Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

50–lecie działalności Automobilklubu Toruńskiego

Rok 2009 był dla Automobilklubu Toruńskiego rokiem ważnego Jubileuszu. Na przestrzeni 50 lat swojego funkcjonowania Klub zawsze skupiał się na działaniach mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, promocję motoryzacji w szerokim tego słowa znaczeniu oraz zachęcanie do rywalizacji sportowej.

Nowy numer miesięcznika "Powiat Toruński" - zapraszamy do lektury!

Ukazał się nowy numer 5 (31) 2009 miesięcznika „Powiat Toruński”. Znajdą w nim Państwo przegląd najciekawszych wydarzeń mających miejsce w naszym powiecie, oraz opis budżetu powiatu toruńskiego i inwestycji zaplanowanych na 2010 rok.
Wszystkim naszym czytelnikom życzymy wesołych Świąt i zapraszamy do lektury!

 

PCPR pomaga uwierzyć w siebie

28 grudnia 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uroczystym spotkaniem zakończyło i podsumowało projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, pod nazwą: „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”.

Program Współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok

Zarząd Powiatu Toruńskiego pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami na 2010 rok. Program ten będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 15 grudnia br. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Programem. Ewentualne uwagi i sugestie prosimy zgłaszać na adres e-mail: sport@powiattorunski.pl lub telefonicznie 056 662-88-42.

Powiat Toruński - Kalendarz 2010

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się Kalendarz Powiatu Toruńskiego na 2010 rok. Obecnie przekazywany jest do wielu instytucji publicznych działających w sferze samorządu terytorialnego, kultury, nauki,  turystyki oraz firm prywatnych. Celem wydania Kalendarza jest promocja walorów Powiatu Toruńskiego oraz przedsiębiorców działających na tym terenie. Tegoroczny kalendarz ukazuje cztery pory roku w powiecie toruńskim. Tradycyjnie, już dziś serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych zamieszczeniem reklamy swojej firmy w kalendarzu na 2011 rok. Prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu w miesiącach lipiec – sierpień 2010.

 

 • Przecięcie wstęgi - symboliczne otwarcie Placówki...
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza już po przeprowadzce do Chełmży

26 listopada 2009 r. 20-osobowa gromadka dzieci i młodzieży – wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – przywitała pierwszych gości w swoim nowym Domu, w Chełmży, przy ul. Hallera 25. Mali mieszkańcy oprowadzili Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, Starostę Toruńskiego – Mirosława Graczyka i zaproszonych gości po swoich nowych sypialniach, pokojach do nauki oraz do zabawy.

Zakończyliśmy projekt 9.2 PO KL - podsumowaliśmy rezultaty

10 listopada 2009 r. w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”. Biorąc pod uwagę fakt, że poza otrzymaniem międzynarodowego Certyfikatu wzmacniającego pozycję na rynku pracy, uczestnictwo w projekcie zaowocowało wzrostem zainteresowania młodzieży dalszym kształceniem, udziałem w kolejnych kursach i szkoleniach oraz zwiększeniem pewności siebie i wiary we własne możliwości, należy uznać, że zakończony właśnie projekt zakończył się sukcesem.

Nowa Teczka Budowlana
Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa Teczka Budowlana Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydawana jest ona w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Dekerta 24 razem z dokumentami związanymi z pozwoleniami na budowę.

Celem wydania Teczki Budowlanej jest promocja walorów Powiatu Toruńskiego oraz firm działających w sektorze budownictwa i na rzecz wyposażenia obiektów, lokali, mieszkań a także domów jednorodzinnych na tym terenie. W Teczce znajdują się też dane kontaktowe do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Kolejny projekt Starostwa uzyskał unijne dofinansowanie

Urząd Marszałkowski opublikował listę rankingową projektów biorących udział w konkursie PO KL z Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Członkowie Komisji  Oceny Projektów dokonali weryfikacji  23 zgłoszonych na konkurs wniosków aplikacyjnych. Projekt „Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”, zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Toruniu przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji.

Kariera czeka w Stolicy

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy informuje, że we współpracy z Caritas Diecezji Warszawskiej realizuje projekt "Promocja zawodowa dziewcząt". Inicjatywa ta skierowana jest do młodych, ambitnych dziewcząt, pochodzących z rodzin popegeerowskich, kore nie mają perspektyw rozwoju w swojej miejscowości. Celem projektu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się dziewcząt poprzez podjęcie pracy w Warszawie.

XXVII Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 grudnia 2009 r. w Klubie Kameleon odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. Podczas obrad dokonano wręczenia już ostatnich medali upamiętniających 10 –lecie Powiatu Toruńskiego, omówiona została sytuacja epidemiologiczna w kontekście epidemii grypy AH1/N1. Podczas posiedzenia Radni wyrazili również zgodę na zawarcie przez powiat toruński porozumienia z miastem Chełmża w sprawie realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli", określone zostały także zadania do realizacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie Starosta Toruński zdał relację z prac Zarządu między sesjami Rady.


 

Wspólnie otwieramy Toruń dla wszystkich!

16 grudnia 2009 r. w zabytkowych salach toruńskiego Fortu IV spotkali się organizatorzy i uczestnicy jednego z największych w ostatnich latach przedsięwzięcia, jednoczącego Mieszkańców Miasta i Powiat Toruńskiego – by wspólnie zakończyć i podsumować Akcję „Klucz do mojego miasta”.

704 kg na liczniku!!!

Trwa zwożenie, ważenie i segregowanie kluczy zebranych w ramach Akcji "Klucz do mojego miasta". Spośród niemal 170 zgłoszonych do Akcji placówek klucze przywiozło do tej pory 65. Mamy już 704 kg materiału na makietę!
Dotychczasowymi rekordzistami są:

 • Zakończenie zbiórki w ramach Akcji "Klucz do mojego miasta"
Zbiórka zakończona! Teraz gromadzimy zebrane klucze

30 listopada br. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki - wraz ze Starostą Toruńskim - Mirosławem Graczykiem - uroczyście zakończyli i podsumowali Akcję "Klucz do mojego miasta".

Klucze - zbierane przez cały listopad - będą stanowić materiał do wykonania dotykowej makiety toruńskiej Starówki, szczególnie przydatnej niewidomym turystom.

Wszystkim, którzy pomogli - dziękujemy!!!

Szpital Powiatowy w Chełmży Szpitalem Przyjaznym Dziecku

„Szpital Przyjazny Dziecku” to tytuł nadawany oddziałowi położniczemu, który spełnia międzynarodowe, uniwersalne kryteria wyznaczone i kontrolowane od 1990 r. przez UNICEF. Celem programu Szpital Przyjazny Dziecku jest osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad matką i noworodkiem. Do dziś tytułem Szpital Przyjazny Dziecku uhonorowano 84 szpitale ginekologiczno-położnicze, a wśród nich znalazł się Szpital Powiatowy w Chełmży.

„Serce do pracy”

Od 1 grudnia 2009r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Serce do pracy”
realizowanego w Toruniu, przez Fundację ALMA. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie trwał przez prawie pół roku, a skierowany jest do osób cierpiących z powodu chorób układu krążenia, które są nieaktywne zawodowo i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego.

Konkurs zakończony - nagrody rozdane!

3 grudnia w gościnnych murach ZS nr 1 w Lubiczu odbyło się uroczyste rozdanie nagród Powiatowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w ciekawym miejscu". W czwartkowe przedpołudnie w Lubiczu pojawili się zaproszeni na tę uroczystośc laureaci, opiekunowie, a także członkowie jury oraz Starosta Toruński - Mirosław Graczyk i Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Siemianowski.

 • Uroczystości Jubileuszowe Chóru Św. Cecylia w Chełmży
"Św. Cecylia" z Chełmży śpiewa juz od 140 lat!!!

W niedzielę 22 listopada br. Jubileusz 140-lecia działalności artystycznej obchodził najstarszy w Polsce Chór Mieszany „Św. Cecylia” z Chełmży. Uroczyste obchody miały miejsce w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, a sam koncert Chóru przyciągnął wielu miłośników muzyki religijnej, patriotycznej i ludowej.

Konferencje w Bydgoszczy i Toruniu

Rada programowa ds. rozwoju turystyki biznesowej w województwie Kujawsko-Pomorskim, w której działa Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, wraz z bydgoskim oraz toruńskim Biurem Convention organizuje konferencję „Dwumiasto - Bydgoszcz i Toruń - potencjał spotkań biznesowych”.

Rodzynki z pozarządówki 2009

W konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne pn. „Rodzynki z pozarządówki” zostało nagrodzonych dwanaście organizacji pozarządowych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w środę (25 listopada) w teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu.

Szansa dla małych firm

Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym już konkursie o dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, który został ogłoszony miesiąc temu. Do podziału z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ponad 56,5 miliona złotych. Dzięki konkursowi małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu mają szansę na rozbudowę firmy i wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług.

Staż europejski w zagranicznych biurach Janusza Zemke – posła do Parlamentu Europejskiego

Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza nabór kandydatów na staże w biurach eurodeputowanego w Brukseli i Strasburgu.

Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, dobra i życzliwości.
Niech atmosfera tych Świąt zostanie z nami jak najdłużej,
niech umocni naszą nadzieję na spełnienie najskrytszych marzeń.
Niech Rok 2010 będzie dla Mieszkańców Powiatu Toruńskiego rokiem dobrych pomysłów,
trafnych decyzji oraz sukcesów na miarę oczekiwań.

Przewodniczący Rady Powiatu                               Starosta Toruński
     Andrzej Siemianowski                                       Mirosław Graczyk

 

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W Sylwestra 31 grudnia br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu, zaprasza sympatyków cyklu imprez „Wędrówki rodzinne z PTTK” do udziału w ostatniej w tym roku wycieczce. Spotkanie chętnych zostało wyznaczone  o godz. 9.00 przy ul. Daszyńskiego skąd planowane jest przejście piesze trasą: Skarpa – Lampusz – Małgorzatowo – Leśniczówka Bielawy o długości około 10 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

Program grantowy Fryderyk Chopin 2010 - Promesa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło uruchomienie dysponującego budżetem w wysokości 50 milionów złotych Programu Fryderyk Chopin 2010 – Promesa, w ramach którego finansowane będą projekty związane z obchodami Roku Chopinowskiego 2010. Terminy składania wniosków upływają 30 września (dla dużych projektów, o budżecie większym niż 400 tysięcy złotych) i 31 grudnia (dla wszystkich pozostałych).

