Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

RADĘ POWIATU TORUŃSKIEGO V KADENCJI NA LATA 2014-2018 TWORZĄ:


Tomasz Zakrzewski

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego - Urodzony w 1971 roku, wykształcenie wyższe, żonaty, dwie córki. Posiada własne gospodarstwo rolne. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu.  Wybrany z listy KWW Przymierze Samorządowe.


 

Mirosława Kłosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego - Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Obrowo, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe. Pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada już drugą  kadencję. Wybrana z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV Kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Andrzej Walczyński

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego - Urodzony w 1965 r., żonaty, troje dzieci, zamieszkały w m. Zławieś Wielka. Wykształcenie wyższe – historyk (archiwista). Ukończył m.in. trzy studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie. Ekspert funduszy europejskich z działania 9. Edukacja. Jest dyrektorem Zespołu Szkół w Górsku. Autor publikacji historycznych o przeszłości naszego regionu. W Radzie Powiatu zasiada po raz drugi, w IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wybrany z listy KW Platformy Obywatelskiej RP.

Mirosław Graczyk

Starosta Toruński. Urodzony w 1963 r., żonaty, zamieszkały w m. Makowiska. Posiada wykształcenie wyższe. Ma długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej różnych szczebli - był radnym Gminy Czernikowo i radnym Sejmiku Włocławskiego. W Radzie Powiatu Toruńskiego zasiada od początku utworzenia powiatu, pełniąc po kolei funkcje Członka Zarządu, Wicestarosty i wreszcie począwszy od III kadencji Rady funkcję Starosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu startował z listy KW Platforma Obywatelska RP. 

Andrzej Siemianowski

Wicestarosta Toruński - Urodzony w 1953 r., żonaty, czworo dzieci, zamieszkały w m. Jedwabno. Wykształcenie wyższe. Ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji. Pełnił funkcję Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Do Rady Powiatu wybrany po raz trzeci z listy KW Platformy Obywatelskiej RP. W  III oraz IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.    
 

Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Członek Zarządu - Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Brzeźno, mężatka. Pracuje w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W ODR zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo zajmuje się rachunkowością rolną FADN. Ukończyła Akademię Techniczno – Rolniczą w Olsztynie. Do Rady Powiatu wybrana po raz drugi z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Obecnie pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu.
 

Wiesław Kazaniecki

Etatowy Członek Zarządu. Urodzony w 1953 r., żonaty, dwie córki. W Radzie Powiatu zasiada po raz czwarty. W II i III kadencji zasiadał w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na stanowisku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wybrany został z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV kadencji pełnił funkcję nietatowego Członka Zarządu, w V kadencji pełni funkcję etatowego Członka Zarządu.


 

Mirosław Nawrotek

Etatowy Członek Zarządu. Urodzony w 1967 r., żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w m. Osiek n. Wisłą. Wykształcenie wyższe. Od 23 lat związany z samorządem. Pełnił funkcję m.in. Zastępcy Wójta w gminie Obrowo. W Radzie Powiatu zasiada od III kadencji w której był Wiceprzewodniczącym Rady. Natomiast w IV kadencji  i obecnie pełni funkcję etatowego Członka Zarządu. Wybrany z listy KW Platformy Obywatelskiej RP.   
 

Andrzej  Jałocha

Urodzony w 1959 r., mieszkaniec Grzywny. Wykształcenie średnie społeczno - prawne, pracownik Apator S.A w Toruniu.Wieloletni działacz związkowy i społeczny. Członek partii Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy Prawa i Sprawiedliwości. W V kadencji jest Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej.


 

Agnieszka Jankierska - Wojda

Urodzona w 1981 r., zamieszkała w m. Turzno. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Pracuje w Urzędzie Gminy w Łysomicach, gdzie zajmuje się oświatą, kulturą i promocją gminy oraz pozyskiwaniem środków z UE. Działa również w wielu organizacjach pozarządowych. Do Rady Powiatu wybrana po raz drugi. W IV oraz V kadencji Rady pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Startowała z listy KW Platformy Obywatelskiej RP.

