Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

XIV Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że najbliższa Sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 marca 2020 r.  o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Obrady na żywo będą dostępne na https://www.bip.powiattorunski.pl/7060,sesje-rady-powiatu-torunskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Bieżące funkcjonowanie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.
 6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Przedłożenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Toruńskiego za 2019 r.
 8. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji ze swojej działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.
 9. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łubianka zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora realizującego zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności wobec Starostwa Powiatowego w Toruniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
 16. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
 17. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
 18. Zamknięcie XIV Sesji Rady.

 

Harmonogram kolejnych Sesji Rady Powiatu Toruńskiego:

23 kwietnia 2020 r.

28 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

27 sierpnia 2020 r.

 

 

drukuj (XIV Sesja Rady Powiatu Toruńskiego)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.