Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Unia Europejska pomaga uczniom być konkurencyjnymi na rynku pracy

 

21 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie rozdane zostały dyplomy i certyfikaty dla uczniów biorących udział w projektach unijnych.

Od listopada 2009 roku prowadzone są bowiem zajęcia pozalekcyjne i realizowane doradztwo zawodowe dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i technikach w ramach projektu „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”. To jeden z kilku realizowanych na terenie powiatu projektów edukacyjnych. Dzięki środkom Unii Europejskiej, które Starostwo w Toruniu pozyskało z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 328 uczniów i 6 nauczycieli w zorganizowanych w szkole i poza szkołą zajęciach rozwijało swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe – czyli zalecane przez Parlament Europejski umiejętności potrzebne do samorealizacji, zatrudnienia, bycia aktywnym obywatelem.

Choć zajęcia realizowane w 3 szkołach powiatu (Zespoły Szkół w Gronowie i Chełmży oraz Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży) potrwają do końca maja, już teraz ponad 120 osób może pochwalić się dyplomem lub certyfikatem.
10 uczniów z Gronowa po 164 godzinach nauki teorii i praktyki, zdało wymagane egzaminy i otrzymało certyfikat wystawiony przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zdobyli oni w ten sposób uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza w zakresie spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną. Kolejnych 30 osób uczestniczy jeszcze w zajęciach, przygotowując się do zdania egzaminu.
Poza przyszłymi spawaczami, nasz projekt wspomógł potencjalnych przedsiębiorców – na zajęciach z przedsiębiorczości uczniowie dowiedzieli się, jak przygotować aplikację zawodową, zarejestrować działalność gospodarczą i uruchomić ją pozyskując dostępne środki krajowe i unijne. W projekcie uczestniczyli również kucharze – dla nich zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia z carvingu, czyli artystycznego ozdabiania potraw. Przeszkoleni wcześniej nauczyciele uczyli swoich podopiecznych przygotowywać dekoracje, „fantazje”, stroiki z warzyw i owoców tak, by uczynić potrawy i przyjęcia bardziej atrakcyjnymi i estetycznymi. Rzeźbione warzywa i owoce dodają klasy potrawom i stołom czyniąc je niepowtarzalnymi i jedynymi w swoim rodzaju. Uczniowie mogli w ten sposób zdobyć umiejętności, które niewątpliwie podniosą ich kwalifikacje zawodowe i prestiż. Młodzież uczestniczyła też w zajęciach z księgowości komputerowej, przez 28 godzin ucząc się obsługi niezbędnych w tej pracy programów, jak Pakiet Insert GT, Subiekt GT Magazynowanie i Sprzedaż, Rewizor GT Księgowość Handlowa, Gratyfikant GT Kadry i płace.
W projekcie bierze udział jeszcze 56 uczniów zapisanych na zajęcia językowe: niemiecki i angielski biznesowy. Duża liczba godzin lekcyjnych (120) miała na celu przygotowanie uczestników zajęć do zdania egzaminów TOEIC i Start Deutsch. Egzamin TOEIC (Test of English for International Communication) służy do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i potwierdza zdolność do pracy w środowisku międzynarodowym, ułatwiając w ten sposób dostęp do szerszego rynku pracy. Egzamin Start Deutsch jest zaś przeznaczony dla  osób, które poczyniły już pierwsze kroki w języku niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może być jednym z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

Wszystkie zorganizowane zajęcia były bezpłatne, tym bardziej zatem udział w projekcie był atrakcyjny dla uczniów, z których wielu pochodziło z terenów wiejskich. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach dało więc im konkretne, potrzebne kwalifikacje  zawodowe i certyfikowało umiejętności językowe, podnosząc tym samym konkurencyjność absolwentów zawodowych szkół powiatu toruńskiego nie tylko na lokalnym rynku pracy. W ten sposób zbliżyliśmy się do osiągnięcia zakładanego celu projektu, jakim było zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Ostatecznie projekt zakończy się w maju 2010 roku. Trzymajmy zatem kciuki za kolejnych uczniów, przed którymi jeszcze egzaminy językowe i spawalnicze. Już teraz jednak Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz ze swoimi szkołami przygotowuje w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie nowego projektu,. Liczymy, iż po raz trzeci uda się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i uczniowie szkół zawodowych uczestniczyć będą w kolejnych atrakcyjnych zajęciach realizowanych już roku szkolnym 2010/2011.

« wstecz

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E