Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Czy znasz nasz powiat? Sprawdź - przygoda i nagrody czekają!

Drodzy Czytelnicy!
Wakacje tuż tuż, więc zgodnie z tradycją, zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy łączącej przyjemność zwiedzania naszego powiatu i fotografowania z możliwością wygrania atrakcyjnych i cennych nagród!
Powiat toruński to wyjątkowo ciekawy i zróżnicowany obszar łączący w sobie trzy historyczne regiony Polski: Kujawy, Ziemię Dobrzyńską i Ziemię Chełmińską. Szczególną rolę w krajobrazie kulturowym powiatu odgrywają pełne uroku zespoły pałacowo–parkowe, stanowiące enklawy zieleni w rozległych, często bezleśnych terenach uprawowych. Na przestrzeni wieków powstało tu wiele wspaniałych założeń, wzniesionych według projektów najznakomitszych, nie tylko polskich twórców, którzy kształtowali architektoniczny krajobraz dla wielkich właścicieli ziemskich mających tu swoje posiadłości rodowe. Stylowe budowle wznoszono i urządzano z pietyzmem i dbałością o detale. W dworskich parkach sadzono wyszukane, unikatowe gatunki drzew i krzewów ozdobnych. Niegdyś miejsca te były ośrodkami wydarzeń w burzliwej historii naszego regionu, dziś są pamiątkami przeszłości, które warto ocalić od zapomnienia. Przykładem może być pałac w Nawrze - ostoja polskości w czasach zaborów i miejsce wielce zasłużone dla kultury narodowej. Gromadzony tu przez stulecia pokaźny i cenny księgozbiór, należał do największych na obszarze dawnych Prus Królewskich. Początki biblioteki w Nawrze wiążą się z postacią Antoniego Kruszyńskiego, kasztelana gdańskiego w XVIII wieku, wielkiego miłośnika ksiąg naukowych z dziedziny matematyki, medycyny i historii. Kontynuatorzy rodzinnych tradycji bibliofilskich uzupełniali zapoczątkowaną przez niego kolekcję aż do 1939 roku, kiedy to księgozbiór liczył już prawie 8000 tomów oraz liczne mapy, atlasy, rękopisy i broszury. Po wybuchu wojny mieszkańcy musieli opuścić pałac, większość zbiorów zaginęła, część wywieźli Niemcy. Odnalezione po wojnie nieliczne eksponaty znajdują się dziś w Archiwum, bibliotece UMK w Toruniu i Muzeum Sztuki w Łodzi. To tylko jedna historia, a każda z fotografii, które znajdą Państwo na ostatniej stronie Miesięcznika, może być zaczątkiem podobnej opowieści. Wszystkie one mogą stać się wdzięcznym obiektem zarówno turystycznych wycieczek jak i fotograficznych zmagań oraz historycznych poszukiwań.
Na czym polega nasz konkurs? Wybierając się na letnią wycieczkę pieszo, rowerem lub autem, nie zapomnijcie Państwo zabrać ze sobą aparatu fotograficznego i naszego Miesięcznika. Potem wystarczy tylko odnaleźć wszystkie miejsca, które zamieściliśmy na ostatniej stronie miesięcznika oraz w galerii pod artykułem i sfotografować się na ich tle. Zdjęcia należy wykonać tak, aby nie było żadnych wątpliwości, iż są to właśnie obiekty zaprezentowane w naszym konkursie. Fotografie które nie spełnią powyższych wymogów nie wezmą udziału w rywalizacji.
Komplety zdjęć, wraz z imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi oraz dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY, przesyłać można drogą elektroniczną na adres promocja@powiattorunski.pl, pocztą lub osobiście do Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pok. 115, najpóźniej do dnia 10 września 2010 r. do godz. 15:30 (decyduje data stempla).