Wypłata zamiast renty, czyli szansa na skuteczne wejście niewidomych na rynek pracy

"To, że jesteś niewidomy, nie oznacza, że nie możesz patrzeć w przyszłość". Pod takim hasłem ruszył organizowany przez Polski Związek Niewidomych prowadzony na terenie całego kraju projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o dniu wolnym od pracy
24 grudnia 2009 r. (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Toruniu będzie nieczynne

W związku z przypadającym drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia w dzień wolny od pracy (sobota), dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w miesiącu grudniu 2009 r. - Starosta Toruński Zarządzeniem Nr 30/09 z dnia 01 grudnia 2009 r. wyznaczył dzień 24 grudnia 2009 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Artysto, sięgnij po stypendium!

Twórcy artystyczni, popularyzatorzy kultury oraz osoby sprawujący pieczę nad zabytkami mają szansę otrzymać stypendium marszałka na zrealizowanie takich przedsięwzięć, jak wystawę prac, publikację książki, nagranie płyty, filmu lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Wnioski o tego rodzaju wsparcie należy składać do Urzędu Marszałkowskiego do 15 grudnia.

Pieniądze z PFRON na roboty budowlane

Do końca listopada można składać wnioski o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pośredniczy Urząd Marszałkowski, a ostateczną decyzję podejmuje zarząd województwa.

Zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym

Starostwo Powiatowe w Toruniu zorganizowało zbiórkę krwi. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanął na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej 4-6 dnia 6 listopada 2009 o godz. 8:00. Krew oddawali pracownicy Starostwa, ale do zbiórki przyłączyli się także pracownicy okolicznych firm i przedsiębiorstw, a także mieszkańcy pobliskiego osiedla.

"Szlachetna Paczka" potrzebuje Liderów i wolontariuszy

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje Liderów Rejonu oraz wolontariuszy do współtworzenia tegorocznej akcji Szlachetna PACZKA. Szlachetna pomoc trafi do potrzebujących dopiero w grudniu, ale już teraz zaczynają się przygotowania do akcji. Krok pierwszy to rekrutacja osób odpowiedzialnych za sprawną i prawidłową organizację pracy. Aby w grudniu paczki mogło otrzymać, jak w ubiegłym roku, 5 tysięcy ubogich rodzin, potrzebni są ludzie, którzy zorganizują tę akcję w swoich lokalnych społecznościach na terenie całej Polski.

Wędrówki rodzinne z PTTK

W przedświąteczną sobotę 19 grudnia br. Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu zaprasza miłośników pieszych spacerów  do udziału w „Wędrówkach rodzinnych z PTTK”. Spotkanie chętnych wyznaczone zostało na dworcu PKS o godz. 7.15, skąd o godz. 7.30 odjadą autobusem do miejscowości Zamek Berzgłowski. Przodownik turystyki pieszej Leszek Zbijewski poprowadzi turystów trasą: Zamek Bierzgłowski – Leśniczówka Olek – Strugaj – rezerwat przyrody „Las Piwnicki” – Wrzosy Polana – Wrzosy ul. Pawia. Długość trasy wyniesie około 12 km.
 

Uczyć bawiąc - poznaj świat innowacji

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, iż w dniach 3, 4, 5 grudnia 2009 roku restauracja „Pod Arsenałem” wspólnie z firmami Komputronik, Orange, Isource organizuje cykl trzydniowych warsztatów i prezentacji sprzętu komputerowego firmy Apple wraz z aplikacjami iLife iWork i innymi specjalistycznymi programami.

Komunikat Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

Biuro Oddziału uprzejmie informuje mieszkańców Torunia i regionu, uprawiających turystykę pieszą i rowerową o zmianach przebiegów szlaków oraz czasowych utrudnieniach i uciążliwościach związanych z przejściem lub przejazdem rowerem na następujących znakowanych szlakach turystycznych:

Jarmark Adwentowy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Jarmarku Adwentowym, który odbędzie się w siedzibie Oddziału w sobotę 12 grudnia 2009 roku.

Wędrówki rodzinne z PTTK

W sobotę 12 grudnia br. Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu zaprasza miłośników „Wędrówek rodzinnych z PTTK” do udziału w kolejnej wycieczce. Zbiórka uczestników wyznaczona została o godz. 8.10 na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 8.30 nastąpi wyjazd autobusem do miejscowości Dobrzejewice (kierunek Lipno).

XV Toruński Festiwal Książki

Zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Toruniu na kolejne spotkanie w ramach XV Toruńskiego Festiwalu Książki. W najbliższy piątek, 11 grudnia o godzinie 17.00, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja, wydana przez Muzeum Okręgowe, prezentująca najcenniejsze, unikatowe i najbardziej atrakcyjne obiekty z naszych kolekcji, przybliżające niezwykłe dziedzictwo polskiej i powszechnej kultury. WSTĘP WOLNY!

Weekend z PTTK

W bieżącym tygodniu  Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa  w Toruniu  przygotował trzy atrakcyjne propozycje spędzenia wolnego czasu.
 

Akcja "Klucz" otwiera kolejne serca!

W poniedziałek 9 listopada Akcja "Klucz do mojego miasta" zagościła na VI Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych.

Z wielką radością informujemy, że do Akcji "Klucz do mojego miasta" przyłączyli się studenci UMK. Na Uniwersytecie Akcję koordynuje Studenckie Koło Naukowe Marketing.

Wielką niespodziankę sprawili nam także strażacy! Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyraził chęć właczenia się do Akcji "Klucz do mojego miasta". Wspólnie ze Stowarzyszeniem "Kopernik" zamierza przeprowadzić zbiórkę kluczy we wszystkich komendach powiatowych i miejskich PSP województwa kujawsko - pomorskiego!!! Dziękujemy za tę spontaniczną i niezwykle cenną inicjatywę i liczymy na kolejne.
 

Znamy już laureatów konkursu "Mieszkam w ciekawym miejscu"!

13 listopada 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu”.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – ze wszystkich gmin powiatu napłynęły dziesiątki prac. Dzieci i młodzież włożyli w ich przygotowanie mnóstwo czasu i serce.

Akcja "Klucz do mojego miasta" - wiadomości z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili - poniżej lista uczestników Akcji "Klucz do mojego miasta" na poniedziałek na godzinę 12:00.
Czekamy na kolejne zgłoszenia - codziennie odbieramy ich kilkanaście!!!
Oby tak dalej

 

Szkolenia dla rolników

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza wszystkich rolników województwa kujawsko – pomorskiego na szkolenia.

Akcja "Klucz do mojego miasta" nabiera rozpędu

Klucze zbierają już z nami szkoły i przedszkola z Torunia i z powiatu toruńskiego: zgłoszenia napłynęły z Łysomic, Młyńca, Gronowa, Chełmży, Łubianki, Mazowsza i Makowisk!

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W sobotę 14 listopada Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego  w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej pieszej wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników odbędzie się o godz. 6.40 w holu  dworcu PKP Toruń Wschód, skąd o godz. 6.52 turyści odjadą pociągiem w kierunku Jabłonowa Pomorskiego. Na stacji PKP w Jabłonowie Pomorskim uczestnicy przesiądą się na pociąg w kierunku Brodnicy, do stacji PKP Konojady. Uczestnicy rozpoczną swoją wędrówkę od miejscowości Konojady, a następnie będą kontynuować ją przez miejscowości Mileszewy, Lembarg, Jaguszewice i Jabłonowo Zamek do Jabłonowa Pomorskiego. Wycieczkę o długości około 14 km poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

Razem otwieramy Toruń dla wszystkich
Miło nam poinformować, że Akcja "Klucz do mojego miasta" zatacza coraz szersze kręgi.
Jeszcze tego samego dnia, w którym odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Akcję, wpłynęło pierwsze pisemne zgłoszenie udziału w Akcji poprzez zorganizowanie zbiórki kluczy - od firmy SHARP!
Europejski Doradca Samorządowy

Centrum Prawa Bankowego i Informacji, będące wydawcą jednego z najważniejszych pism środowiska samorządów kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”, wraz ze związkami polskich samorządów, zdecydowało się przeprowadzić od października 2009 do stycznia 2010 r. cykl konferencji dotyczących finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w dobie spowolnienia gospodarczego, a zwłaszcza zaś finansowania potrzeb inwestycyjnych.

RAZEM otwórzmy Toruń DLA WSZYSTKICH - Akcja "Klucz do mojego miasta" już ruszyła!

22 października 2009 w Hotelu Filmar odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Akcję „Klucz do mojego miasta”. Starostwo Powiatowe w Toruniu jest członkiem Lokalnej Ogranizacji Turystycznej - inicjatora i organizatora Akcji. Celem projektu jest wykonanie makiety dotykowej toruńskiej Starówki, która umożliwi poznanie naszego miasta nie tylko pełnosprawnym turystom, ale także osobom niewidomym i słabowidzącym. Chcemy go zrealizować poprzez zbiórkę kluczy wśród mieszkańców naszego miasta i  okolic. Z przetopionych kluczy powstanie odlew ustawiony na Starówce – dotykowy model najważniejszych zabytków Torunia, który będzie jednocześnie naszym darem i zaproszeniem dla osób niepełnosprawnych. Akcję objęli patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia oraz Starosta Toruński.

Konkurs ortograficzny „O pióro Starosty Toruńskiego”

21 października 2009 r. w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury odbył się VII powiatowy konkurs ortograficzny „O pióro Starosty Toruńskiego”. W eliminacjach powiatowych z ortografią i interpunkcją zmierzyła się młodzież z trzecich klas szkół gimnazjalnych powiatu toruńskiego.

Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

16 października 2009 r. w Szkole Muzycznej w Chełmży pedagodzy świętowali Dzień Edukacji Narodowej. W imieniu władz powiatowych podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę oraz życzenia pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata złożyli wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych przedstawiciele Zarządu i Komisji Edukacji.

"Lepsza szkoła, lepszy zawód" - zapisz się do projektu unijnego

W dniach 6-9 października 2009 roku prowadzona będzie rekrutacja do nowego projektu powiatu toruńskiego. Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010” adresowany jest dla uczniów i nauczycieli technikum i zasadniczych szkół zawodowych z terenu powiatu.

Nowy numer miesięcznika "Powiat Toruński" - zapraszamy do lektury!

Ukazał się nowy numer 4 (30) 2009 miesięcznika „Powiat Toruński”. Znajdą w nim Państwo przegląd najciekawszych wydarzeń mających miejsce w naszym powiecie, oraz relację z Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które w tym roku odbyły się w powiecie toruńskim - w Czernikowie.

Zapraszamy do lektury!

Stypendyści w Starostwie

Idea przyznawania stypendiów najzdolniejszym uczniom powiatu toruńskiego ma już 9-letnią tradycję. Optymizmem napawa fakt, że co roku przybywa osób spełniających warunki Regulaminu Powiatowego Funduszu Stypendialnego. W zeszłym roku ze stypendium korzystało 45. osób. W roku szkolnym 2009/2010 przyznano je 65 uczniom. Dziewięcioro z nich – legitymujących się najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu – odebrało dokumenty potwierdzające otrzymanie stypendium podczas uroczystego spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu 30 września br.

10-lecie sportu w Powiecie Toruńskim

W niedzielę, 27 września br. w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu odbyły się uroczystości związane z 10-leciem sportu w Powiecie Toruńskim oraz 10-leciem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Toruniu.  

„Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”

Dnia 20 lipca br. Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz z miastem Chełmża oraz 8 gminami wchodzącymi w skład powiatu toruńskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, podpisały List Intencyjny w sprawie wspólnego przystąpienia i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”.

Nowe drogi dla powiatu

W budżecie na 2009 r. rząd zapisał 1 mld zł na budowę i naprawę dróg lokalnych, czyli gminnych i powiatowych. Drugie tyle wyłożyć mają samorządy. Na przełomie 2008 i 2009 r. MSWiA zdecydowało, które z 2400 zgłoszonych przez lokalne władze projektów dostaną wsparcie. Dzięki dobrze przygotowanym przez PZD projektom, mieszkańcy powiatu toruńskiego będą mogli cieszyć się kolejnymi kilometrami zmodernizowanych dróg.

Nowy projekt Starostwa dla szkół zawodowych

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie 3 szkół zawodowych powiatu uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i objęci zostaną doradztwem zawodowym, zaś szkoły otrzymają nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Środki na realizację projektu powiat toruński pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Sejmik Przedkongresowy Prezesów Oddziałów PTTK

W dniu 27 listopada w Ostromecku , Sejmik Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko – Pomorskiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu organizują Wojewódzki Sejmik Przedkongresowy pt. „Krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej województwa kujawsko – pomorskiego”.

"Święta Katarzyna wróżyć zaczyna"

25 listopada w imieniny Katarzyny, Muzeum Okręgowe zaprasza do wspólnego świętowania w Ratuszu Staromiejskim i Domu Mikołaja Kopernika. Ratusz Staromiejski: "Święta Katarzyna wróżyć zaczyna". O godzinie 10.00 i 13.00 odbędzie się pokaz wróżb oraz warsztaty tematyczne. Uczestnicy dowiedzą się, jaki jest związek między toruńskimi piernikami a świętą Katarzyną oraz dlaczego dzień świętej Katarzyny jest najlepszym czasem dla chłopców, aby "wywróżyć" sobie przyszłą żonę. Wspólna zabawa połączona będzie z degustacją toruńskich katarzynek, opowieściami o piernikach i najbardziej znanymi wróżbami listopadowymi.

"Nocne Marsze na Orientację" oraz „Wędrówki rodzinne z PTTK"

W sobotę 28 listopada już po raz XXXII w historii Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa odbędą się “ Nocne Marsze na Orientację ”. Imprezę współorganizują: Klub Imprez na Orientację PTTK  “ Skarmat ” oraz  Urząd Miasta Torunia. Również w sobotę miłośników „Wędrówek rodzinnych z PTTK” zapraszamy do udziału w kolejnej wycieczce pieszo – krajoznawczej. Tym razem spotkanie uczestników zostało wyznaczone o godz. 8.30 na pętli autobusu MZK nr 27 przy ul. Pawiej.

Wycieczki piesze z PTTK

W sobotę 21 listopada br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w dwóch wycieczkach pieszych. Pierwsza przeznaczona jest dla najmłodszych turystów i jest organizowana w ramach cyklu „Z przyrodą za pan brat”. Uczestnicy „Wędrówek rodzinnych z PTTK” spotkają się o godz. 8.00 w holu dworca PKP Toruń Wschodni, skąd o 8.25 odjadą pociągiem do Jabłonowa Pomorskiego

"Toruń - Twierdzą Wiedzy"

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń przygotowała konferencję pn. "Toruń - Twierdzą Wiedzy" skierowaną do gimnazjalistów interesujących się historią. Do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu edukacyjnym zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Toruńskiego. Dla uczestników przygotowaliśmy ciekawy program obejmujący wiele atrakcji oraz ciepły poczęstunek.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada!

VII Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.

Starostwo Powiatowe w Toruniu – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Urząd Gminy w Czernikowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” organizuje VII Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej. Zgłoszenia do turnieju przyjmuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu, tel. 662-88-42, fax. 662-88-45 – do 12 listopada 2009 roku.
Serdecznie zapraszamy miłośników gry w piłkę siatkową do udziału w turnieju.

Pomoc Ukrainie

W związku z epidemią grypy u naszych ukraińskich sąsiadów i jednocześnie w odpowiedzi na prośbę Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje zbiórkę najbardziej potrzebnych mieszkańcom Ukrainy leków, produktów spożywczych oraz materiałów medycznych.

 • Uroczystość z okazji Jubileuszu 60-lecia DPS w Browinie
60 lat - Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Browinie

W okresie przedwojennym i w latach 1939-1945, budynek dzisiejszego DPS był własnością niemieckiego dziedzica. W 1945 roku folwark w Browinie, wraz z pałacykiem, stał się własnością Skarbu Państwa. W budynku zamieszkali rolnicy z Browiny, którzy otrzymali ziemię w ramach reformy rolnej. Pałac właściciela Browiny, poważnie zniszczony wskutek działań wojennych i zdewastowany w latach powojennych, 29 listopada 1949 roku został przekazany do użytku jako Dom Opieki. W tym roku Placówka obchodzi 60-lecie działalności, jednak – dzięki prowadzonym przez ostatnie lata remontom – nie widać po niej upływu czasu.

"odLOTowe kompetencje w turystyce" – bezpłatne szkolenia!

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń oraz Faber Consulting zapraszają do uczestnictwa w  bezpłatnym szkoleniu „odLOTowe kompetencje w turystyce – kompleksowe wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób obsługujących ruch turystyczny”. Zapraszamy do uczestnictwa - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

 • I Miejsce - p. Rajmund Czechowski odbierający dyplom i...
Zwycięski fotograf odjechał rowerem!

Włączając się w ogólnopolskie obchody Dni Dziedzictwa - 24 września 2009 r. nagrodziliśmy laureatów naszego Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego. I nagrodę w postaci roweru odebrał Pan Rajmund Czechowski z Torunia, a nagrody za wyróżnienia Panowie  Artur Kurek, Mariusz Strzelecki i  Krzysztof Kowalski. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Szansa na znalezienie się w gronie laureatów i cenne nagrody dla wszystkich zainteresowanych juz za rok - zapraszamy do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym 2010!

Festyn na pożegnanie lata w Wielkiej Nieszawce

20 września 2009 r. mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka oraz przyjezdni goście bawili się na festynie rodzinnym. Wójt gminy Wielka Nieszawka - Pan Kazimierz Kaczmarek - uroczyście rozpoczął festyn i zaprosił przybyłych do wspólnej zabawy. Pogoda dopisała i nieszawskie pożegnanie lata udało się wspaniale. Tylko trochę szkoda, że na kolejną taką imprezę w plenerze przyjdzie nam pewnie czekać… do wiosny.

Kurs na przewodników po Toruniu

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu organizuje kurs na przewodników po mieście Toruniu. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, Plac Rapackiego 2, tel.: 62-249-26, e-mail: biuro.om@pttk.torun.pl Odział posiada wieloletnie tradycje, sięgające okresu międzywojennego w organizowaniu kursów dla przewodników turystycznych po Toruniu. Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc jest ograniczona.Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu organizuje kurs na przewodników po mieście Toruniu. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, Plac Rapackiego 2, tel.: 62-249-26, e-mail: biuro.om@pttk.torun.pl Odział posiada wieloletnie tradycje, sięgające okresu międzywojennego w organizowaniu kursów dla przewodników turystycznych po Toruniu. Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc jest ograniczona.

 • Wręczenie nagród laureatom konkursu "Piękna Zagroda 2009"
Konkurs „Piękna Zagroda 2009” rozstrzygnięty!!!

Znamy już laureatów 9. edycji Konkursu „Piękna Zagroda” współorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urzędy Gmin oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czasie sobotniego festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku. A było o co walczyć! Wysiłki laureatów zostały nagrodzone wspaniałymi i cennymi nagrodami.

Uczniowie szkół powiatu toruńskiego z sukcesem w projekcie unijnym

24 uczniów z Chełmży i Gronowa zdobyło europejskie „komputerowe prawo jazdy” dzięki uczestnictwie w projekcie unijnym, koordynowanym przez powiat toruński.

