Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Insygnia powiatu toruńskiego

Na sesji w dniu 6 marca 2002 r. Rada Powiatu ustanowiła herb, flagę i wzory pieczęci powiatu toruńskiego.

Herb

W polu czerwonym znajduje się wizerunek srebrnego orła z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku. Dziób, język i szpony mają barwę złotą.

Jaka jest historia powiatowego herbu?

Otóż wywodzi się on od herbu wielkich mistrzów krzyżackich, gdzie na polu srebrnym umieszczony był czarny orzeł cesarski. Ten właśnie orzeł stał się podstawą do nadania przez króla Kazimierza Jagiellończyka herbu nowo przyłączonej prowincji – Prusom Królewskim (w tym również województwu chełmińskiemu).

Orzeł otrzymał na szyję koronę Jagiellonów i rękę zbrojną w miecz. Korona na szyi miała symbolizować podległość prowincji Królestwu Polskiemu, a ręka zbrojna była zapożyczeniem z herbu Jagiellonów. Herb z orłem – początkowo czarnym – na przełomie XVI i XVII wieku zaczął pojawiać się w wersji bardziej spolszczonej, jako orzeł srebrny w polu czerwonym, co było wyrazem integracji województwa chełmińskiego z Koroną.

Nowy kształt orła nawiązywał bezpośrednio do orła polskiego – herbu polskich królów i Królestwa.

Podobną symbolikę – srebrnego orła mieczowego na czerwonym tle – przyjął wcześniej sejmik samorządowy w herbie dla istniejącego do końca 1998 roku województwa toruńskiego.

Flaga

Ma postać płata składającego się z trzech niejednakowej szerokości pionowych słupów: czerwonego, żółtego i czerwonego, w proporcjach: 2:8, 4:8, 2:8. Na środku płata żółtego umieszczony jest herb powiatu toruńskiego. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8.

Opracowaniem projektu herbu i flagi zajęli się pracownicy UMK w Toruniu, biorąc pod uwagę zasady tworzenia symboli heraldycznych i uwarunkowanie historyczne ziem powiatu toruńskiego. Autorami projektu herbu są dr Jan Wroniszewski i dr Andrzej Mikulski. Całość opracował graficznie artysta plastyk Lech Tadeusz Karczewski.

Odznaki i medale

Honorowa Odznaka oraz Honorowy Medal „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” oraz zasady i tryb ich nadawania, wręczania oraz sposobu noszenia, zostały ustalone uchwałą Rady Powiatu z dnia 16 stycznia 2014 r.

Organ stanowiący powiatu może ustanowić odznakę honorową i medal honorowy za zasługi, na podstawie przywołanej w uchwale ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poprzedzonej wydaniem pozytywnej opinii przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, której podstawę stanowi uchwała Komisji Heraldycznej.

Komisja Heraldyczna działająca przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu Odznaki Honorowej oraz Medalu Honorowego „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” w uchwale nr 139-433/O/2013 z dnia 20 września 2013 r. Natomiast uzyskanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, zgody Prezydenta RP na ustalony wzór Odznaki Honorowej „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” (pismo z dnia 28 listopada 2013 r., znak: BKO 42-5/2013) pozytywnie zakończyło proces wprowadzający wyróżnienia.

Autorem opracowania wyróżnień jest prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, wykładowca Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast projekty graficzne wykonał artysta plastyk – Lech Tadeusz Karczewski.

« wstecz

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E