Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Starosta Toruńsmi Mirosław Graczyk

15 lat minęło...

Na przełomie lat 2014/2015 minie 15 lat funkcjonowania powiatów w Polsce. Na tej stronie chcemy dokonać podsumowania minionego okresu, ale także przypomnieć zadania i rolę, jaką ma do spełnienia ten szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. Władze powiatu – radni oraz zarząd ze starostą na czele – w minionych latach zmieniali lokalną rzeczywistość. Należy przy tym pamiętać o roli innych samorządów – gmina, powiat oraz samorząd województwa realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej w zupełnie innych obszarach, z uwzględnieniem ich samodzielności i pełnej autonomii.

 • Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski

15 lat minęło...

 Jubileusz, choćby najskromniejszy, jest naturalną okazją do refleksji. To święto powiatu i samorządu powiatowego. 15 lat temu moi poprzednicy organizowali urząd i podległe jednostki, którymi dzisiaj kieruje zarząd ze starostą na czele, a każdy z nas uzyskał bezpośrednią możliwość realnego wpływu na sprawy lokalnej społeczności. Radni, inicjując i przyjmując wiele uchwał przekonali się, że samorządność to nie tylko większa wolność, ale także większa odpowiedzialność.

 • Powiat toruński z lotu ptaka

Powiat Toruński

Powiat toruński – zlokalizowany w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego – łączy w sobie, na 1230 km², aż trzy historyczne regiony Polski: Kujawy, Ziemię Dobrzyńską i Ziemię Chełmińską. Dzięki temu jest wyjątkowo ciekawy i zróżnicowany pod względem geograficznym i środowiskowym. To tak zwany „powiat obwarzankowy”, okalający centralnie położone miasto Toruń, złożony z 15-tysięcznego miasta Chełmża oraz ośmiu gmin wiejskich: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka (w których skład wchodzi 207 miejscowości wiejskich i 130 sołectw).

 • Powiat toruński zielonym pierścieniem otacza miasto Toruń...
 • Turystów urzeka bogactwo historii i zabytków takich jak...
 • a także wspaniała zieleń – rezerwaty przyrody, obszary...

Ludność

W tak pięknej, zielonej przestrzeni dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. Dlatego coraz więcej osób przedkłada podmiejski domek wśród zieleni nad życie w blokowiskach. Od 1998 roku, to jest od momentu powstania powiatów, widać bardzo dynamiczny – jeden z najwyższych w województwie – przyrost liczby mieszkańców. W powiecie toruńskim jest nas już ponad 100 tys.!

 • Ludność w powiecie toruńskim

Gospodarka

Powiat toruński to nie tyko doskonałe miejsce do zamieszkania, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki jednym z najlepszych w Polsce warunków glebowych, dominujące znaczenie ma rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy. Chełmżyńska cukrownia, swego czasu największa w Europie, do dziś robi duże wrażenie. Liczne są zakłady z branż: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Na terenie powiatu funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także liczne firmy usługowe, spedycyjne czy tekstylne. Ponieważ blisko 1/3 terenu powiatu zajmują lasy, ważną gałąź gospodarki stanowi produkcja drzewna.

Atrakcyjność powiatu toruńskiego dla lokowania tu nowych inwestycji, to wypadkowa dostępności terenów inwestycyjnych, bliskości Torunia oraz bardzo dobrej infrastruktury transportowej. Dzięki położeniu w samym centrum województwa i w środkowej części Polski krzyżują się tu: 4 linie kolejowe, w tym linia Piła-Kutno i Poznań-Olsztyn oraz autostrada A1, drogi krajowe nr 91 (Gdańsk-Katowice), nr 10 (Szczecin-Warszawa), nr 15 (Poznań-Olsztyn) i nr 80 (Bydgoszcz-Lubicz). Ponadto 135 km dróg krajowych, 153 km dróg wojewódzkich, 302 km dróg powiatowych oraz drogi gminne i miejskie zapewniają dogodną komunikację na zewnątrz i wewnątrz powiatu.

