Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Powiat Toruński

Slider

 • W oczekiwaniu na prawdziwą wiosnę...

  Początek maja w powiecie toruńskim to zazwyczaj radośnie żółte łany rzepaku, biało-różowe sady i obsypane kwiatami kasztany, kojarzące się z maturami. W tym roku wiosna zmierza do nas niemrawo, rzepak żółci się nieśmiało, a pszczoły wciąż czekają na cieplejsze dni, by nacieszyć się jabłoniowym czy gruszkowym nektarem.

  Tylko maturzyści punktualnie stawili się 4 maja na rozpoczynającym maturalny maraton egzaminie z języka polskiego. Jedna jaskółka nie czyni wiosny - zaraz po polskim czeka matematyka i kolejne przedmioty. Trzymamy za Was kciuki! :)

 • Budżet obywatelski 2017

  W 2017 roku z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego zrealizowanych zostanie zatem łącznie 21 zadań, w tym 17 z puli lokalnej i 4 z puli powiatowej.

  Łącznie wpłynęło 3647 kart do głosowania, co oznacza 1400 kart więcej niż w pierwszej edycji. Łącznie oddano 30 629 głosów - o prawie 11 tys. głosów więcej niż rok temu! Druga edycja utwierdziła nas w przekonaniu, iż każdy głos się liczy - minimalna różnica pomiędzy projektami w puli lokalnej wynosiła 3 głosy !!! Najwięcej, bo 4802 mieszkańców poprało realizację zadania z puli powiatowej „Z cyklu… Poznaj swój powiat - Dzisiaj - Gmina Chełmża z rybą w tle” deklasując lidera z pierwszej edycji o ponad 1100 głosów.

  Oto nasi lokalni liderzy - pomysłodawcy i realizatorzy zwycięskich projektów wraz z opiekunami :)

 • Wiosna na nadwiślańskich łęgach

  Takie widoki można podziwiać podróżując Wiślaną Trasą Rowerową. To ogólnopolski projekt łączący osiem województw, którego celem jest utworzenie 1200-klilometrowgo szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Wisły. W województwie kujawsko-pomorskim biegnie oboma brzegami rzeki, począwszy od granicy woj. mazowieckiego w okolicach Włocławka i Dobrzynia nad Wisłą, aż do granicy woj. pomorskiego w okolicach Grudziądza i Nowego.

  Została zaprojektowana z myślą o rowerzystach, którzy choć poznać krajobrazy i zabytki centralnej Polski, dlatego łączy się z wieloma innymi szlakami rowerowymi oraz przebiega w pobliżu stacji kolejowych. Dzięki temu szlak doskonale nadaje się zarówno na długie wyprawy z sakwami, jak i na krótkie wycieczki za miasto. Technicznie trasa jest łatwa a jej pokonanie jej nie powinno sprawić trudności żadnemu rowerzyście. Więcej informacji tutaj. Zapraszamy! :)

 • Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary

  Zaangażowanie niemal 170 osób, dziesiątki nadesłanych tekstów, setki konkursowych rysunków, wiele miesięcy pracy i... wreszcie jest! Najnowsze wydawnictwo "Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary" doczekało się swojej premiery!

  Publikacja trafiła już do wszystkich bibliotek gminnych i szkolnych oraz do przedszkoli w całym powiecie. Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby mieć ją w swojej biblioteczce! Książkę można kupić w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży przy ul. Rynek 4.

  Fotorelacja z premiery tutaj 

  O książce napisały także dwukrotnie toruńskie "Nowości" tutaj i tutaj :)

Aktualności

 • Setki tysięcy złotych dla pomocy społecznej
  Setki tysięcy złotych dla pomocy społecznej

  Setki tysięcy złotych dla pomocy społecznej

  Aktywność powiatu toruńskiego w ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe dla domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy przyniosła wymierny skutek.
 • Powiatowe konkursy plastyczne
  Powiatowe konkursy plastyczne

  Powiatowe konkursy plastyczne

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży rozstrzygnęła dwa konkursy plastyczne. Wręczenie nagród odbyło się 13 maja 2017 r. na Rynku w Chełmży podczas Festiwalu Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego.
 • Puchar jest już w Starostwie!
  Puchar jest już w Starostwie!

  Puchar jest już w Starostwie!

  11 maja 2017 r. w czasie uroczystości podsumowania Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów ZPP za rok 2016 Starosta Toruński Mirosław Graczyk odebrał dyplom i puchar dla powiatu toruńskiego za zajęcie II. miejsca w województwie i XIII. miejsca w skali kraju.

Powiat

Urząd

Edukacja

 • List gratulacyjny Starosty Toruńskiego dla stypendysty...

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego rozpoczęty

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.  Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą. Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 14:30. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki.

