Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

2016.11.15 Drugi nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów (EFRR, EFS)

Biuro ZIT BTOF ogłasza drugi nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2016.09.01 Będą nowe drogi rowerowe – jest porozumienie w ramach ZIT

Na terenie powiatu toruńskiego w ostatnich latach oddano do użytku trzy drogi rowerowe o łącznej długości ponad 70 km. Teraz jest szansa na kolejne, bowiem powiat toruński wraz z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami 16 sierpnia 2016 r. podpisały porozumienie dotyczące budowy kolejnych ponad 70 km.

2015.06.30 Porozumienie ZIT podpisane!

Wczoraj w Ostromecku spotkali się samorządowcy Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego by podpisać aneks do Porozumienia zawartego 8 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przypomnijmy – podpisanie aneksu wiązało się z koniecznością wyznaczenia Instytucji Pośredniczącej, która miałaby reprezentować Związek ZIT.

2015.05.28 Wygrał rozsądek i partnerstwo

Warunkiem otrzymania środków z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – m.in. dla samorządów powiatu toruńskiego – jest zawiązanie stowarzyszenia bądź podpisanie porozumienia partnerskiego. Od wielu miesięcy trwał spór dotyczący formy organizacyjnej oraz wzajemnych relacji partnerów, którymi są samorządy z terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Dziś - 28 maja 2015 r., na spotkaniu Komitetu Sterującego, wszystkie strony zaakceptowały treść porozumienia.

2015.04.02 Trwają prace nad ZIT

Porozumienie czy stowarzyszenie? To jedno z pytań, na które próbowali znaleźć odpowiedź samorządowcy obradujący 1 kwietnia 2015 r. na III posiedzeniu Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2014.11.18 Miliardy złotych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przez najbliższe lata ponad 20 mld złotych będzie można przeznaczyć na inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. Wszystko dzięki Kontraktowi Terytorialnemu podpisanemu 13 listopada br. w podbydgoskim Ostromecku. Dokument ten jest umową między rządem a województwem, regulującą najważniejsze inwestycje w nowej perspektywie unijnej. Kontrakt, w obecności Premier Ewy Kopacz, podpisali Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, członek Zarządu Województwa Michał Korolko i Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz.

2014.09.12 Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT już za nami

8 września 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w kwietniu tego roku Komitet Sterujący stanowią prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Związku ZIT.

2014.08.18 Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów strategicznych przygotowanych w ramach realizacji projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”.

2014.04.11 Porozumienie ZIT podpisane

8 kwietnia 2014 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku przedstawiciele 24 samorządów, wraz z prezydentami Torunia i Bydgoszczy podpisali porozumienie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim.

2014.03.24 Wschód za wspólnym ZITem - podpisy złożone

Jesteśmy przekonani, że każdy samorządowiec dąży do solidarnego budowania i rozwoju obszarów powierzonych jego pieczy na zasadach demokratycznych, w drodze osiągania konsensusu i porozumienia.

2014.02.10 Spotkanie Samorządowców Powiatu Toruńskiego i Powiatu Bydgoskiego w sprawie MOF i ZIT

7 lutego 2014 r, z inicjatywy Starostów: Bydgoskiego – Wojciecha Porzycha oraz Toruńskiego – Mirosława Graczyka, odbyło się spotkanie samorządowców – wszystkich potencjalnych partnerów powstającego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2014.01.24 Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wytyczenia granic ZIT

Powiat Toruński od 15 lat jednoczy i integruje w jeden organizm wszystkie gminy do niego należące. Z tego powodu decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wykluczeniu Miasta Chełmża oraz gmin Chełmża i Czernikowo z obszaru ZIT jest dla nas zaskakująca i krzywdząca, bo próbuje zniweczyć nasze dotychczasowe działania, dyskryminuje mieszkańców wyeliminowanych gmin, rozbija utrwalony już podział administracyjny regionu i prowadzi niemal do „rozbioru” powiatu toruńskiego! Rada Powiatu zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.