Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

RADĘ POWIATU TORUŃSKIEGO IV KADENCJI NA LATA 2010-2014 TWORZĄ:

Andrzej Siemianowski

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Urodzony w 1953 r., żonaty, czworo dzieci, zamieszkały w m. Jedwabno. Pełni funkcję Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Wykształcenie wyższe. Ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji. Do Rady Powiatu wybrany po raz drugi z listy Platformy Obywatelskiej RP. W poprzedniej, jak również w obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.       

                                                                                                                                                                    

Zdzisław Drapiewski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Urodzony w 1960 r., żonaty, zamieszkały w m. Łubianka. Pracuje w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łubiance oraz prowadzi z żoną gospodarstwo rolne. Społecznie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz współpracuje z instytucjami samorządowymi. Był radnym I i II kadencji, gdzie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. W wyborach samorządowych startował z listy Przymierza Samorządowego. Wstąpił w miejsce wygasłego mandatu p. Jana Surdyki. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Został również delegowany do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.    

Kazimierz Lewandowski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Urodzony w 1957 r., żonaty, jedno dziecko, zamieszkały w m. Zelgno. Jest właścicielem okręgowej stacji kontroli pojazdów. W Radzie Powiatu zasiada po raz czwarty. Wybrany z listy Platformy Obywatelskiej RP. W poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej. W obecnej jest Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu.


 

Mirosław Graczyk

Starosta Toruński. urodzony w 1963 r., żonaty, zamieszkały w m. Makowiska. Posiada wykształcenie wyższe. Ma długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej różnych szczebli. Był radnym Gminy Czernikowo, radnym sejmiku włocławskiego oraz radnym Powiatu Toruńskiego. W II kadencji Rady 2002-2006 pełnił funkcję Wicestarosty a w III kadencji oraz obecnie pełni funkcję Starosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu wybrany z listy Platforma Obywatelska RP.


 

Dariusz Meller

Wicestarosta Toruński. Urodzony w 1964 r., żonaty, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe, historyk. Mieszkaniec Chełmży. Autor wielu interesujących publikacji związanych z Chełmżą, w szczególności dotyczących gwary chełmżyńskiej. W Radzie Powiatu zasiada trzecią kadencję. W poprzedniej kadencji i w obecnej pełni funkcję Wicestarosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. 


 

Wiesław Kazaniecki

Członek Zarządu. urodzony w 1953 r., żonaty, dwie córki. W Radzie Powiatu zasiada po raz trzeci. W II kadencji był Przewodniczącym a w III Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wybrany został z listy Przymierza Samorządowego. Pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu. 

 

Mirosław Nawrotek

Etatowy Członek Zarządu. Urodzony w 1967 r., żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w m. Osiek n. Wisłą. Od 23 lat związany z samorządem. Pełnił funckję m.in. Zastępcy Wójta w gminie Obrowo. Wykształcenie wyższe. W Radzie Powiatu zasiada drugą kadencję. W poprzedniej kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady. Wybrany z listy Platformy Obywatelskiej.  

 

Honorata Żeglarska

Członek Zarządu. Urodzona w 1970 r., wykształcenie wyższe, zamieszkała w m. Biskupice. Nauczyciel j. polskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszewicach. Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. W Radzie Powiatu zasiada po raz pierwszy. W wyborach samorządowych do Rady Powiatu startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wstąpiła w miejsce wygasłego mandatu p. Jerzego Zająkały. W obecnej kadencji pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu. 

Janina Brończyk

Urodzona w 1953 r., mężatka, pięcioro dzieci, zamieszkała w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka. Wykształcenie wyższe. Pracuje w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Do Rady Powiatu wybrana z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie zasiada już czwartą kadencję. W Radzie pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady, Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W obecnej kadencji jest Wiceprzewodniczącą Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Brzeźno, mężatka. Pracuje w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W ODR zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo zajmuje się rachunkowością rolną FADN. Ukończyła Akademię Techniczno – Rolniczą w Olsztynie. Do Rady Powiatu wybrana po raz pierwszy z listy Przymierza Samorządowego. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Agnieszka Jankierska - Wojda

Urodzona w 1981 r., zamieszkała w m. Turzno. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Biegle włada językiem angielskim. Pracuje w Urzędzie Gminy w Łysomicach, gdzie zajmuje się oświatą, kulturą i promocją gminy oraz pozyskiwaniem środków z UE. Działa również w wielu organizacjach pozarządowych. Do Rady Powiatu wybrana po raz pierwszy z listy Platformy Obywatelskiej RP. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Barbara Kisielewska