 • 2009-08-30 powitanie gości Dożynek Województwa...
Dożynkowa niedziela w Czernikowie

Mieszkańcy wsi z całego województwa – od Świecia po Radziejów i od Sępólna po Rypin - zjechali do Czernikowa, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Współgospodarzem Dożynek Województwa Kujawsko Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej 2009 był powiat toruński: uroczystości odbywały się w Czernikowie, które właśnie w tym roku obchodzi 700-lecie swojego istnienia.

Europejskie pieniądze dla Szpitala Powiatowego w Chełmży

Osiem instytucji medycznych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Szpital Powiatowy w Chełmży, uzyskało wsparcie na zakup nowych ambulansów w ramach zarządzanego przez Ministerstwo Zdrowia segmentu unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość wsparcia to 6,2 miliona złotych, z czego do chełmżyńskiej placówki trafi 357 262,34 zł.

 

Wycieczki z PTTK

W najbliższą sobotę 7 listopada Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego w Toruniu  zaprasza mieszkańców miasta oraz turystów do udziału w dwóch wycieczkach krajoznawczych.


OGŁOSZENIE

ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSU LINII NR 42


Od dnia 1 sierpnia 2009 r. (po uwzględnieniu wniosku Starostwa) MZK w Toruniu wprowadza korektę do usytuowania przystanków oraz rozkładu jazdy autobusu linii nr 42, co umożliwi dogodniejszy dojazd do Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6.
 
Wprowadza się dodatkowy przystanek - na żądanie, który usytuowany zostanie przy ul. Towarowej, naprzeciwko wjazdu na giełdę towarową, tj. około 200 metrów od Starostwa.
 
Ponadto zwiększa się częstotliwość kursowania autobusu pomiędzy godzinami urzędowania Starostwa Powiatowego w Toruniu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, autobusy na tej linii będą kursować co pół godziny. 

ZMIANA SIEDZIBY
WYDZIAŁU GEODEZJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

W dniach 18-19 czerwca 2009 r. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zmienił siedzibę z ul. Szosa Chełmińska 30/32 na ul. Towarową 4-6. Interesanci ponownie przyjmowani są od poniedziałku, tj. 22 czerwca, w siedzibie Starostwa przy ul. Towarowej 4-6, w godzinach pracy Urzędu.

Nowe dane adresowe:
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax. 056 662 88 89

Ponadto informuje się, iż: Wydział Komunikacji i Transportu nadal mieści się przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.
Natomiast Wydział Architektury i Budownictwa mieści się przy ul. Dekerta 24.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W sobotę 31 października br. Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, zaprasza do udziału w wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie chętnych wyznaczone zostało o godz. 8.45 przed dworcem PKS przy ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 9.00 odjedzie autobus do Otłoczyna. Trasa wędrówki będzie prowadziła z  Otłoczyna, przez Brzozę, do Czerniewic i w większej części będzie przebiegała przez kompleks leśny. Długość przejścia pieszego wyniesie ok. 10km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

Weekend z PTTK

W najbliższą sobotę tj. 24 października br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Toruniu zaprasza mieszkańców Torunia i okolic do wzięcia udziału w dwóch imprezach turystycznych.

„X Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK”

Od piątku do niedzieli ( 16 -18.10.2009r.) podczas imprezy turystycznej pn. „X Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK” organizowanej przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu będą gościć turyści z całej Polski. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski. Każdy z uczestników imprezy otrzyma materiały krajoznawcze oraz „Paszport Toruńczyka”. Komandorem imprezy będzie honorowy przodownik turystyki pieszej Henryk Miłoszewski.

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców oraz podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały (wdrożyły) z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości, zgodny tematycznie z jedną z 5 kategorii konkursowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 października 2009 r.

Konkurs im. generał Zawackiej

Zapraszamy gimnazjalistów z Kujawsko-Pomorskiego do udziału w konkursie historycznym, dokumentującym losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu . Konkurs „Oni tworzyli naszą historię” kontynuuje ideę realizowaną przez zmarłą w styczniu profesor Elżbietę Zawacką, która gromadziła materiały dokumentujące działalność Armii Krajowej. Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 12 października.

Nagrody dla przedsiębiorczych

Ministerstwo Gospodarki przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego już po raz czwarty ogłosiło konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w całej Europie. W Polsce w trzech poprzednich edycjach brało udział łącznie 85 projektów. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 15 października 2009r.

 • Górsk - miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
Ruszyły przygotowania do obchodów 25. rocznicy uprowadzenia i śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

20 lipca br. Starostwo Powiatowe w Toruniu podpisało umowę z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym BET-BUD. Wyłoniona w przetargu firma przebuduje drogę powiatową 2006C Rozgarty-Górsk oraz zbuduje zatokę parkingową, co umożliwi odwiedzającym miejsce pamięci bezpieczny dojazd, zaparkowanie i dojście pod pomnik w Górsku.

Włączając się w przygotowania do uroczystości rocznicowych Starosta Toruński przyjął zaproszenie do udziału w Honorowym Komitecie Organizacyjnym Obchodów.

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2009 roku minęło 70 lat od wybuchu II wojny światowej. Dzień wcześniej – 31 sierpnia rozpoczęły się wojewódzkie obchody rocznicy tego wydarzenia, które wciąż żyje w pamięci starszego pokolenia. Zapraszamy mieszkańców powiatu toruńskiego do uczestnictwa w obchodach rocznicowych.

Dzięki obligacjom powstaną drogi, odmłodnieje szpital

20 lipca br. Starostwo Powiatowe w Toruniu podpisało umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na emisję i obsługę obligacji Powiatu Toruńskiego w 2009 roku o łącznej wartości 5,47 mln zł.  Środki uzyskane z obligacji Starostwo przeznaczy na pokrycie wydatków na inwestycje drogowe i modernizacje dróg oraz na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Jak legalnie usunąć drzewo?

Usuwanie drzew i krzewów – nawet z własnej posesji – nie jest czynnością, którą można wykonać samowolnie. Podlega ono przepisom, a wykonane bez zezwolenia może skutkować wysoką karą. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Na dwóch kółkach po powiecie – projekty dróg rowerowych już w przygotowaniu

10 lipca 2009 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi rowerowej Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do Kamionek. Tym samym zakończył się pierwszy etap realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt ten znalazł się na liście indykatywnej projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Są pieniądze na "Równanie szans"

Są pieniądze na kolejne dofinansowania projektów mających na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). W Regionalnym Konkursie Grantowym o 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku mogą się starać organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową w małych miejscowościach. Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W najbliższą sobotę (10 października) Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w kolejnej wyprawie z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 8.20 na przystanku MZK linii nr 20, skąd o 8.33 nastąpi wyjazd na Glinki. Trasa wędrówki będzie wiodła z Glinek skrajem poligonu wojskowego do Chorągiewki i z powrotem na Glinki. Długość przejścia wyniesie około 10km. Wycieczkę poprowadzi tradycyjnie przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.
 

Weekend z Oddziałem Miejskim PTTK w Toruniu

W najbliższą sobotę 3 października Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia po raz 12  organizują imprezę turystyczno – rekreacyjną p.n.  Rajdu  „Jestem wolny, kocham siebie, nie chcę się niszczyć”. W imprezie udział potwierdziło już ponad 1000 uczestników. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia oraz aktywnego wypoczynku, poprzez czynne uprawianie turystyki i rekreacji. Również w sobotę sympatyków „Wędrówek rodzinnych z PTTK” oddział zaprasza do udziału w kolejnej wycieczce. Spotkanie turystów pieszych wyznaczone zostało o godz. 8.20 na placu Rapackiego, skąd o godz. 8.35 autobusem MZK nr 11 odjadą do Czerniewic. Trasa przejścia pieszego będzie wiodła z Czerniewic, przez leśniczówkę Rudak i Stawki, aż do Glinek. Wycieczka będzie liczyła około 12 km a poprowadzi ją tradycyjnie przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

Stypendia dla najzdolniejszych

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski rozdysponuje fundusze europejskie pośród najzdolniejszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego regionu znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie stypendium wraz zaświadczeniem o wysokości dochodów należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 2 października.

"PRO MEMORIA" dla Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

W dniu 4 września 2009 r. w Warszawie Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył sztandar Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu - medalem "PRO MEMORIA". Medal został nadany Oddziałowi za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Pracownikom i działaczom OM PTTK im. M Sydowa w Toruniu serdecznie gratulujemy prestiżowego odznaczenia!

Pomóżmy ratować cmentarze – „Tak trzeba”…

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż Nie” poszukuje wolontariuszy do prac renowacyjnych na cmentarzach ewangelickich w ramach projektu „Tak trzeba”. To już drugi etap prac, podczas których dawną świetność mają odzyskać cmentarze w Liciszewach i we Włęczu.

Etno-klimaty - konkurs fotograficzny

Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza fotografów - amatorów do udziału w konkursie fotograficznym Etno-klimaty. Zachęcamy do „łapania” obiektywem klimatów obyczajowych charakterystycznych dla miejsc, które odwiedzamy podczas wakacyjnych wojaży. Konkurs trwa od 1 lipca do 30 września 2009 r. Fotografie w formie elektronicznej (na nośniku CD) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do Muzeum na adres: Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń z dopiskiem Konkurs fotograficzny. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.etnomuzeum.pl


 

Pora do przedszkola!

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs i podzielił  środki przeznaczone na organizację i funkcjonowanie przedszkoli. Dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponad 32 mln zł trafią do 22 placówek. Dzięki tym pieniądzom blisko 8 tys. maluchów z województwa kujawsko-pomorskiego będzie uczyć się i rozwijać w przedszkolach, a ich rodzice będą mogli pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci.
Wśród 22 beneficjentów, którzy otrzymali dotacje znalazły się trzy placówki z naszego powiatu.

Egzaminy dla nauczycieli

21 lipca i 24 sierpnia 2009 r. w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Toruniu, pod przewodnictwem wicestarosty Dariusza Mellera odbyły się egzaminy dla nauczycieli na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

10-lecie sportu w Powiecie Toruńskim i 10-lecie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

W niedzielę, 27 września br. w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu odbędą się uroczystości związane z 10-leciem sportu w Powiecie Toruńskim oraz 10-leciem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Toruniu. Wręczone zostaną także statuetki sportowcom i trenerom za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2008 roku.

