Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna w chełmży badanie...
  [treść archiwalna]

W trosce o słuch i wzrok dzieci

Warunkiem prawidłowego kształtowania się mowy jest sprawny słuch. Najnowsze badania epidemiologiczne podają zatrważającą statystykę – około 20% populacji dzieci i młodzieży w Polsce ma problemy ze słuchem. W porównaniu do wcześniejszych testów obserwuje się tendencję zwyżkową. Zaburzenia słuchu w okresie rozwojowym w pierwszej kolejności wpływają na zdolność przyswajania języka przez dziecko, a ten fakt pociąga za sobą ograniczenia w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej i poznawczej. Szeroko rozpowszechnione badania przesiewowe noworodków, skuteczne w odniesieniu do małych pacjentów z grup ryzyka i głębokich niedosłuchów, nie pozwalają na wykrycie wad słuchu mniejszego stopnia, a przede wszystkim uszkodzeń genetycznych objawiających się często z opóźnieniem. Ponadto dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzież, są nieustannie narażeni na utratę słuchu, istnieje bowiem wiele potencjalnych czynników mogących spowodować tego typu uszkodzenia np.: choroby wirusowe, stany zapalne, a także hałas. Niestety, szybkie tempo życia, osiągnięcia techniki powodują, że na własne życzenie otaczamy się źródłami hałasu np. słuchając głośnej muzyki, włączonego telewizora, kupując naszym milusińskim zabawki wydające dźwięki, które nie przechodzą atestu akustycznego. Skutki hałasu dotyczą nie tylko funkcji słuchowych, odbijają się negatywnie na psychice oraz reakcjach wegetatywnych. Stwierdzono, że przy pracy w hałasie występują objawy nerwicowe, obniża się wydajność pracy, pogarsza się jej jakość. Dziecko przebywające w hałasie jest rozchwiane emocjonalnie, rozdrażnione i spięte, ma kłopoty z koncentracją. Hałas wpływa niekorzystnie na układ nerwowy, osoba przebywająca w nim łatwo się męczy, ma zaburzenia snu, bóle głowy i wiele innych dolegliwości. Podobnie rzecz ma się z upośledzeniem wzroku, może on powodować bóle głowy, gorsze przyswajanie wiedzy, problemy w czytaniu i pisaniu.

Dlatego bardzo istotnym jest wczesne wykrycie wszelkich dysharmonii słuchu czy wzroku, wdrożenie ewentualnego leczenia, oddziaływania terapeutycznego i rehabilitacyjnego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dysponuje sprzętem – Platformą Badań Zmysłów, który pozwala na szybką diagnostykę. Został on przekazany placówce przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, po przeszkoleniu pracowników, z myślą o prowadzeniu przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Rodzic może wnioskować o badanie telefonicznie bądź osobiście w Poradni. Wykonujemy również badania na terenie placówek oświatowych po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania i przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na ich przeprowadzenie. Diagnostyka jest bezpłatna, przeprowadzają ją certyfikowani specjaliści – surdologopeda Halina Grudniewska i logopeda Małgorzata Kołpa. W ostatnim okresie objęły przesiewowymi badaniami słuchu i wzroku dzieci 5-letnie, uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży.

Zmysł wzroku i słuchu powinien być kontrolowany w każdym wieku, gdyż ubytki w ich obrębie mają istotny wpływ na rozwój dziecka i jego wyniki w nauce. Wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwoli na minimalizację skutków niepełnosprawności i odpowiednio szybkie podjęcie działań zaradczych i rehabilitacyjnych. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom dzieci z nieprawidłowym wzrokiem i słuchem trafią pod specjalistyczną opiekę Poradni Okulistycznych, Laryngologicznych i Audiologicznych.

Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa, PPP Chełmża

  [treść archiwalna]
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (1)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (2)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (3)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (4)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (5)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (6)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (7)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (8)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chełmży (9)
  [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.