Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • IMG_0868

Nowoczesny transport łączy ludzi

Pod takim hasłem 31 marca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu. W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Toruniu, wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu: Andrzej Rakowicz – zastępca prezydenta Miasta Torunia, Mirosław Graczyk – Starosta Toruński, Zbigniew Łuczak – Wicestarosta Bydgoski, Marcin Kowallek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz Maciej Gust – p.o. Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a także przedstawiciele mediów.

Dzięki Partnerstwu zawartemu pomiędzy miastami Toruń i Bydgoszcz oraz powiatami bydgoskim i toruńskim, a także Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu zadziałały mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami mieszkańców i organizacji pozarządowych. W efekcie, partnerzy Porozumienia, będą podejmowali wspólne decyzje w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Owocem projektu jest „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” oraz dokumentacja techniczna dla inwestycji wynikających ze studium. Cztery sąsiadujące ze sobą jednostki samorządu terytorialnego dysponują więc teraz dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznacza najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem. Wypracowany został także schemat wieloletniej współpracy.

Studium dostarczyło informacji na temat rzeczywistego dostępu do infrastruktury transportowej – dróg, linii tramwajowych, kolejowych, ciągów pieszych i rowerowych, a także szlaków wodnych. Opracowanie zidentyfikowało podstawowy problem obszaru funkcjonalnego, którym jest niski stopień wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego, związany z małą efektywnością systemu transportowego i komunikacyjnego oraz brakiem mechanizmów efektywnej współpracy. Powstrzymanie zjawiska intensywnego wzrostu ruchu pojazdów indywidualnych wymaga podjęcia kompleksowych działań nie tylko w miastach, lecz również na obszarach wykraczających poza ich granice, aby zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego, jako alternatywy dla własnego auta. Rozwiązanie powyższych problemów jest możliwe poprzez wspólne działania samorządów.

W Projekcie przewidziano także możliwość rozszerzenia analizowanego obszaru i tym samym opracowania o gminy ościenne wykazujące silne powiązania funkcjonalne z partnerskimi miastami i powiatami.

Mirosław Graczyk, Starosta Toruński witając przybyłych gości podkreślił, że udział w projekcie pozwolił na wykonanie 3 dokumentacji projektowych dla dróg rowerowych i w kolejnych latach mieszkańcy powiatu zobaczą konkretne efekty udziału w partnerstwie. Zauważył, że współpraca pozwoliła spojrzeć na konkretne problemy z punktu widzenia sąsiadów. Za ważne uznał także wypracowanie jednolitych standardów przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji.

Andrzej Rakowicz, zastępca prezydenta Miasta Torunia za najważniejszy uznał fakt, że produkt końcowy projektu nie będzie leżał na półce. "Studium" już stało się elementem Strategii ZIT, a jego owoce - czyli dokumentacje projektowe - będą realizowane z funduszy ZIT. Podkreślił udział mieszkańców w konsultacjach projektu, dzięki czemu inwestycje będą odpowiadać na ich potrzeby.

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia podkreślił, że tylko dzięki partnerstwu, które zadziałało w praktyce możliwa była realizacja projektu, efektem którego jest liczące setki stron Studium diagnozujące problemy, proponujące działania oraz wyznaczające ścieżki realizacji inwestycji.

Zbigniew Łuczak, Wicestarosta Bydgoski ocenił współpracę pomiędzy liderem i partnerami, jako bardzo dobrą, pomimo czasami występujących rozbieżności interesów poszczególnych samorządów. Stwierdził, że doświadczenia ze wspólnych działań w tym projekcie będą cenne przy realizacji innych wspólnych projektów realizowanych przez miasta i powiaty aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Zdaniem Macieja Gusta, p.o. Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Studium stało się zalążkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt pn.: „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"  uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 646 951 EURO (tj. 2 693 tys. zł.). Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa sięgnie 549 909 EURO tj. 85% kosztów kwalifikowanych (ponad 2 289 tys. zł.). Wkład finansowy Partnerów: Gmina Miasta Toruń – 25 682,10 euro, Partnerzy – 71 360,61 euro, tj. 15% kosztów kwalifikowanych.

 

Galeria zdjęć

 • Starosta Toruński Mirosław Graczyk - konferencja prasowa
 • Zastępca prezydenta Miasta Torunia Andrzej Rakowicz -...
 • „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego...
 • „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego...
 • Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Torunia Marcin...
 • „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego...
 • Wicestarosta Bydgoski Zbigniew Łuczak – konferencja prasowa
 • Maciej Gust – p.o. Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych...
 • Starosta Toruński Mirosław Graczyk - konferencja prasowa
 • podziękowanie za udział w konferencji

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.