Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Projekt partnerski „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa  „Dom Organizatora” w Toruniu  w partnerstwie z  JST  powiatu toruńskiego  :

 

 • Starostwem Powiatowym w Toruniu
 • Urzędem Miasta Chełmży
 • Urzędem Gminy Chełmża
 • Urzędem Gminy w Czernikowie
 • Urzędem Gminy w Wielkiej Nieszawce
 • Urzędem Gminy w Lubiczu
 • Urzędem Gminy w Łysomicach
 • Urzędem Gminy w Łubiance
 • Urzędem Gminy w Obrowie
 • Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet V – Dobre rządzenie,
Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
w okresie od 1.05.2010 r.  do 30.04.2012 r.   na podstawie podpisanej w dniu 24 marca 2010 r. umowy partnerskiej  oraz  podpisanej w dniu  29.07.2010 r  umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jako  IP  II  w ramach Priorytetu V (nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-027/09-00 z dnia 29 lipca 2010 r.)

Celem projektu jestpodniesienie efektywności funkcjonowania 10 JST poprzez :

 • wzrost jakości świadczonych usług publicznych i zaufania społecznego obywateli,
 • wzmocnienie działów kadrowo-szkoleniowych oraz
 • podniesienie kompetencji kadr w zakresie wykonywanych zadań na terenie powiatu toruńskiego.

Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku:

 • uczestnictwa 50 urzędników w studiach podyplomowych
 • przeszkolenia 230 urzędników
 • wdrożenia wybranych systemów we wszystkich JST
 • promocji dobrych praktyk w ramach organizowanych  konferencji.
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZADOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO
RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E