Janusz Kononiuk

Urodzony w 1956 r., zamieszkały w Złejwsi Wielkiej, 2 dorosłych dzieci, wykształcenie średnie - technik melioracji wodnych, prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Wybrany do Rady Powiatu po raz trzeci, z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W V Kadencji Rady Powiatu pełni funkcję Wiceprzeowodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

Łukasz Kowalski

Urodzony w 1985 r., zamieszkały w miejscowości Kuczwały. Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Od 7 lat pracuje w Urzędzie Gminy Chełmża aktualnie na stanowisku inspektora ds. zarządzania siecią drogową . Wiceprezes oraz zawodnik w Klubie Sportowym ,,Triathlon Team Ciesielski’’, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany po raz pierwszy z listy KW Platformy Obywatelskiej RP. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

 

 

Dariusz Meller

Urodzony w 1964 r., żonaty, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe, historyk. Mieszkaniec Chełmży. Autor wielu interesujących publikacji związanych z Chełmżą, w szczególności dotyczących gwary chełmżyńskiej. W Radzie Powiatu zasiada czwartą kadencję. W III i IV kadencji pełnił funkcję Wicestarosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.  W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 

Paweł Polikowski

Urodzony w 1985 r., mieszkaniec Chełmży. wykształcenie wyższe z zakresu Matematyki Finansowej. Posiada szerokie zainteresowania dotyczące inwestycji na rynkach finansowych oraz  źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz sportu,  jest sędzią piłkarskim, amatorsko gra w tenisa ziemnego i piłkę nożną na hali. Wybrany do Rady Powiatu po raz pierwszy z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Michał Ramlau

Urodzony w 1980 r., żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Dobrzejewicach. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Do Rady Powiatu wybrany po raz drugi z listy Prawa i Sprawiedliwości. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Marian Rzeszotek

Urodzony w 1955 r., żonaty, dorosłe dzieci. Emerytowany policjalnt. Dwukrotnie był członkiem Rady Gminy Lubicz. Sołtys Złotorii  w latach 1998-2011, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Złotoria. Jego dewiza - służyć drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada pierwszą kadencję. W V kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

 

Jacek Skorulski

Urodzony w 1972 roku, żonaty, jedno dziecko. Zamieszkały w Cierpicach. Wykształcenie wyższe, Absolwent WSKiM w Toruniu, studia magisterskie na kierunku politologia o specjalności polityka społeczno-ekonomiczna, studia uzupełniające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UKW w Bydgoszczy z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gminie Wielka Nieszawka. Wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Cezary Strąkowski

Urodzony w 1966 r., żonaty, dwóch synów, mieszkaniec Chełmży. Od 11 lat prowadzi wraz z żoną Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmży. Lekarz internista, lekarz rodzinny. Był radnym Rady Miejskiej w Chełmży. Do Rady Powiatu wybrany po raz drugi z listy KW Platformy Obywatelskiej RP. W IV oraz V kadencji Rady pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Leszek Syroka

Urodzony w 1948 r., żonaty, jedno dziecko, zamieszkały w m. Lubicz. Lekarz weterynarii, prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną. W Radzie Powiatu zasiada piątą kadencję. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu, a w IV pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej. Wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 

Edyta Zakrzewska

Urodzona w 1968 r. mężatka, matka 2 córek. Absolwentka Wydziału Zootechniki Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od ponad 19 lat zajmuje się pracą na rzecz wsi i rolnictwa. Obecnie Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybrana do Rady Powiatu po raz pierwszy z listy KWW Przymierze Samorządowe. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 

Honorata Żeglarska

Urodzona w 1970 r., wykształcenie wyższe, zamieszkała w m. Biskupice. Nauczyciel j. polskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszewicach. Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. W Radzie Powiatu zasiada po raz drugi. W IV kadencji pełniła funkcję nieetatowego członka Zarządu. Startowała z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 

Jerzy  Zająkała

Urodzony w 1953 r., żonaty, czworo dzieci, zamieszkały w m. Brąchnowo. Wykształcenie wyższe. Wybrany do Rady Powiatu po raz czwarty z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.
W związku z wyborem na Wójta Gminy Łubianka uzyskany mandat radnego powiatu z mocy prawa wygasł. 

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E