Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wsparcie społeczności lokalnej

Ważnym zadaniem powiatu jest integracja mieszkańców poszczególnych gmin oraz budowanie wspólnej powiatowej tożsamości. Wszelka działalność społeczna, która wspiera kulturę, przyczynia się do aktywności fizycznej, sprzyja rozwojowi oświaty, była i jest podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego powiat podejmuje szereg inicjatyw, których rolą jest wsparcie tej działalności.

Spotkania różnych środowisk: sołtysów, kół gospodyń wiejskich, sportowców czy twórców kultury, sprzyjają nie tylko wzajemnemu poznaniu, ale przede wszystkim wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych form działalności. Powiat stara się także doceniać aktywność lokalnych liderów poprzez doroczne wybory społecznika i sołtysa roku, a także „Najciekawszej Inicjatywy Powiatu Toruńskiego”.

Corocznie nagradzamy najlepszych sportowców przyznając wyróżnienia za ich osiągnięcia. Powiatowi prymusi mogą liczyć na Stypendia Starosty. Tradycją powiatu stały się już Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego, które upowszechniają dorobek naszych artystów i stwarzają możliwość prezentacji ich osiągnięć w różnych dziedzinach kultury i sztuki.

  • Wsparcie społeczności lokalnych
  • Wsparcie społeczności lokalnych 1
  • Wsparcie społeczności lokalnych 2
  • Wsparcie społeczności lokalnych 3

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.