Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

„Jutro My”

Projekt „Jutro My”, realizowany w roku 2011, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o wartości 407 128,00 zł.

„Ukryte talenty w ŚDS”

Projekt „Ukryte talenty w ŚDS”, realizowano w 2011 r. (dla Środowiskowego Domu Samopomocy),w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, o wartości 49 242,00 zł.

„Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS”

„Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS” – projekt realizowany w roku 2011, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, o wartości 46 957,00 zł.

„Przyroda wokół nas integruje najpiękniej”

„Przyroda wokół nas integruje najpiękniej” - projekt realizowany w roku 2011, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, o wartości 49 565,00 zł.

"Integrujmy się poprzez teatr"

"Integrujmy się poprzez teatr" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, o wartości 46 303,00 zł

„Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”

„Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie” - projekt realizowany w terminie 01.06.2010  - 31.11.2010r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny  Program Operacyjny Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3. 2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 3 071 713,39 zł.

„Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie”

„Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie” - projekt realizowany w terminie 01.04.2010-15.08.2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, o wartości 49 994 00 zł.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E