Imprezą towarzyszącą będzie Drugie Integracyjne Kryterium Asów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie. Szczegóły programu imprezy poniżej.

XXXVIII Zlot Pieczonego Ziemniaka

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w "XXXVIII Zlocie Pieczonego Ziemniaka", który odbędzie się w dniu 26 września br. Współorganizatorami imprezy są: Urząd Miasta Torunia, Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Urząd Gminy Wielka  Nieszawka. Uczestnicy będą mieli do wyboru pokonanie jednej z 4 tras ( 3 piesze  i 1 rowerowa).

Zwycięski fotograf odjedzie rowerem!

Włączając się w ogólnopolskie obchody Dni Dziedzictwa z przyjemnością informujemy, że 21 września 2009 r. odbyło się losowanie nagród w naszym Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym! Poza ciekawą propozycją spędzania aktywnie wakacyjnych dni, udział w Konkursie dawał także możliwość zdobycia cennych nagród! Do rozlosowania wśród uczestników zabawy był bowiem rower – doskonała zachęta do planowania kolejnych wypraw po powiecie oraz odtwarzacze mp4 i mp3, które umilą kolejne wycieczki.

Konkurs „Piękna Zagroda 2009” rozstrzygnięty!!!

Znamy już laureatów 9. edycji Konkursu „Piękna Zagroda” współorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urzędy Gmin oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czasie sobotniego festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku. Zapraszamy!

Weekend z PTTK

W najbliższy weekend (18 – 20 września)  Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu będzie gościł turystów na rowerach podczas  ogólnopolskiej imprezy pn. „Ogólnopolski Zlot  Rowerowy z okazji 40 – lecia KTK „Przygoda”. W bieżącym roku weźmie udział około 250 cyklistów z całej Polski. Impreza rozpocznie się 18 września (piątek) i potrwa do niedzieli.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W najbliższy weekend Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza turystów do udziału w dwóch wycieczkach turystycznych. Pierwsza z nich to z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK” , na którą oddział  zaprasza w sobotę 12 września. Spotkanie dla chętnych zostało wyznaczone o godz. 9.15 przy dworcu PKS na ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 9.30 odjadą autobusem do Unisławia. Trasa wycieczki będzie miała około 19km długości i będzie wiodła  z Unisławia, przez Raciniewo, Gzin, Gapie Góry, Dąbrowę Chełmińską, rezerwat przyrody „Reptowo”, rezerwat przyrody „Las Mariański” i Ostromecko do Strzyżawy. Powrót do Torunia ze Strzyżawy autobusem PKS. Wycieczkę poprowadzi honorowy przodownik turystyki pieszej  Tadeusz Perlik.

Ocena formalna ofert w zakresie Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – zakończona !

Informujemy, że zakończony został etap oceny formalnej ofert złożonych konkursie ofert na realizację zadania powiatu w roku 2009 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wakacyjny konkurs fotograficzny! Na zdjęcia czekamy do 12 września

Wakacje już za nami, ale my, zgodnie z naszą trzyletnią już tradycją, zachęcamy Państwa do zatrzymania lata na dłużej poprzez kontynuowanie wycieczek łączących przyjemność zwiedzania naszego powiatu i fotografowania z możliwością wygrania atrakcyjnych i cennych nagród! 

Fundatorem nagrody głównej w postaci roweru jest Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS s.c. z Chełmży.

12 września Toruń stanie się najważniejszym miejscem w galaktyce

30 lat temu na ekranach polskich kin pojawił się film George’a Lucasa „Gwiezdne Wojny”. W ramach obchodów jubileuszu polskiej premiery filmu w toruńskim CSW odbędzie się zlot fanów "Star Wars" a także przedstawienia, wystawy, spotkania z aktorami,  konkursy i zabawy dla najmłodszych.

Wszystkich miłośników Gwiezdnej Sagi serdecznie zapraszamy 12 września do CSW – moc z pewnością będzie z nami!

Kujawsko – Pomorskie Święto Plonów 2009

Tegorocznym gospodarzem Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej będzie Gmina Czernikowo. Tradycyjne święto plonów rolnicy województwa obchodzić będą w niedzielę, 30 sierpnia. Dożynki rozpoczną się mszą św. w kościele p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie. Następnie korowód dożynkowy przejdzie ulicami Czernikowa w kierunku Stadionu Gminnego przy miejscowym Zespole Szkół, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, a wśród nich degustację potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z poszczególnych powiatów województwa kujawsko - pomorskiego, prezentację rękodzieła oraz występy artystyczne. Gościem specjalnym Dożynek będzie zespół „Czerwone Gitary". Imprezę zakończy zabawa ludowa, do której przygrywał będzie zespół Kamida.

Rower przewieziesz za złotówkę

W wakacyjne weekendy za przewóz roweru pociągiem na kujawsko-pomorskich szlakach płacimy tylko złotówkę! Akcję promocyjną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego oraz stowarzyszeń Rowerowy Toruń i Wyborcy.org prowadzą obaj lokalni przewoźnicy kolejowi – PKP Przewozy Regionalne oraz Arriva PCC. To doskonały sposób na wakacyjne rowerowe wycieczki do najdalszych zakątków naszego regionu. Rower za złotówkę przewieziemy w każdy wakacyjny weekend w pociągach przewoźników PKP Przewozy Regionalne oraz Arriva PCC. W przypadku PKP PR promocja obowiązuje od północy z czwartku na piątek. Arriva wprowadza cenę promocyjną o północy z piątku na sobotę. Akcja potrwa do końca września.

Czas na zmiany - zostań Młodym Menedżerem Kultury!

Mieszkasz na wsi lub w małym miasteczku? Denerwuje Cię, że nie ma tu co robić popołudniami? Brak Ci kina, teatru, czy miejsca spotkań? To właśnie dla Ciebie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” stworzyło projekt Młodzi Menedżerowie Kultury.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy!

"Wędrówki rodzinne z PTTK"

W najbliższą sobotę 5 września Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza miłośników pieszych wędrówek do udziału w wycieczce z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK". Spotkanie uczestników wyznaczone zostało na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego o godz. 8.15  skąd o godz. 8.30  odjadą autobusem do Bydgoszczy - Fordonu. Przejście piesze będzie przebiegało z Fordonu Starego przez Marianpol -  Jarużyn - Strzelce Górne - Strzelce Dolne, z powrotem do Fordonu około 18km.

XXIV Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 3 września 2009 r. o godz. 1200, w Klubie KAMELEON w Toruniu, ul. Tuwima 9 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.      

 

Przestrzeń bez barier – wnioski do 31 sierpnia

Instytucje oraz osoby, które nie zdążyły złożyć wniosków na konkurs „Województwo kujawsko-pomorskie bez barier” mają jeszcze szansę. Termin składania formularzy zastał przedłużony do 31 sierpnia. W konkursie nagrodzone zostaną publiczne obiekty w pełni przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych – na przykład hotele, kościoły, obiekty sportowe, restauracje, kamienice czy mieszkalne bloki. Nowością tegorocznej edycji są nominacje w kategorii obiektów turystycznych.

Poszukujemy pracownika do Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich

Starosta Toruński ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Projektów Europejskich.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa w Kancelarii pok. 100 (I p.) lub pocztą na adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego na adres starostwo@powiattorunski.pl) zdopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTORA WRiPE, w terminie do dnia 31.08.2009. do g. 12.00

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W najbliższą sobotę 29 sierpnia Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza mieszkańców Grodu Kopernika na kolejną wycieczkę krajoznawczo – pieszą w ramach interesującego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników wycieczki nastąpi o godz. 8.30 przy skrzyżowaniu ulic: Woli Zamkowej i Bulwaru Filadelfijskiego. Turyści pod wodzą przodownika turystyki pieszej Feliksa Paraszkiewicza przejdą turystycznym szlakiem pieszym w kolorze czerwonym trasę: z Torunia poprzez Port Drzewny, Stary Toruń do Górska. Długość trasy wyniesie około 14km.

 ZAWIADOMIENIE

 Starostwo Powiatowe w Toruniu zawiadamia, że w dniu
27 sierpnia 2009 roku (czwartek)
w godz. 9.00 – 14.00
 
 
nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej 4-6 – przez dostawcę energii „Energa – Operator” SA Oddz. w Toruniu.

W związku z powyższym w tym dniu nie będą wydawane m.in. dokumenty:
- z ewidencji gruntów i budynków (wypisy i wyrysy)
- dokumenty z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
- dokumenty z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- oraz wszelkie inne dokumenty wystawiane drogą elektroniczną.
 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
„Wędrówki Rodzinne z PTTK”

W najbliższą sobotę w dn. 22 sierpnia  Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu gorąco zaprasza do udziału w kolejnej wyprawie za miasto w ramach popularnego cyklu „Wędrówki Rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników zaplanowano na dworcu PKP Toruń Wschodni o godz. 9:15 skąd nastąpi wyjazd do Kamionek pociągiem o godz. 9:26. Trasa wycieczki krajoznawczo – pieszej będzie wiodła  z przystanku PKP w  Kamionkach, wokół Jeziora Kamionkowskiego, przez Nowy Dwór, wzdłuż wschodniego brzegu jeziora do ośrodka w Kamionkach i dalej do Gronowa. Długość trasy ok. 12 km. Trasę poprowadzi honorowy przodownik turystyki pieszej – Tadeusz  Perlik.

Lato z teatrem

Zespół Teatralny im. Julii Procherowej w Skrzypkowie zaprasza na premierę bajki „Księżniczka na ziarnku grochu” z tekstem Jana Brzechwy, według baśni H. CH. Andersena oraz na premierę spektaklu muzycznego „Jabłoneczka” na polskich motywach ludowych.

23 sierpnia 2009, godz. 14:00 Świetlica Wiejska w Skrzypkowie. Serdecznie zapraszamy!

