Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Raport o stanie Powiatu Toruńskiego

Zgodnie z nowelizacją przepisów (art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym),  zarząd będzie co roku do dnia 31 maja przedstawiał radzie raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu Toruńskiego rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Będzie on rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadzona będzie debata, w której będą mogli zabrać głos radni powiatu, jak i mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie te składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przeprowadzona debata nad raportem o stanie powiatu.

Po zakończeniu debaty rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: a.szymborska
  • opublikował: Agnieszka Szymborska
    data publikacji: 2019-05-21 14:58
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 11:50
  • opublikował: Agnieszka Szymborska
    data publikacji: 2019-05-21 15:02

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E