Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Część inwestycji na finiszu – inne czekają na wykonawców

Niedługo zakończą się prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa rowerowej trasy z Biskupic do Kończewic. Przetargi, które wyłonią wykonawców kolejnych inwestycji, już w przygotowaniu.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie to największa tego typu placówka w po­wiecie toruńskim. Mieszka tu na stałe 125 osób wymagających opieki. To także najstarszy DPS na naszym terenie – działa już od niemal 70 lat, a zajmuje budynki po istniejącym tam wcześniej dworze i folwarku. Wiekowe budowle, mimo iż na bieżąco remontowane, wyposażone były w stare i nieefektywne instalacje. Pozostałe powiatowe DPS-y doczekały się już nowoczesnych i oszczędnych źródeł ciepła – teraz przyszedł czas na wymianę starej kotłowni w Browinie.

Od dziesięciu miesięcy na terenie DPS w Browinie trwa niezwykły ruch. Na teren placówki zajeżdżały samochody z elemen­tami instalacji grzewczej i fotowoltaicz­nej. Termomodernizacja budynków, wy­miana oświetlenia na energooszczędne lampy typu LED oraz odnawialne źró­dła energii pozwolą zredukować kosz­ty ogrzewania. Stare kotły zostały więc zastąpione pompami ciepła, które będą wspierane przez ogniwa fotowoltaicz­ne oraz solary. Dużą część pieniędzy po­trzebnych na termomodernizację udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wiele innych prac zostało dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dzięki nim wybudowano między inny­mi łącznik pomiędzy głównym budynkiem mieszkalnym (tzw. tarasowcem) a sąsied­nim, w którym mieszczą się pomieszczenia terapeutyczne. Takie rozwiązanie znacznie poprawi komfort poruszania się po ośrod­ku, bo mieszkańcy nie będą musieli wy­chodzić na zewnątrz, by dotrzeć na zajęcia. Generalnego remontu doczekała się także kuchnia i jadalnia. Teraz oba pomieszcze­nia są w pełni dostępne dla osób niepełno­sprawnych, a nowa winda kuchenna uła­twi transport żywności między piętrami.

Wyremontowane budynki zyskają także estetyczną oprawę – asfaltowy plac wokół nich wykładany jest właśnie nową kostką brukową, którą uzupełni zieleń, pieczoło­wicie pielęgnowana przez pracowników DPS.

 

Remont w Browinie dobiega końca, ale na terenie powiatu trwa wiele innych pro­jektów inwestycyjnych. Przybywa asfaltu na kolejnej powiatowej drodze rowero­wej, która połączy Leszcz i Kończewice przez Pigżę, Brąchnowo, Biskupice i War­szewice. Trwają przygotowania do ogło­szenia przetargów na następne trasy: po­nad 24-kilometrową drogę, która połączy Osiek nad Wisłą z Czernikowem, Mazow­szem i Obrowem, 6-kilometrowy odcinek Różankowo–Lulkowo, Kamionki Małe– Turzno oraz 10 kilometrów z Przysieka do Górska z odgałęzieniem prowadzącym na toruńską Barbarkę.

 

Na wykonawcę czeka także zaplanowany i przygotowany remont strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Po­wstaną tam nowe pracownie szkolne. Na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim czeka także wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy budyn­ku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. To kolejny etap realizacji Zinte­growanych Inwestycji Terytorialnych w na­szym regionie. Dobudowana do głównego obiektu szkolnego część, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, po­mieści pracownie zawodowe. Jeśli wszyst­ko pójdzie zgodnie z planem obie inwesty­cje będą gotowe w przyszłym roku.

Galeria zdjęć - DPS w Browinie

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.