na bieżąco rządowy serwis Koronawirus: informacje i zalecenia. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj. Strona cały czas jest uzupełniana i są na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, np. osób powracających do Polski z zagranicy. Dzięki temu będą można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań bez konieczności dzwonienia do jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku pytań lokalnych polecamy kierowanie pytań na adres e-mail: faq@bydgoszcz.uw.gov.pl.

2020 03 12

Od 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszono organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w takich instytucjach jak teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury na terenie województwa.

Od 12 marca br. zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. W poniedziałek 16 marca ruszyła Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Transmisje codziennie on-line na: www.kujawsko-pomorskie.pledupolis.plYouTube: Kujawsko-Pomorska e-SzkołaFacebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła.

Starostwo Powiatowe w Toruniu w trosce o zdrowie pracowników i klientów urzędu załatwia najpilniejsze sprawy mieszkańców drogą elektroniczną i telefonicznie. Szczegółowe informacje o tym jak funkcjonują teraz poszczególne wydziały znajdą Państwo tutaj. Władze powiatu na bieżąco monitorują sytuację, uczestniczą w pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego i dostosowują sposób działania urzędu do zmieniających się okoliczności.

 • Koronawirus - jak skutecznie myć ręce
 • Koronawirus - informacje dla seniorów
 • Koronawirus - zalecenia

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.