Szanowni miłośnicy zespołu The Beatles, Szanowni biegacze!

Pragniemy Was zaprosić na pierwszą i niepowtarzalna imprezę biegową oraz zlot fanów zespołu. Dnia 23.08.2009 roku (niedziela), odbędzie się otwarcie pierwszej w Polsce uliczki The Beatles w Smogorzewcu, niedaleko miejscowości Osiek nad Wisłą.
Zdarzenie to będzie miało niepowtarzalna oprawę.

 • 19 Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym
XIX Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym w Toruniu – Polacy bezkonkurencyjni!

Od 19 do 25 lipca Toruń gościł światową czołówkę pilotów specjalizujących się w lataniu precyzyjnym. Polacy po raz kolejny okazali się bezkonkurencyjni. Jako honorowy patron imprezy gratulujemy medalistom i życzymy kolejnych podniebnych sukcesów.

 • Nowy sztandar Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
Święto Policji

W miniony weekend, 17-18 lipca, policjanci z Torunia i terenów powiatu toruńskiego obchodzili swoje święto.  W sobotę, w samo południe na Rynku Staromiejskim Komenda Miejska Policji w Toruniu otrzymała sztandar z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru - Starosty Toruńskiego - Mirosława Graczyka oraz Podsekretarza Stanu MSWiA, Zbigniewa Sosnowskiego.

Nowy numer miesięcznika "Powiat Toruński" - zapraszamy do lektury!

Ukazał się nowy numer 3 (29) 2009 miesięcznika „Powiat Toruński”. Znajdą w nim Państwo relacje z wydarzeń mających miejsce w naszym powiecie, oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008. Poza tym w numerze zamieściliśmy – przydatne szczególnie w okresie letnim - rady Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotyczące wakacyjnych wyjazdów dzieci oraz informacje o nowym szlaku turystycznym, otwartym na 700-lecie Czernikowa. Na kolejnych stronach znaleźć można zaproszenie na grębocińskie Święto Latawca oraz garść informacji dla miłośników sportu.

Nowy konkurs dla organizacji pozarządowych !
Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza konkurs na wykonanie zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 
Pełne teksty ogłoszeń otwartego konkursu ofert, wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania do pobrania poniżej:

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 056 66-08-311.
 
Serdecznie zapraszamy do składania ofert !
 • autor: J. Rybitwa, data: 01.07.2009
„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W sobotę 15 sierpnia br. Oddział Miejski PTTK zaprasza turystów do udziału w kolejnej wycieczce pieszo – krajoznawczej z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie nastąpi o godz. 9.00 przy ul. Poznańskiej, pod dawnym biurowcem Polmozbytu  ( obecnie siedzibie „Radio Gra”), skąd nastąpi wyjście na trasę. Trasa wędrówki będzie prowadziła m.in. przez Fort XI – doświadczalną baterię pancerną A.B. IV – baterię pancerną I i II do Fortu XII

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W dniu 8 sierpnia br. Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w wycieczce pieszej z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników wyznaczone zostało o godz. 8.40 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 8.50 odjedzie pociąg do miejscowości Grzywna. Trasa wycieczki poprowadzi z Grzywny przez Mirakowo – Kuczwały z powrotem do Grzywny – ok. 10km , wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

 

500 zł miesięcznie dla rozpoczynających studia!

Informujemy, że w roku akademickim 2009/2010 będzie kontynuowany Program Stypendiów Pomostowych. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów. Termin składania wniosków o stypendium mija 14 sierpnia!

Zapraszamy na bezpłatne badania płuc w Czernikowie

Uprzejmie informujemy, iż Powiat Toruński przystąpił do realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych. Jednym z realizowanych programów jest  Programu Profilaktyki Chorób Płuc.
Badanie w ramach powyższego programu jest całkowicie bezpłatne i odbędzie się 16 sierpnia 2009 r. (niedziela)  w godz. 9.00-13.00 w budynku Urzędu Gminy w Czernikowie.

Szczegółowe informacje na temat badań oraz możliwości rejestracji znajdziecie Państwo w pliku poniżej:

Z Chełmży do Węgorzyna po nowym asfalcie

Już w październiku mieszkańcy Węgorzyna i Świętosławia będą mogli jeździć do Chełmży odnowioną drogą. Na mocy umowy między Starostwem Powiatowym a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych DROBUD z Chełmży, niemal dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2023C zostanie poszerzony i uzyska nową nawierzchnię z oznakowaniem poziomym. Wykonawca odnowi także pobocza oraz odtworzy rowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonie 1,25 mln złotych, a prace mają się zakończyć do 30 września br.

 

 • Dom Pomocy Społeczne w Browinie - wyremontowany budynek nr 1
Dom Pomocy Społecznej w Browinie zmienia oblicze

Dom Pomocy Społecznej w Browinie położony jest 20 km od Torunia na trasie Toruń - Chełmno i otulony parkiem, w którym rosną stare cisy, dęby i świerki pamiętające poprzednie stulecia. W tym roku placówka będzie obchodziła 60lecie działalności, jednak – dzięki prowadzonym przez ostatnie lata remontom – nie widać po niej upływu czasu.

49 Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Drwęcą – Wisłą”.

W najbliższą środę (12 sierpnia) mieszkańcy naszego grodu będą mogli powitać i podziwiać uczestników 49 Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Drwęcą – Wisłą”. Wodniacy już w godzinach rannych wypłyną Drwęcą z Ciechocina, po to aby po 2 przenoskach kajaków na wysokości Lubicza przypłynąć do Torunia. Komandorem tej popularnej i jednej z największych imprez turystyki kajakowej w  kraju jest jej inicjator komandor Lech Bold z Klubu Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W dniu 8 sierpnia br. Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w wycieczce pieszej z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników wyznaczone zostało o godz. 8.40 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 8.50 odjedzie pociąg do miejscowości Grzywna. Trasa wycieczki poprowadzi z Grzywny przez Mirakowo – Kuczwały z powrotem do Grzywny – ok. 10km , wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

 

 • Nowy sztandar Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
Święto Policji

W miniony weekend, 17-18 lipca, policjanci z Torunia i terenów powiatu toruńskiego obchodzili swoje święto.  W sobotę, w samo południe na Rynku Staromiejskim Komenda Miejska Policji w Toruniu otrzymała sztandar z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru - Starosty Toruńskiego - Mirosława Graczyka oraz Podsekretarza Stanu MSWiA, Zbigniewa Sosnowskiego.

Rower przewieziesz za złotówkę

W wakacyjne weekendy za przewóz roweru pociągiem na kujawsko-pomorskich szlakach płacimy tylko złotówkę! Akcję promocyjną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego oraz stowarzyszeń Rowerowy Toruń i Wyborcy.org prowadzą obaj lokalni przewoźnicy kolejowi – PKP Przewozy Regionalne oraz Arriva PCC. To doskonały sposób na wakacyjne rowerowe wycieczki do najdalszych zakątków naszego regionu. Rower za złotówkę przewieziemy w każdy wakacyjny weekend w pociągach przewoźników PKP Przewozy Regionalne oraz Arriva PCC. W przypadku PKP PR promocja obowiązuje od północy z czwartku na piątek. Arriva wprowadza cenę promocyjną o północy z piątku na sobotę. Akcja potrwa do końca września.

Setne urodziny w Browinie

Pani Natalia Olszacka – od 15 lat mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 4 lipca 2009 r. obchodziła swoje setne urodziny. Pani Natalia, mimo niepełnej już dziś sprawności, jest osobą pogodną, radosną i otoczoną przyjaciółmi. Jej piękny Jubileusz uczczono uroczystym przyjęciem.

II Zjazd Sołtysów w Przysieku - relacja

W czwartkowe przedpołudnie 2 lipca br., w podtoruńskim Przysieku Starosta Toruński powitał przybyłych na zorganizowanym już po raz drugi przez Starostwo Powiatowe w Toruniu II Zjeździe Sołtysów Powiatu Toruńskiego.

II Zjazd Sołtysów w Przysieku - galeria
 • rejestracja uczestników Zjazdu
 • Powitanie przybyłych przez Starostę Toruńskiego Mirosława...
 • Zaproszenie do udziału w konkursie "Piękna zagroda"
 • Antoni Bystrzycki - Starostwo Powiatowe w Toruniu - "Jak...
 • Przerwa - okazja do rozmów kuluarowych i wymiany doświadczeń
 • Ewa Wilk - WGS84 - "potencjalne źródła finansowania...
 • dużym zainteresowaniem cieszyły się dyżury ekspertów
 • Elwirta Zakrzewska "Działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka...
 • Kamil Kalemba - Powiatowe Biuro ARiMR "Aktualnie...
 • Grzegorz Siwiński - Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
 • Pytaniom i dyskusjom nie było końca...
"Wędrówki rodzinne z PTTK"

W najbliższą sobotę 1 sierpnia Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza miłośników pieszych wędrówek na kolejną wycieczkę z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników wyznaczone zostało o godz. 6.40 na dworcu PKP Toruń Wschodni , skąd o godz. 6.50 odjedzie pociąg do Wąbrzeźna. Przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski poprowadzi turystów z Wąbrzeźna przez Jarantowice, Stanisławki, Wronie, Uciąż z powrotem do Wąbrzeźna długość przejścia wyniesie około 20km.

 

Smakowita rywalizacja - zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym!

1 sierpnia upływa termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie na najlepszą potrawę lokalną i najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Zachęcamy wszystkich, którzy cenią, kultywują i rozwijają kulinarne tradycje do reprezentowania naszego regionu w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”!

Poszukujemy pracownika do Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich

Starosta Toruński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Rozwoju i Projektów Europejskich.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Starostwa w terminie do dnia 31 lipca 2009 roku, do godziny 12:00.

10 lat Zarządu Powiatowego OSP RP w Toruniu

27 czerwca 2009 r. w centrum Chełmży odbyły się obchody 10-lecia powołania Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Konkatedrze. Następnie uczestnicy, w asyście strażackich kompanii honorowych przeszli na Rynek, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru Zarządowi Powiatowemu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu. Wręczenia dokonał Prezes Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Mirosław Graczyk - Starosta Toruński. 