Urodzona w 1949 r., mężatka, troje dorosłych dzieci, zamieszkała w m. Złotoria. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe z organizacji i zarządzania. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii, ekspert z listy ministra ds. awansu zawodowego nauczycieli. Obecnie na emeryturze. Założycielka i członkini Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. W Radzie Powiatu zasiada po raz drugi. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wybrana z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowy dla Powiatu Toruńskiego. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Mirosława Kłosińska

Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Obrowo, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe. Pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada pierwszą kadencję. Wybrana z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowego dla Powiatu Toruńskiego. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Eugeniusz Lewandowski

Urodzony w 1952 r., żonaty, dwóch dorosłych synów, dr socjologii. Mieszkaniec Chełmży. Od początku związany z samorządem powiatowym. W dwóch pierwszych kadencjach pełnił funkcję Starosty Toruńskiego. W poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji Statutowo – Regulaminowej. Wybrany do Rady Powiatu po raz czwarty z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W obecnej kadencji jest Wiceprzewodniczącym Komisji Statutowo – Regualminowej.    

Jarosław Pikus

Urodzony w 1969 r., zamieszkały w m. Zelgno. Żonaty, dwóch synów. Wykształcenie wyższe. Lekarz rodzinny. Od 14 lat wspólnie z żoną prowadzi Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelgnie. Wybrany do Rady Powiatu po raz pierwszy z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowego dla Powiatu Toruńskiego. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.                                   

Michał Ramlau

Urodzony w 1980 r., żonaty, troje dzieci, zamieszkały w m. Dobrzejewice. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy Prawa i Sprawiedliwości. W Radzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

Tadeusz Smarz

Urodzony w 1947 r., zamieszkały w m. Rzęczkowo. Od wielu lat związany z samorządem. W latach 1982-1990 Naczelnik Gminy Zławieś Wielka, 1990-2010 Wójt tejże gminy. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Techniczno – Rolniczą w Bydgoszczy. Jest Prezesem Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowego dla Powiatu Toruńskiego. W Radzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowo – Regulaminowej. 

Andrzej Sobociński

Urodzony w 1966 r., zamieszkały w m. Czernikowo. Kierownik Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W obecnej kadencji jest Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej. 


 

Cezary Strąkowski

Urodzony w 1966 r., żonaty, dwóch synów, mieszkaniec Chełmży. Posiada wykształcenie wyższe – lekarz internista, rodzinny. Od 11 lat prowadzi wraz z żoną Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmży. Był radnym Rady Miejskiej w Chełmży. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy Platformy Obywatelskiej RP. W Radzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Leszek Syroka

Urodzony w 1948 r., żonaty, jedno dziecko, zamieszkały w m. Lubicz. Lekarz weterynarii, prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną. W Radzie Powiatu zasiada czwartą kadencję. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu. Wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. W obecnej kadencji pełni funckję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.      


 

Andrzej Walczyński

Urodzony w 1965 r., żonaty, troje dzieci, zamieszkały w m. Zławieś Wielka. Wykształcenie wyższe – historyk (archiwista). Ukończył m.in. trzy studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół w Górsku. Ekspert funduszy europejskich z działania 9. Edukacja. Były dyrektor Publicznego Gimnazjum w Górsku. Autor publikacji historycznych o przeszłości naszego regionu. W Radzie Powiatu zasiada po raz pierwszy, wybrany z listy Platformy Obywatelskiej RP. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 


Jan Surdyka

Urodzony w 1955 r., żonaty, troje dzieci, zamieszkały w m. Zławieś Mała. Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych „Agrotech” w Rzęczkowie. Od roku 1994 związany z samorządem. Był radnym Gminy Zławieś Wielka oraz od 4 kadencji radnym Powiatu. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu. Wybrany do Rady Powiatu z listy Przymierza Samorządowego.
W związku z wyborem na Wójta Gminy Zławieś Wielka uzyskany mandat radnego powiatu z mocy prawa wygasł.       


 

Jerzy Zająkała

Urodzony w 1953 r., żonaty, czworo dzieci, zamieszkały w m. Brąchnowo. Wykształcenie wyższe. Wybrany do Rady Powiatu po raz trzeci z listy Prawa i Sprawiedliwości.
W związku z wyborem na Wójta Gminy Łubianka uzyskany mandat radnego powiatu z mocy prawa wygasł. 

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E