Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu

Program Operacyjny:
Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Realizator:
Lider: Gmina Miasta Toruń – Wydział Gospodarki Komunalnej
Partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Powiat Toruński, Powiat Bydgoski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Dane finansowe:
Wartość projektu: 646 951 euro
Koszty kawlifikowalne: 646 951 euro
Kwota dofinansowania: 549 909 euro
Wkład finansowy partnerów: GMT – 25 682,10 euro, Partnerzy – 71 360,61 euro
Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Budżet Państwa

Termin realizacji:
17.02.2014 r. – 30.04.2016 r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie:
17.02.2014 r.

Opis projektu:
Projekt polega na opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące obszar funkcjonalny „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium.

Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

W wyniku realizacji projektu cztery jednostki samorządu terytorialnego będą dysponowały dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznaczy dla sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem. Wypracowany zostanie także schemat wieloletniej współpracy.

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Torunia
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
tel. 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl

drukuj ()

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E