A oto kilka wskazówek, które ułatwią Państwu wytropienie ukrytych w naszym powiecie skarbów architektury, których wizerunki umieściliśmy na ostatniej stronie miesięcznika i w galerii poniżej:

fot. 1 - gm. Chełmża
To osiemnastowieczny pałacyk, który wybudował ród Mellinów. Spiżarnia i wozownia zostały umieszczone pod ziemią i była to pierwsza podziemna wozownia na ziemiach Pomorza. Główna bryła budynku jest zaopatrzona w portyk, czyli otwarty ganek z kolumnami, a całość zadaszona jest dachem mansardowym – łamanym w połowie połaci. Po północnej stronie można dostrzec jeszcze resztki parku, uznanego od 1998 roku za obiekt zabytkowy, jak też dworskiego sadu otaczającego staw.

fot. 2 - gm. Łysomice
Na zdjęciu znajduje się pałac z końca XIX w. i fragment parku, w którym znajduje się mauzoleum dawnych właścicieli, przekształcone w kaplicę. Do czasów współczesnych zachowała się także część zabudowań folwarcznych. W czasie pierwszej wojny światowej dziedzicem majątku był Herman Wagner. Pozostał tu do czasu okupacji hitlerowskiej, do 1942 roku. Następnie wyznaczano tutaj rządców. Po wyzwoleniu w 1945 roku z majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie właścicielem pałacu jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, która dzierżawi obiekt.

fot. 3 - gm. Zławieś Wielka
Zdjęcie przedstawia dwór wzniesiony w 1739 roku, a 150 lat później przebudowany. Budynek powstał na rzucie prostokąta. Wchodzi się do niego przez pomosty przerzucone nad rodzajem suchej fosy obmurowanej ścianami oporowymi i zabezpieczonymi żeliwną balustradą. Wokół roztacza się park założony w drugiej połowie XIX wieku, w którym występuje 38 gatunków drzew - wśród nich szczególne miejsce zajmuje daglezja. Dziś funkcjonuje tu ośrodek szkoleniowy wolontariatu prowadzony przez Caritas diecezji toruńskiej.

fot. 4 - gm. Wielka Nieszawka
Na tym terenie próżno szukać dworków i pałaców – ludzie niechętnie osiedlali się na terenach podmokłych i często zalewanych przez wody Wisły. Zmieniło się to dopiero w XVI wieku, kiedy przybyli tu prześladowani w Niderlandach mennonici – zwani także olędrami. Doświadczeni w ujarzmianiu rzek i uprawach na terenach zalewowych, pracowici ludzie znaleźli tu swój azyl i szybko zamienili nieużytki w żyzne pola. Niestety rozbiory Polski położyły kres osadnictwu olęderskiemu na naszych ziemiach – z racji swych przekonań religijnych zabraniających im posiadania i używania broni uciekali przed przymusowym wcielaniem do wojska. Dzieła dokończyły wysiedlenia po II wojnie światowej. Dziś pozostały po nich charakterystyczne schludne drewniane chaty, cmentarze i kościółki – takie jak ten na fotografii.

fot. 5 – gm. Czernikowo
Dworek w Czernikowie spalono, kolejny w Kijaszkowie popadł w ruinę. Ten – należący pierwotnie do rodu Zielińskich, a następnie do A. Linowskiego - zachował się, bo stał się siedzibą PGR. Odnowiono go w 1952 r. a w 1966 r. przebudowano od wewnątrz. Parterowy budynek na planie prostokąta, posiada piętrowy ryzalit – czyli fragment wysuniętej w przód elewacji. W środku jest 17 pokojów i 9 pomieszczeń piwnicznych. Zachowały się także budynki inwentarskie i magazynowe z przełomu wieków oraz spichlerz.

fot. 6 - gm. Lubicz
To być może jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć pozostałości dziewiętnastowiecznego dworu zbudowanego przez Artura von Wolffa. Była to budowla w części piętrowa, murowana i podpiwniczona, otoczona niegdyś parkiem dworskim – wprawne oko odnajdzie na tyłach dworu resztki fontanny. Do dziś w otoczeniu niszczejących ruin można znaleźć kilkadziesiąt różnych gatunków drzew i krzewów. Miłośnicy botaniki doszukają się wśród nich jodły kalifornijskiej, jałowca chińskiego, dębu czarnego czy złotokapu pospolitego. Obok dworu stoi domek ogrodnika – w równie kiepskim stanie.

