Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr XX/135/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2008 r.

2. Uchwała Nr XX/136/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2009 rok. (zmieniona uchwałą Nr 197/09 ZPT z 6.02.2009 r., uchwała Nr XXI/141/09 RPT z 9.03.2009 r., uchwałą Nr 209/09 ZPT z 31.03.2009 r., uchwałą Nr XXII/145/09 RPT z 23.04.2009 r., uchwałą Nr 217/09 ZPT z 5.05.2009 r., uchwałą Nr XXIII/148/09 RPT z 26.06.2009 r., uchwałą nr 231/09 ZPT z 20.07.2009 r., uchwałą Nr 244/09 ZPT z 23.09.2009 r., uchwała Nr XXV/158/09 RPT z 30.10.2009 r., uchwałą Nr 267/09 ZPT z 23.11.2009 r., uchwała Nr XXVI/164/09 RPT z 15.12.2009 r., uchwała Nr 281/09 ZPT z 30.12.2009 r.)

3. Uchwała Nr XX/137/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Toruńskiego.

4. Uchwała Nr XX/138/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2009 rok.

5. Uchwała Nr XXI/139/09, z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Toruńskiego na 2009 rok.

6. Uchwała Nr XXI/140/09, z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2009 roku. . (zmieniona uchwałą Nr XXIII/150/09 RPT z 26.06.2009 r.)

7. Uchwała Nr XXI/141/09, z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 r.

8. Uchwała Nr XXI/142/09, z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych.

9. Uchwała Nr XXI/143/09, z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

10. Uchwała Nr XXII/144/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2008

11. Uchwała Nr XXII/145/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2009 rok

12. Uchwała Nr XXII/146/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 r.

13. Uchwała Nr XXII/147/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pod nazwą "Wyróżnienie Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe"

14. Uchwała Nr XXIII/148/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 r.

15. Uchwała Nr XXIII/149/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Toruniu na rok 2010, 2011 i 2012.

16. Uchwała Nr XXIII/150/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisjii obligacji Powiatu Toruńskiego w 2009 roku.

17. Uchwała Nr XXIII/151/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Toruńskiego.

18. Uchwała Nr XXIII/152/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

19. Uchwała Nr XXIII/153/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Toruński projektu "Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w Powiecie Toruńskim w roku szkolnym 2009/2010".

20. Uchwała Nr XXIII/154/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z gminami z terenu Powiatu Toruńskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Czego Jaś się nie nauczy... - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu Powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

21. Uchwała Nr XXIII/155/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady na II półrocze 2009 roku.

22. Uchwała Nr XXIV/156/09, z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009r.

23. Uchwała Nr XXIV/157/09, z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009 - 2013.

24. Uchwała Nr XXV/158/09, z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 r.

25. Uchwała Nr XXV/159/09, z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

26. Uchwała Nr XXV/160/09, z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pod nazwą „Wyróżnienie Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”.

27. Uchwała Nr XXV/161/09, z dnia 30.października 2009 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2010.

28. Uchwała Nr XXVI/162/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok (zmieniona uchwałą Nr XXVII/175/10 RPT z 17.02.2010 r. uchwałą Nr 301/10 ZPT z 15.03.2010 r., uchwałą Nr XXX/187/10 RPT z 15.04.2010 r., uchwałą Nr 313/10 ZPT z 21.05.2010 r., uchwałą Nr XXXI/188/10 RPT z 14.06.2010 r., uchwałą Nr XXXII/197/10 RPT z 12.07.2010 r., uchwałą Nr XXXIII/202/10 RPT z 16.08.2010 r., uchwałą Nr XXXIV/210/10 RPT z 15.10.2010 r., uchwałą Nr XXXV/226/10 RPT z 9.11.2010 r., uchwałą Nr 352/10 ZPT z 23.11.2010 r., uchwałą Nr 2/10 ZPT z 15.12.2010 r., uchwałą Nr III/21/10 RPT z 28.12.2010 r. oraz uchwałą Nr 5/10 ZPT z 30.12.2010 r.)

29. Uchwała Nr XXVI/163/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

30. Uchwała Nr XXVI/164/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 rok

31. Uchwała Nr XXVI/165/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Toruński projektu "Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

32. Uchwała Nr XXVI/166/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży

33. Uchwała Nr XXVI/167/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok

34. Uchwała Nr XXVI/168/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki honorowej "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO", sposobu noszenia oraz zasad i trybu jej nadawania.

35. Uchwała Nr XXVI/169/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

36. Uchwała Nr XXVI/170/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Toruńskiego na 2010 rok

37. Uchwała Nr XXVII/171/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński porozumienia z Miastem Chełmża w sprawei wspólnej realizacji projektu "Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli"

38. Uchwała Nr XXVII/172/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

39. Uchwała Nr XXVII/173/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniona uchwałą Nr XXX/185/10 RPT z 15.04.2010 r., uchwałą Nr XXXIII/205/10 RPT z 16.08.2010 r., uchwałą Nr XXXIV/211/10 RPT z 15.10.2010 r. oraz uchwałą Nr III/22/10 RPT z 28.12.2010 r.)

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E