Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Podstawa prawna:

  • Art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim – jeżeli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna takie wydała.

Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranym ośrodku (czy placówka posiada wolne miejsca).

wniosek o skierowanie nieletniego do młodzieżowego ośrodka socjoterapii

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E