fot. 7 - gm. Obrowo
Na fotografii widnieje dwór z II połowy XIX wieku, otoczony parkiem z 25 gatunkami drzew i 10 gatunkami krzewów. Odnalezienie obiektu może ułatwić informacja, że w pobliżu znajduje się zarośnięte wzgórze kemowe – tzw. „Zielona Góra”, która jest pomnikiem przyrody. Kem, to pagórek o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy kilkuset metrów, o stromych zboczach, który powstał z warstw piasków, mułków i żwirów osadzających się w szczelinach i zagłębieniach lodowca. Warto wiedzieć, że lód pokrywał tereny północnej Polski przez ok. 100 tys. lat i wycofał się dopiero 11,5 tys. lat temu.

fot. 8 - mto. Chełmża
Willa przy ul. Toruńskiej, zbudowana dla znanego w okresie międzywojennym w Chełmży przedsiębiorcy – właściciela sklepu z materiałami żelaznymi, mieszczącego się niegdyś na rogu dzisiejszej ul. Chełmińskiej i Bł. Juty – Teofila Rochona. Był on znanym w mieście działaczem społecznym i inicjatorem wielu przedsięwzięć gospodarczych. Do dziś w willi mieszkają potomkowie jej fundatora.

fot. 9 gm. Łubianka
Ten pałac wzniesiono w latach 1854-1861 na polecenie Carla Parpata. Budynek zaprojektował znany toruński architekt Martiny. Po zakończeniu wojny pałac stał pusty do 1948 r., kiedy to przebudowano go na potrzeby szkoły podstawowej i pełni tę funkcję do dziś. Przez lata zaniedbań niszczał, lecz ostatnio udało się w nim wymienić stolarkę okienną i drzwiową, a w planach są dalsze remonty oraz uporządkowanie parku, który jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców wsi.

 • fot. 1
 • fot. 2
 • fot. 3
 • fot. 4
 • fot. 5
 • fot. 6
 • fot. 7
 • fot. 8
 • fot. 9
Regulamin Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego

Czy znasz nasz powiat 2010? - konkurs fotograficzny

§ 1: Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu

§ 2: Zasady konkursu

 1. Do konkursu może przystąpić każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania,
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są ci pracownicy Starostwa Powiatowego i Oddziału Miejskiego PTTK, którzy brali udział w jego organizacji.
 3. Konkurs polega na odszukaniu przez uczestników 9 miejsc uwidocznionych na zdjęciach wydrukowanych na 16 stronie numeru 3 (34) 2010 miesięcznika samorządowego „Powiat Toruński”, a następnie wykonaniu własnych fotografii przedstawiających uczestnika na tle poszukiwanych miejsc. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby bez zastrzeżeń można było zidentyfikować zarówno miejsce, jak i osobę/osoby na nich uwidocznione,
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać 9 zdjęć (w formie cyfrowej lub tradycyjnej), przedstawiających osobę/osoby (rodzinę, przyjaciół) zgłaszające się do konkursu w poszukiwanych - w ramach konkursowych zadań - miejscach.
 5. Komplety zdjęć, wraz z imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi oraz dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY, przesyłać można drogą elektroniczną na adres promocja@powiattorunski.pl, pocztą do Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pok. 115 (decyduje data stempla) lub przynieść osobiście do sekretariatu Starostwa, pok. 100, najpóźniej do dnia 10 września 2010 r. do godz. 15:30.

§ 3: Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W dniu 24 września 2010 r. w Wydziale Rozwoju i Projektów Europejskich, spośród wszystkich poprawnie zweryfikowanych przez Komisję Konkursową, złożoną z pracowników Wydziału, zgłoszeń, wylosowani zostaną zwycięzcy.
 2. W konkursie przewidziano nagrody, takie jak m.in. sprzęt turystyczny, pamięci przenośne, foldery, mapki i inne.
 3. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Konkursu rozstrzygane będą przez Starostę Toruńskiego.

« wstecz

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E