Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

„Szkoła przyszła do ciebie”

Projekt „Szkoła przyszła do Ciebie” realizowano w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych w latach 2010-2014.

„Nigdy nie jest za późno na naukę”

Projekt „Nigdy nie jest za późno na naukę” realizowany w latach 2009-2010, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

„Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” - projekt ZS CKU w Gronowie

Projekt „Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” realizowano od 1 stycznia 2009 do 31 maja 2010 w Zespole Szkół CKU w Gronowie, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

„Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy" - projekt ZS CKU w Gronowie

Projekt realizowano od października 2008 do września 2010 w Zespole Szkół CKU w Gronowie, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

„Dobre szkolenie w drodze do poszerzenia kompetencji”

Projekt „Dobre szkolenie w drodze do poszerzenia kompetencji” realizowano w roku 2009, w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, o wartości 125 129,54 zł

„Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych”

Projekt „Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych”, realizowany w latach 2008-2009,w ramach PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, o wartości 229 602,97 zł.

„Wyrażam siebie, rozumiem innych" - projekt ZS CKU w Gronowie

Projekt realizowano ze środków Europejkiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E