Więcej informacji w zakładce Edukacja/Stypendia

Nasze szkoły laureatami konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

26 kwietnia 2016 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyła się debata nt. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania były ocena stanu szkolnictwa zawodowego i  dyskusja służąca wypracowaniu dobrego modelu edukacji zawodowej, który będzie służył młodemu człowiekowi i pozwoli mu na odnalezienie się na rynku pracy. W pierwszej części spotkania wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym szkołom pierwszej edycji konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Jego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W konkursie organizowanym po raz pierwszy przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  za podstawy cel wzięto wyłonienie szkół najlepiej realizujących zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania w realiach współczesnego, niezwykle trudnego, rynku pracy. W ramach realizacji konkursu niezależna Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów dokonała oceny złożonych wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym w oparciu o poniższe kryteria: efektywność kształcenia, zdawalność egzaminów, zakres zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy, zakres dodatkowych zajęć kształcenia zawodowego, nabór do szkół we współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy i wyników monitoringu zawodów, realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy fakt, iż Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego została laureatem konkursu w dwóch kategoriach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum.  Jest to dla nas ogromne wyróżnienie bowiem w konkursie uczestniczyły wiodące w regionie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. W konkursie doceniono również wysokiej jakości działania Zespołu Szkół w Chełmży na rzecz kształcenia zawodowego, które także zostały nagrodzone dwoma wyróżnieniami – dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Chełmży i Technikum w Chełmży.

 • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Toruński

Powiat Toruński jest organem prowadzacym następujące szkoły:

1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

 

Rekreacja

 • Rekreacja

Odwiedzając powiat można skorzystać z wielu atrakcji jakie przygotowały dla turystów poszczególne gminy. Liczne lasy i jeziora zachęcają do czynnego wypoczynku: wędkowania, zbierania grzybów, wycieczek pieszych i rowerowych, a przede wszystkim poznawania tradycyjnej i gościnnej wsi.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy organizuje natomiast zawody stanowiące system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku. Młodzi ludzie startują w eliminacjach gminnych, następnie przechodząc rywalizację powiatową trafiają na zawody wojewódzkie. Poszczególne szczeble mistrzostw przeprowadzane są przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego: Gminny, Miejski, Powiatowy i Wojewódzki.

Powiat skupia również grono lokalnych artystów ludowych, organizując cykliczne majowe spotkania tych osób w Skłudzewie. Mają one na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki. Jest to ważna uroczystość kulturalna będąca możliwością spotkania i prezentacji twórczości regionalnych artystów ludowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z szeregiem publikacji opracowanych i wydanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekty UE

 • Zajęcia ze spawania w ZS CKU w Gronowie

Powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne od 2004 r. wykorzystują środki unijne. Pod względem ich absorpcji uznawany jest za jednego z liderów w województwie kujawsko-pomorskim.

W ciągu minionych 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, powiat pozyskał fundusze na realizację ponad 60 projektów z obszaru edukacji, zdrowia, infrastruktury, rynku pracy. Ich łączną wartość  szacuje się na 150 mln zł.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zrealizowanych i aktualnie prowadzonych projektów.

 

 

Zdrowie

Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej oraz za opiekę nad dziećmi umieszczo­nymi postanowieniami sądów rodzinnych w rodzinach zastępczych. Dużym obszarem naszej działalności jest także wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie orzecznictwa oraz udzielania pomocy finansowej w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacji oraz zatrudnieniu. W przypadku ochrony zdrowia zgodnie z wdrożoną w 1999 roku reformą powiat przejął prowadzenie szpitali powiatowych.

Przyjmując 16 lat temu w/w zadania przejęliśmy 5 jednostek, w tym 4 domy pomocy społecznej. Powiat stał się organem założycielskim dla SPZOZ w Chełmży, który prowadził szpital oraz przychodnie lekarskie w Chełmży i Łysomicach.

Początki powiatu to zderzenie z problemami funkcjonowania szpitali. Dyskusja o ograniczeniu ich liczby i likwidacji Szpitala w Chełm­ży, była powodem podjęcia radykalnych działań. Jako pierwsi w województwie założyliśmy spółkę, która bez zadłużeń prowadzi opiekę szpitalną. Nastąpiła także zmiana zakresu świadczeń: rezygnacja z prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej i poszerzenie oferty o Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Domy pomocy społecznej to miejsca, w których przebywają osoby z różnych powodów wymagające całodobowej opieki. W minionym okresie poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo informacje dotyczące realizacji powyższych zadań.

NGO

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) są częścią tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

W preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach stwierdza się, że wszyscy mamy możliwość równego, bez względu na przekonania, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce wiąże się ze stosowaniem rozlicznych aktów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia w obszarze działalności III sektora.

AKTY PRAWNE

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP - internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem:  http://isap.sejm.gov.pl/ .

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w  sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

PRZYDATNE LINKI

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
 3. Wyszukiwarka bazy organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w Polsce
 4. Wyszukiwarka podmiotów organizacji pozarządowych i pożytku publicznego -  Ministerstwo Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Sądowy)
 5. Departament Pożytku Publicznego
 6. Poradnik dla organizacji pozarządowych
 7. Kujawsko-Pomorski serwis informacyjny dla NGO
 8. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 9. Serwis informacyjny dla NGO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 10. Serwis Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.