Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • zdjęcie uczestników rajdu

Sezon rowerowy w Łysomicach rozpoczęty !

1 kwietnia w pięknym wiosennym słońcu odbył się rajd rowerowy pod nazwą „ Aktywna Gmina to Aktywni Mieszkańcy”, który oficjalnie rozpoczął sezon rowerowy w Gminie Łysomice w 2017 roku. Rajd zgromadził 125 miłośników dwóch kółek w wieku od 5 roku życia, głównie mieszkańców gminy Łysomice oraz kilkoro gości z gmin ościennych.                               

 • komisja oceniająca wnioski

Otwarte konkursy ofert '2017 -znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

 • komisja konkursowa podczas pracy

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • wyróżnieni sportowcy z 2015 roku

Sportowe wyróżnienia – trwa nabór wniosków

Już po raz 12 wręczane będą Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. Z każdym rokiem liczba wyróżnionych młodych sportowców jest coraz większa. Jak będzie w tym roku? Niebawem się o tym przekonamy.
 • Fragment wzoru oferty

Otwarty konkurs ofert dla NGO ‘2017 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- edukacji ekologicznej,
- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
 • Uczestnicy Forum w 2015 roku

Forum NGO - już we wtorek!

Już w najbliższy wtorek – 13 grudnia – odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas Forum podsumujemy m.in. konkurs „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego 2016”, zaprezentujemy zadania zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego 2016, zapoznamy się z ofertą Ośrodka Wpierania Ekonomii Społecznej. Uczestnicy Forum będą brać także czynny udział w wyborze Najciekawszej Inicjatywy Społecznej.
 • Herb województwa kujawsko-pomorskiego

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

W związku postępującym wdrażaniem i realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
 • Herb powiatu toruńskiego

Program współpracy (...) - wyniki konsultacji

10 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji zamieszczamy poniżej.
 • Herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy 2017

Starosta Toruński w dniu 27 października 2016 r. ogłosił konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi czekamy do 10 listopada br.
 • Prezentacja wyróżnionej inicjatywy

Bony zakupowe czekają …

Po sukcesie pierwszej edycji konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną” czekamy na zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu.

Jesteście realizatorami inicjatywy, która może być inspiracją dla innych. Udało się wam zrealizować coś co wydawało się niemożliwe albo swym rozmachem zaskoczyło nawet Was. Nie zwlekajcie – już dziś zgłoście je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Bony zakupowe i słodkie niespodzianki czekają.
 • Laureat konkursu 2015

Szukamy osób pozytywnie zakręconych. Znasz takie – zgłoś je już dziś!

Znasz osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnej lub są inspiratorami pozytywnych zmian? Takie, które są doskonałym przykładem brania spraw we własne ręce bez oglądania się na innych? Są pomysłodawcami i organizatorami wartościowych akcji i inicjatyw społecznych? To dobrze się składa ! Ruszył bowiem nabór do I edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada.

 • Marsz nordic walking

Szli "po zdrowie"

Kolejny raz aura dopisała uczestnikom marszu Idę po Zdrowie zorganizowanego w Gutowie przez fundację „Leśna Droga” z okazji Międzynarodowego Dnia Marszu.

 • herb powiatu toruńskiego

Przebieg i wyniki konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczamy protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.
 • herb Powiatu Toruńskiego

Budżet obywatelski – konsultacje projektu uchwały

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 • zdjęcie uczestników zjazdu z ubiegłego roku

Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich

Już 5 lipca br. na Barbarce odbędzie się IX już Zjazd Sołtysów i III Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego. Pozniżej zamieszczamy szczegółowy program spotkania.

Sołtys Roku - wybrany !

Kolejni sołtysi dołączyli do grona najlepszych. 13-osobowa Komisja Konkursowa do oceny zgłoszeń i wyboru laureata w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2015” na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. dokonała wyboru laureatów konkursu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 zgłoszeń.

 • Sołtys Roku Powiat Toruńskiego 2014 - p. Adam Noworacki z...

Najlepsi sołtysi na start!

Nie od dziś wiadomo, że dobry sołtys to prawdziwy skarb – pomoże, doradzi, zorganizuje i jeszcze świeci przykładem! Dlatego tych najlepszych warto docenić, a właśnie nadarza się ku temu świetna okazja.

 • Logo Rady Seniorów Miasta Torunia

II Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 2016

Informujemy, iż 19 czerwca 2016 roku w godz. 11.00 – 17.00 w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu  odbędzie się II Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 2016. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Torunia.

 • Uczestnicy projektu pod tężniami w Inowrocławiu

Wspólny projekt - wspólne pozytywne emocje

Na półmetku realizacji projektu pn. „Tacy sami – Otwieramy się na innych” uczestnicy przepełnieni są wrażeniami i wspomnieniami z ostatnich miesięcy. Naprawdę wiele się działo w powiatowych domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, a to zasługa zaplanowanych w ramach projektu wyjazdów i warsztatów. Każda wycieczka to dla podopiecznych spotkanie z czymś nowym, a ich zróżnicowana tematyka nie pozwalała na nudę i zachęcała do porzucenia codziennej rutyny i wyjścia poza mury Domu.

 • Herb powiatu toruńskiego

Rodzynki z pozarządówki - IX edycja

Jak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już IX edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • Herb Powiatu Toruńskiego

Powiat rozdał pieniądze

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu znajduje się poniżej.

 

 • Budynek Starostwa Powiatowego w Toruniu

Konsultacje nad projektem uchwały zakończone

Poniżej załączamy protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 • Budynek Starostwa Powiatowego

Zapraszamy do konsultacji nad projektem uchwały

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 • Budynek Starostwa Powiatowego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Na zdjęciu wyróżnieni za osiągnięcia sportowe

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe– trwa nabór wniosków

Sportowcy zostaną uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe podczas corocznej uroczystej Gali. Kto w tym roku otrzyma wyróżnienie za osiągnięcia sportowe? O tym zadecyduje specjalnie w tym celu powołana komisja. W Starostwie trwa właśnie nabór wniosków.

 • Adrian Walecki i Łukasz Ochocki

Kolejne medale na koncie !

29-30 grudnia na pruszkowskim torze odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym w konkurencjach nieolimpijskich. Do rywalizacji przystąpił wychowanek Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Dwójka” Chełmża, obecnie reprezentujący UKS Copernicus „ Akademia Michała Kwiatkowskiego”- junior Adrian Walecki.

 • Koordynatorzy projektu w poszczególnych jednostkach pomocy...

Tacy sami - otworzyli się na świat

Zakończyła się właśnie realizacja innowacyjnego na skalę powiatu projektu pn. „Tacy sami – Otwieramy się na innych” skierowanego do mieszkańców wszystkich domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć dwóch funkcjonujących na terenie powiatu środowiskowych domów samopomocy
 • HERB

Otwarty konkurs ofert dla NGO - rozpoczęliśmy nabór wniosków !

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, turystyki krajoznawstwa. Termin składania ofert upływa: 25 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).

 • HERB

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

6 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.