Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • DPS Browina
  [treść archiwalna]

Setki tysięcy złotych dla pomocy społecznej

Aktywność powiatu toruńskiego w ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe dla domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy przyniosła wymierny skutek. Bardzo dobrze przygotowane wnioski oraz ich wysoka ocena merytoryczna oznacza dodatkowych 450 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na inwestycje oraz 100 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych.

Projekt „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na historię, tradycję i naturę” będzie już trzecim, realizowanym przez powiat toruński we współpracy z Ministerstwem. Jego celem jest poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które od wielu lat są mieszkańcami powiatowych domów pomocy społecznej (DPS) oraz korzystają z usług środowiskowych domów samopomocy (ŚDS).

Wysoka ocena projektów zrealizowanych w latach ubiegłych wystawiona przez ich uczestników stała się inspiracją dla nowego pomysłu na uatrakcyjnienie codziennego życia mieszkańców powiatowych jednostek pomocy społecznej.

Tegoroczna partnerska inicjatywa dyrektorów DPS, ŚDS oraz Starostwa Powiatowego, podobnie jak poprzednie edycje, jest odpowiedzią na potrzeby podopiecznych – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwałą chorobę oraz niepełnosprawność. Opracowana wspólnie oferta konkursowa znalazła uznanie komisji oceniającej i znalazła się wśród 8 najlepszych w województwie kujawsko-pomorskim oraz w gronie 46 dofinansowanych przez Ministerstwo. Udało się uzyskać najwyższą możliwą do zdobycia kwotę dotacji – 100 tys. złotych! Jeszcze w maju przedstawiciele powiatu oraz Minister złożą podpisy pod umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017. Od czerwca do grudnia 2017 r. w projekcie weźmie udział łącznie 72 podopiecznych z DPS w Pigży, Dobrzejewic, Wielkiej Nieszawki i Browiny oraz z ŚDS z Osieka nad Wisłą i z Chełmży. Koordynatorem zadania będzie powiat toruński. Całkowita wartość projektu to 125 tys. zł (do 100 tys. zł dotacji z MRPiPS resztę dokłada powiat).

Projekt rozpocznie czerwcowa biesiada integracyjna z udziałem zaprzyjaźnionych klubów seniora oraz kół gospodyń wiejskich. Jedną z atrakcji będzie prezentacja polskich biesiadnych potraw przygotowanych przez poszczególne Domy, zaś uczestnicy projektu zaprezentują repertuar muzyczny oraz elementy strojów ludowych. W drugim etapie uczestnicy projektu wezmą udział w 13 wyjazdowych warsztatach, których myślą przewodnią będzie hasło projektu: Folkowo – Zielono – Historycznie – Etnograficznie.

Uwieńczeniem kilkumiesięcznych spotkań będzie wystawa, na której zaprezentowany zostanie dorobek uczestników.

Przez całe lato i jesień na terenie DPS w Browinie trwać będą prace remontowe poprawiające komfort i jakość życia mieszkańców oraz pracowników Domu. Planowane roboty budowlane są zasługą wielomiesięcznych starań powiatu toruńskiego o pozyskanie środków na remont z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 17 maja podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a już w czerwcu nastąpi rozpoczęcie prac budowalnych, które potrwają do końca listopada 2017 r.
Zakres prac jest bardzo szeroki:

 • budowa łącznika pomiędzy budynkiem tarasowca a budynkiem nr 60 pozwoli na łatwe przemieszczanie się mieszkańców,
 • dzięki przebudowie zaplecza żywieniowego powstanie nowoczesna kuchnia pozbawiona barier architektonicznych,
 • duża jadalnia stanie się jednocześnie świetlicą, w której odbywać się będą spotkania integracyjne,
 • przebudowa wejścia do budynku tarasowca ułatwi komunikację niepełnosprawnym mieszkańcom, dzięki czemu także osoby poruszające się na wózkach bez problemu wyjadą na tereny zielone,
 • przebudowa I piętra budynku nr 60 ułatwi mieszkańcom dostęp na terapię zajęciową i poprawi jej warunki,
 • powstanie sala gimnastyczna, pomieszczenie do zajęć z fizykoterapii oraz kuchnia z węzłem sanitarnym, która ułatwi przygotowywanie i prowadzenie zajęć kulinarnych dla osób niepełnosprawnych,
 • powstanie także pokój biblioteczno-komputerowy, gdzie mieszkańcy będą mogli oddać się swoim zainteresowaniom.

Wartość całego zadania opiewa na kwotę ponad 985 tys. zł, z czego 450 tys. zł stanowi dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON. Pozostałe środki pokryje z własnego budżetu powiat toruński.

Zapowiada się więc bardzo pracowite drugie półrocze!

  [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.