HITy 2009 rozdane!

26 czerwca 2009 r. w salach „Dworu Artusa” w Toruniu, podczas uroczystej gali nastąpiło ogłoszenie wyników  Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT 2009 Kujaw i Pomorza. Konkurs stanowił przedsięwzięcie promujące firmy, samorządy terytorialne, zespoły twórców lub kreatywne i przedsiębiorcze jednostki. Podstawowym celem było wyłonienie ich szczególnych osiągnięć, poddanie tych dokonań ocenie i nagrodzenie przez kapitułę, którą tworzyli starostowie, przedstawiciele samorządów, Stowarzyszeń N-T NOT oraz dziennikarze i przedstawiciele organizatorów. Tego dnia triumfowały trzy firmy działające na terenie powiatu toruńskiego. W kategorii „organizacja i zarządzanie” Piekarnia Cukiernia B.K. Rumińscy z Głogowa wyróżniona została statuetką Rubinowy HIT 2009. Natomiast Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS s.c. z Chełmży oraz startująca w kategorii „produkcja”, firma z Lubicza W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o. budująca pojazdy specjalne, w tym ambulanse medyczne otrzymały statuetki HIT 2009. Serdecznie gratulujemy!

 
Droga rowerowa Złotoria – Osiek n/Wisłą o krok bliżej

22.06.2009 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej o długości 12,7 km na trasie Złotoria – Osiek. Fundacja „Rozwój UTP” z Bydgoszczy za kwotę 346,8 tys. zł zobowiązała się do końca września br. przygotować wszelkie niezbędne dokumenty – w tym m. in. dokumentację techniczną, decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz informacje niezbędne w celu uniknięcia kolizji z uzbrojeniem naziemnym i podziemnym – i w konsekwencji uzyskać decyzję o lokalizacji drogi rowerowej.

 • 19 Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym
Mistrzowie na niebie nad naszym powiatem

19 lipca od Pikniku Lotniczego rozpoczęły się w Toruniu XIX Samolotowe Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym. Polscy zawodnicy znajdują się od początku lat 80. w światowej czołówce latania precyzyjnego – na 18 rozegranych do tej pory Mistrzostw 11 razy Polacy stawali na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji indywidualnej i 12 razy jako drużyna. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia toruńskiego lotniska i kibicowania biało-czerwonym!

Kolejna droga rowerowa wchodzi w fazę realizacji

Dnia 03.07.2009 r.  podpisano umowę między Starostwem Powiatowym a Biurem Projektowym MBZ Andler, Tomczak z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej projektu drogi rowerowej Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław. Umowa, będąca kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, opiewa na niespełna 300 tys. Termin realizacji wyznaczono na 28.02.2010 r.

Mistrzostwa Świata w Toruniu!

Od 19 do 25 lipca Toruń będzie gościł światową czołówkę pilotów specjalizujących się w lataniu precyzyjnym. XIX Samolotowe Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym zgromadziły zawodników z Nowej Zelandii, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Słowenii i RPA.

Zawody rozpocznie 19 lipca Piknik Lotniczy. Starostwo Powiatowe w Toruniu, jako współorganizator i fundator nagród zaprasza w niedzielę między 10:00 a 18:00 na lotnisko Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17.

Wyborcy z Łubianki nagrodzeni!

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodził miasta i gminy, w których głosowano najliczniej. Wśród laureatów znalazła się gmina Łubianka. Już niedługo stanie tam, ufundowany przez Marszałka, plac zabaw, opatrzony pamiątkową tablicą. W gminie Łubianka do urn poszło 26,15% uprawnionych do głosowania

Brązowy Stetoskop dla chełmżyńskiej chirurgii

1214 kuponów z głosami - chwalącymi fachowość, atmosferę i opiekę – wysłali pacjenci Szpitala w Chełmży do redakcji „Nowości”. Dzięki tym głosom chełmżyńska chirurgia uzyskała trzecie miejsce w rywalizacji o Złoty, Srebrny i Brązowy Stetoskop.

 • Klubowi Mistrzowie Polski "Truchcik Łubianka"
Truchcikiem z Łubianki do Mistrzostwa Polski w maratonie

7 czerwca, w ramach Święta Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Bydgoszcz została połączona z Toruniem trasą Maratonu Metropolii. W imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Maraton Toruński oraz lokalne samorządy, w tym Starostwo Powiatowe w Toruniu, wzięło udział ponad 630 zawodników. Byli wśród nich maratończycy z krajowej i światowej czołówki.

Będzie most jak nowy

5 czerwca 2009 roku w podpisano umowę na przebudowę i modernizację mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto. Nowe poręcze, chodnik, elementy konstrukcyjne mostu i drogi dojazdowe do mostu przez Strugę Toruńską powstaną w Zamku Bierzgłowskim do 15 listopada br.

II powiatowy Festiwal Ekologiczny „Bogactwa Natury”

Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Muzyczne w Chełmży. Licznie przybyli uczestnicy konkursu śpiewając, starali się uczulić słuchaczy na działania, które przyczyniają się do bezwzględnego wykorzystywania środowiska naturalnego oraz propagować zachowania proekologiczne. Celem konkursu było podniesienie kultury muzycznej oraz popularyzacja piosenki dziecięcej i tematyki ekologicznej.
 

 • Fot. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Szpital w Chełmży znowu pozyskał unijne fundusze

Dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie, w kwocie ponad 5,5 mln złotych, chełmżyński Szpital powiększy się o dodatkowy obiekt. Dotychczasowy budynek Szpitala zostanie rozbudowany, zmodernizowany i wzbogacony o nowoczesną aparaturę i wyposażenie medyczne.

 • Górsk - miejsce uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki
W 25. rocznicę tragicznych wydarzeń w Górsku

Starostwo Powiatowe w Toruniu zaangażowało się w porządkowanie otoczenia pomnika w Górsku – w miejscu uprowadzenia Księdza. Samorząd województwa przeznaczył 250 tys. zł, a Starostwo Powiatowe w Toruniu kolejnych 150 tys. zł – za tę kwotę  zostanie poszerzona droga powiatowa Rozgarty-Górsk oraz powstanie parking dla autobusów i samochodów osobowych. Całość ma być gotowa na oficjalne wojewódzkie uroczystości rocznicowe, które potrwają od 16 do 19 października br.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W sobotę 18 lipca br. Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie wszystkich chętnych wyznaczone zostało na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego o godz. 8.15, skąd o 8.30 odjadą autobusem do  Starego  Fordonu. Trasa wycieczki o długości około 12km będzie przebiegała przez: Bydgoszcz (Stary Fordon) – osiedle Brdyujście – Bydgoszcz Łęgnowo. Przodownicy turystyki pieszej: Rajmund Czechowski i Tadeusz Perlik planują przeprowadzić turystów urozmaiconą trasą biegnącą brzegiem Wisły i Brdy, a także zapoznać m.in. z mostem fordońskim im. Rudolfa Modrzejewskiego, parkiem Milenijnym, grodziskiem wyszogrodzkim, nadbrzeżem słodowni przy elewatorach zbożowych, starymi śluzami Brdyujścia, torem regatowym, stopniem wodnym Czersko Polskie, nowym ujściem Brdy do Wisły, kanałem ściekowym Zachemu oraz Wzgórzem Krzywoustego. Powrót z wycieczki zaplanowany jest około godz. 16.00.

 

XXIX DNI CHEŁMŻY

Wszystkich mieszkańców powiatu toruńskiego zapraszamy w najbliższy weekend do Chełmży na Święto Miasta XXIX Dni Chełmży.
 

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W sobotę 11 lipca Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie wszystkich chętnych odbędzie się o godz. 8.15 na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego , skąd o godz. 8.30 odjadą autobusem do Wielkiej Łąki. Tym razem uczestników poprowadzą przodownicy turystyki pieszej Tadeusz Perlik i Rajmund Czechowski. 

Berlin czeka na eko-producentów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje prezentację i promocję produktów ekologicznych i tradycyjnych z naszego województwa w Berlinie. Zachęcamy wszystkich producentów ekologicznej żywności oraz wytwórców bazujących na tradycyjnych recepturach do przesłania posiadanych materiałów promocyjnych: folderów, ulotek, filmów na płytach CD.

Budynek przy Szosie Chełmińskiej wynajęty

Z dniem 1 czerwca 2009 r. zakończono negocjacje i podpisano umowę najmu - po przystosowaniu obiektu do swoich potrzeb zajmie go Wojewódzki Urząd Pracy.

 • Reprezentacja Powiatu: od prawej Sławomir Trzymkowki -...
X Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym

W dniach 05-07 czerwca 2009 r. Reprezentacja Powiatu Toruńskiego wzięła udział w X Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Szprotawie. Drużyna w składzie: Danuta Chylicka, Justyna Karbowiak, Gabriela Trzymkowska oraz Sławomir Trzymkowski kolejny raz udowodniła, ze powiat toruński liczy się na krajowym stole do ping ponga. Wicemistrzem Polski został Sławomir Trzymkowski, Danuta Chylicka zajęła czwarte miejsce, Justyna Karbowiak szóste, natomiast Gabriela Trzymkowska uplasowała się tuż za pierwszą dziesiątką. Serdecznie gratulujemy!

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża

Pierwszy taki w historii powiatu konkurs okazał się znakomitym przedsięwzięciem, w którym rywalizowało ze sobą osiem kół. Obecni na imprezie goście mogli spróbować wielu smakołyków. Z jednej strony schab w galarecie, karkówka, boczek faszerowany, golonka w piwie z kapustą, a drugiej strony galaretki i pełna gama najróżniejszych ciast. Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach.

XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Krwiodawców

W dniach 05 – 07 czerwca 2009 roku w Środzie Wielkopolskiej odbyły się XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Krwiodawców. V miejsce Klubu Honorowych Dawców Krwi Koła PCK z Ostaszewa Toruńskiego to wielki sukces i jak do tej pory jest to najwyżej sklasyfikowana drużyna z Polski północnej. Serdecznie gratulujemy!