Toruń, miasto uniwersyteckie, z firmami i placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi często europejskiej rangi, jest bezsprzecznie ośrodkiem wywierającym najistotniejszy wpływ na życie społeczne, kulturalne i oświatowe powiatu. Rzesze uczniów i słuchaczy kształcą się tu w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dla tych, którzy wolą pobierać naukę bliżej domu, powiat prowadzi trzy bardzo dobre zespoły szkół oraz szkołę muzyczną I stopnia wraz z filiami. Placówki te spełniają jednocześnie istotną rolę kulturotwórczą. W istotny sposób wspierają je w tym zakresie biblioteki, których jest w powiecie aż 29, w tym 8 gminnych.

Na terenie powiatu działa z sukcesami wiele klubów sportowych i organizacji propagujących sportowy tryb życia, a także Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, który jest głównym organizatorem imprez sportowych o zasięgu powiatowym. W końcu wszyscy wiemy, że w zdrowym ciele zdrowy duch!

 • Nowoczesny most na autostradzie A1
 • Na terenie powiatu działa wiele firm
 • Szpital powiatowy w Chełmży

Służba zdrowia i opieka społeczna

Powiat toruński był pierwszym powiatem w województwie i jednym z pionierów w kraju, który podjął się przekształcenia własnościowego szpitala. W 2001 r., by zapobiec likwidacji placówki, po jej oddłużeniu i restrukturyzacji, powiat stał się większościowym udziałowcem spółki z o.o. Ponadto, w trosce o zdrowie i komfort życia mieszkańców powiat prowadzi cztery domy pomocy społecznej, dwa środowiskowe domy samopomocy oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 • Herb powiatu toruńskiego

Insygnia powiatu toruńskiego

Jaka jest historia powiatowego herbu?
Otóż wywodzi się on od herbu wielkich mistrzów krzyżackich, gdzie na polu srebrnym umieszczony był czarny orzeł cesarski. Ten właśnie orzeł stał się podstawą do nadania przez króla Kazimierza Jagiellończyka herbu nowo przyłączonej prowincji – Prusom Królewskim (w tym również województwu chełmińskiemu).

Flaga

Ma postać płata składającego się z trzech niejednakowej szerokości pionowych słupów: czerwonego, żółtego i czerwonego, w proporcjach: 2:8, 4:8, 2:8. Na środku płata żółtego umieszczony jest herb powiatu toruńskiego. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8.

Opracowaniem projektu herbu i flagi zajęli się pracownicy UMK w Toruniu, biorąc pod uwagę zasady tworzenia symboli heraldycznych i uwarunkowanie historyczne ziem powiatu toruńskiego. Autorami projektu herbu są dr Jan Wroniszewski i dr Andrzej Mikulski. Całość opracował graficznie artysta plastyk Lech Tadeusz Karczewski.

 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla Powiatu Toruńskiego"
 • Medal honorowy "Za zasługi dla Powiatu Toruńskiego"

Odznaki i medale

Honorowa Odznaka oraz Honorowy Medal „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” oraz zasady i tryb ich nadawania, wręczania oraz sposobu noszenia, zostały ustalone uchwałą Rady Powiatu z dnia 16 stycznia 2014 r.

Organ stanowiący powiatu może ustanowić odznakę honorową i medal honorowy za zasługi, na podstawie przywołanej w uchwale ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poprzedzonej wydaniem pozytywnej opinii przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, której podstawę stanowi uchwała Komisji Heraldycznej.

Komisja Heraldyczna działająca przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu Odznaki Honorowej oraz Medalu Honorowego „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” w uchwale nr 139-433/O/2013 z dnia 20 września 2013 r. Natomiast uzyskanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, zgody Prezydenta RP na ustalony wzór Odznaki Honorowej „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” (pismo z dnia 28 listopada 2013 r., znak: BKO 42-5/2013) pozytywnie zakończyło proces wprowadzający wyróżnienia.

Autorem opracowania wyróżnień jest prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, wykładowca Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast projekty graficzne wykonał artysta plastyk – Lech Tadeusz Karczewski.

 

 

Powiat toruński – mapa administracyjna

 • Powiat toruński – mapa administracyjna
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja RODO