Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 12 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
z dnia 12 lipca 2019 roku
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 1 lipca 2019 roku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Torunia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 roku, nr ABA.6740.4.23.2017.LK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 19 czerwca 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.9.48.2019.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk (ul. Młodzieżowa)” w obrębie ewidencyjnym 0005 Górsk, gm. Zławieś Wielka.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.6.72.2019.LK z dnia 14 czerwca 2019r., obejmującą budowę tartaku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ostaszewo, gm. Łysomice, w związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku, złożonym przez For Nature Solutions Sp. z o.o.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 czerwca 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 04 czerwca 2019 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.4.114.2019.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym” w obrębie ewidencyjnym 0011 Lubicz Górny. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.

Odstrzał sanitarny dzików w związku z ASF

Rozporządzenie Nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E