Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

649 uczniów szkół Powiatu Toruńskiego zdobyło „paszport do kariery”

Pomysł napisania projektu pojawił się grudniu 2013 roku. Inspiracją okazał się ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs na nabór wniosków w działaniu 9.2. Powiat Toruński wspólnie z Dyrekcją szkół (Zespołu Szkół
w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie) postanowił,  że staniemy do konkursu w ramach działania: „Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia”. Założenia dokumentacji konkursowej pozwalały aby projektodawcy w ramach składanych wniosków planowali również doposażenia i pełne wyposażenie pracowni przedmiotowych. Wniosek aplikacyjny został złożony w styczniu 2014 roku i uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej. Projekt znalazł się w grupie projektów modelowych, co oznacza, że wypracowane w nim rozwiązania będą stosowane w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020.

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych zajęciach poszerzających kwalifikacje zawodowe: carvingu, cukiernictwa stylizacji paznokci, florystyki, barman-kelner, kierowca wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarki i spawania. Oprócz zajęć zawodowych wszyscy uczniowie technikum uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz matematyki. Przełożyło się to na poprawę zdawalności matury, zwłaszcza w obszarze języków obcych.

Bardzo istotną częścią projektu był zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych, dzięki którym w Zespole Szkół, CKU w Gronowie doposażono pracownie w branży zawodów medycznych, w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz uzupełniono bazę dydaktyczną w zawodach mechanicznych i mechanizacyjnych. Realizacja tego zadania zakończyła się pełnym sukcesem udało się w pełni wyposażyć pracownie specjalistyczne dla zawodów medycznych oraz stworzyć profesjonalny salon kosmetyczny jako pracownię w zawodzie technik usług kosmetycznych. Dla zawodów medycznych zakupiono m.in.: łóżka szpitalne wraz z wyposażaniem, akcesoria antyodleżynowe, szafki przyłóżkowe, wózki zabiegowe, wózki inwalidzkie, kozetki, aparaturę kontrolno-pomiarową, fantomy pielęgnacyjno-zabiegowe dwupłciowe, fantomy do prowadzenia resuscytacji. Dla zawodu technik usług kosmetycznych zakupiono: lampy kosmetyczne, sterylizatory, autoklaw dezynfekcyjny, kombajny kosmetyczne wielofunkcyjne, urządzenie do jonoforezy, urządzenie do darsonwalizacji, urządzenie do mikrodermabrazji korundowej i diamentowej, wapozony, masażery, fotele i leżanki kosmetyczne, łóżka do masażu. Pracownie mechaniczną wyposażono we frezarkę oraz tokarkę trzyosiową, w zawodach mechanizacyjnych udało się skompletować zestaw czterech półautomatów spawalniczych do spawania metodami MIG/MAG/TIG. Zakupiono również ładowacz czołowy firmy Stohl oraz głębosz dla zawodów mechanizacyjnych. W Zespole Szkół w Chełmży doposażono dwie pracownie: technika obsługi turystycznej oraz  sprzedawcy. W Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży kompleksowo wyposażono pracownię kucharza. Łącznie na wyposażenie tych pracowni wydaliśmy blisko 400 000 zł.

Ważnym z punktu widzenia rozwoju szkolnictwa zawodowego był element projektu zakładający wieloaspektową współpracę z pracodawcami. Obejmowała ona między innymi konsultacje programów nauczania w zawodach technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik usług turystycznych i sprzedawca. Wynikiem tych konsultacji była modyfikacja programów nauczania w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik hotelarstwa realizowanych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
W pierwszym z zawodów wprowadzono modyfikację w zakresie utworzenia nowego przedmiotu: Odnawialne źródła energii, natomiast w drugim utworzono przedmiot wellness i SPA. Kolejną płaszczyzną współpracy była organizacja wakacyjnych staży zawodowych dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w rzeczywistych warunkach pracy w firmach regionalnych. Z tej formy wsparcia skorzystało 112 uczniów w trzech szkołach Powiatu Toruńskiego. Również we współpracy z pracodawcami tworzono programy praktyk zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracodawców w zakresie nabywanych przez uczniów umiejętności praktycznych.  

Zakres realizacji projektu przybliży Państwu garść statystyk:

 1. W dodatkowych zajęciach specjalistycznych uczestniczyło:
 1. 389 uczniów ZS, CKU w Gronowie,
 2. 36 uczniów ZS Specjalnych w Chełmży,
 3. 102 uczniów ZS w Chełmży.
 1. W dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych przygotowujących do egzaminów zawodowych uczestniczyło:
 1. 308 uczniów ZS, CKU w Gronowie,
 2. 35 uczniów ZS Specjalnych w Chełmży,
 3. 63 uczniów ZS w Chełmży.
 1. W dodatkowych zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów maturalnych uczestniczyło:
 1. 323 uczniów ZS, CKU w Gronowie,
 2. 56 uczniów ZS w Chełmży.
 1. W dodatkowych zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (m.in. autoprezentacja, przedsiębiorczość, technologia informacyjno komunikacyjna)

uczestniczyło:

 1. 117 uczniów w ZS, CKU w Gronowie,
 2. 32 uczniów ZS Specjalnych w Chełmży,
 3. 86 uczniów ZS w Chełmży.
 1. Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej skorzystało 65 uczniów z trzech Zespołów Szkól.
 2. Do współpracy nad konsultacją programów nauczania zaangażowano osiemnastu pracodawców, a staże zawodowe realizowano we współpracy z 40 pracodawcami.
 3. Zrealizowano łącznie 19 115 godzin różnego rodzaju zajęć:
 1. 14 100 godzin zajęć w ramach realizacji staży zawodowych,
 2. 2531 godzin zajęć specjalistycznych przygotowujących do wejścia na rynek pracy,
 3. 886 godzin zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego,
 4. 932 godziny zajęć z przedmiotów maturalnych,
 5. 666 godzin zajęć w zakresie poszerzania kompetencji kluczowych.

 

Ogółem przyznane wnioskiem o dofinansowanie środki wyniosły 1 622 753 zł, a realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.09.2015 roku.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E