 
„Niedzielna wycieczka rowerowa” Odzdział Miejski PTTK w Toruniu serdecznie zaprasza!

W najbliższą niedzielę 5 lipca Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza miłośników  przejażdżek  rowerowych do udziału w wycieczce z cyklu „Niedzielna wycieczka rowerowa”. Spotkanie chętnych wyznaczone zostało o godz. 10.00  przy Forcie IV , usytuowanego u zbiegu ulic Chrobrego i Mlecznej. Trasa wycieczki poprowadzi przez Łysomice – Tylice – Mirakowo – Kamionki – Turzno do Torunia i wyniesie około 50 km długości. Poprowadzą ją przodownicy turystyki kolarskiej Waldemar Wieczorkowski i Piotr Wojdowski. Przed wyjazdem na trasę prosimy o sprawdzenie stanu technicznego swojego roweru oraz zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza w sobotę  4 lipca br. do udziału w wycieczce z cyklu - „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie wszystkich chętnych zostało wyznaczone o godz. 8.00 na dworcu PKP Toruń Główny,  skąd o godz.  8.23 odjedzie  pociąg do Cierpic. Trasa piesza będzie przebiegała przez kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej:  z Cierpic, przez Kąkol i Jarki, z powrotem do Cierpic, częściowo w oparciu o turystyczny szlak pieszy w kolorze niebieskim. Długość trasy wyniesie około 16km. Wycieczkę poprowadzą przodownicy turystyki pieszej Grażyna Spychała i Patryk Staniszewski.
 

II Zjazd Sołtysów Powiatu Toruńskiego

Uprzejmie informujemy, że 2 lipca 2009 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbędzie się II Zjazd Sołtysów Powiatu Toruńskiego. Program tegorocznego spotkania jest niezwykle ciekawy, wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Swoją obecnością zaszczyci nas  również Dyrektor Generalny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (z siedzibą w Koninie) Pan Grzegorz Siwiński.

„EUROPEJSKO I MAJOWO - X WIOSNA GRONOWO” już za nami

Już po raz kolejny w niedzielne popołudnie 31. maja mieszkańcy powiatu bawili się wspólnie na gronowskim powitaniu wiosny. Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Od tej chwili maj stał się dla Polaków miesiącem podsumowań i ocen uczestnictwa naszego kraju w UE, ale także świętowania tej właśnie okazji. W całym województwie organizowane były tzw. „Majówki Europejskie” i taki też charakter przybrała „Wiosna w Gronowie”, odbywająca się w tamtejszym Zespole Szkół CKU już dziesiąty raz.

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

W wyniku znowelizowania ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie 11 lutego br. (Dz. U. Nr 22, poz. 120) dotychczasowy pobór został zastąpiony tzw. kwalifikacją wojskową. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu toruńskiego w roku 2009 zostanie przeprowadzona od 27 kwietnia do 29 maja. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Toruniu będzie Klub "KAMELEON" Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu przy ul. Tuwima 9, tel. 622 56 64 w. 51.

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2009/2010

Przypominamy, że 30 czerwca br. mija termin składania wniosków o stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2009/2010. Stypendium  może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży po ukończeniu pierwszego roku nauki, a ponadto:
•    pochodzący z terenu powiatu toruńskiego;
•    uzyskujący średnią ocen za ostatni rok nauki co najmniej 4,75;
•    posiadający ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

 • Kapituła Konkursu Gospodarczo - Samorządowego HIT 2009
Konkurs Gospodarczo - Samorządowy HIT 2009

17 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się posiedzenie kapituły Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT 2009. Konkurs stanowi przedsięwzięcie promujące firmy, samorządy terytorialne, zespoły twórców lub kreatywne i przedsiębiorcze jednostki. Podstawowym celem jest wyłonienie ich szczególnych osiągnięć, poddaniu tych dokonań ocenie i nagrodzenie przez kapitułę, którą tworzą starostowie, przedstawiciele samorządów, Stowarzyszeń N-T NOT oraz dziennikarze i przedstawiciele organizatorów. Do udziału w tegorocznej edycji przystąpiły  33 instytucje z terenu województwa kujawsko - pomorskiego. Powiat toruński reprezentowały trzy firmy. W kategorii „organizacja i zarządzanie” Piekarnia Cukiernia B.K. Rumińscy z Głogowa oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS s.c. z Chełmży. Natomiast w kategorii „produkcja” firma działająca w Lubiczu W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o. budująca pojazdy specjalne, w tym ambulanse medyczne. Wyniki posiedzenia kapituły ogłoszone zostaną 26 czerwca podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Dworze Artusa w Toruniu.  

Przywitaj Lato w Chełmży!

Wszystkich mieszkańców powiatu toruńskiego zapraszamy w najbliższą sobotę 27 czerwca do Chełmży na uroczyste powitanie lata.

XXIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 26 czerwca 2009 r. o godz. 1200, w Pałacu Zespołu Szkół, CKU w Gronowie odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.

”Piękna Zagroda 2009” - konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę

Uprzejmie informujemy, iż  niebawem ruszy kolejny powiatowy konkurs pod nazwą ”Piękna Zagroda”, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urzędy Gmin oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które szczególną dbałością o wygląd swojego otoczenia przyczyniają się do upiększenia wyglądu polskiej wsi i wyznaczają pozytywne wzorce estetyczne. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach – gminnym oraz powiatowym. Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 czerwca 2009. Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz regulamin wywieszone zostaną w Urzędach Gmin. Dostępne są one również w poniższych załącznikach.

 

"Wędrówki rodzinne z PTTK"

W najbliższą sobotę 27 czerwca br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta oraz przebywających gości do udziału w kolejnej wycieczce krajoznawczo - pieszej z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK". Tym razem uczestnicy spotkają się o godz. 8.30 na pętli MZK (tramwajowej) na Osiedlu "Na Skarpie" (ul. Olimpijska). Trasa wędrówki będzie wiodła z Torunia przez Lampusz, Lubicz, Nową Wieś i Złotorię do Kaszczorka. Długość przejścia pieszego wyniesie ok. 14km a wycieczką pokieruje przodownik turystyki pieszej Patryk Staniszewski.

„Świętojański Rajd Rowerowy”

W najbliższy weekend Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” wraz z Oddziałem Miejskim PTTK w Toruniu  zapraszają  miłośników  turystyki rowerowej do udziału w trzydniowej imprezie pod nazwą „Świętojański Rajd Rowerowy”. Rajd rozpocznie się w piątek 19 czerwca w Mirakowie na terenie Ośrodka Agroturystycznego „GROT” nad jeziorem Chełmżyńskim w godzinach popołudniowych i trwać będzie do niedzieli 21 czerwca. W programie rajdu organizatorzy zaplanowali wycieczki rowerowe po okolicach Chełmży, ognisko turystyczne oraz szereg konkursów, których zwycięzcy otrzymają  nagrody.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W najbliższą sobotę 13 czerwca Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa wraz z Wydziałem Sportu i Turystyki UMT w Toruniu zapraszaja do udziału w tradycyjnej wycieczce krajoznawczo – pieszej  z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Wszystkich chętnych mieszkańców oraz stałych bywalców oczekujemy o godzinie 8.00 przy przystanku MZK linii nr 13 na Osiedlu Młodych.

Wycieczki z Oddziałem Miejskim PTTK w Toruniu - Serdecznie zapraszamy!

W najbliższy weekend Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza turystów do udziału w dwóch imprezach turystycznych i jednej wycieczce pieszej.

Wybierzmy swojaka do Strasburga

Zapraszamy do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 7 czerwca. Głos każdego z nas jest szczególnie istotny, ponieważ Parlament to jedyna unijna instytucja składająca się z osób wybranych przez obywateli państw członkowskich w wyborach bezpośrednich. Każdy z nas może zatem wziąć we własne ręce swój los – los obywateli Europy.

Zagłosuj i wygraj plac zabaw dla swojej gminy lub wyjedź do Brukseli!

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się nagrodzić najaktywniejsze w wyborach gminy. Kompleksowo wyposażone place zabaw, o wartości 30 tysięcy złotych każdy, powstaną w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których frekwencja wyborcza 7 maja będzie najwyższa.

Majówka Europejska - X WIOSNA – GRONOWO 2009

Planując ostatni weekend maja warto pomyśleć o spędzeniu go w Gronowie. Starostwo Powiatowe, Gmina Lubicz i Zespół Szkół, CKU w Gronowie zapraszają na festyn środowiskowy „EUROPEJSKO I MAJOWO - X WIOSNA GRONOWO”, który odbędzie się w niedzielę 31 maja. Tegoroczny festyn włączony został w cykl „Majówek Europejskich”, organizowanych na terenie całego województwa kujawsko–pomorskiego, w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich.

Rowerem na majówkę do Gronowa

Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Oddział Miejski PTTK im. Marina Sydowa w Toruniu, w niedzielę 31 maja 2009 r., zapraszają wszystkich zwolenników aktywnego wypoczynku na RAJD ROWEROWY, będący imprezą towarzyszącą festynowi środowiskowemu „EUROPEJSKO I MAJOWO – X WIOSNA GRONOWO”. Start rajdu o godzinie 11:00 z Fortu IV Twierdza Toruń (skrzyżowanie ul. Chrobrego i ul. Mlecznej).

V Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka - Dobrzejewice 2009

Dyrektor Zespołu Szkół – Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach serdecznie zaprasza zespoły folklorystyczne, artystów i twórców ludowych do udziału w V Festiwalu Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka, który odbędzie się w dniu 29.05.2009 r.

Fundusze EFS na oddolne inicjatywy lokalne w zakresie integracji społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I MISTRZOSTWA POWIATU TORUŃSKIEGO W SZACHACH

Organizatorem I Mistrzostw Powiatu Toruńskiego w Szachach jest UKS Łozanie działający przy Gimnazjum Nr 1 w Chełmży. Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy mieszkańców powiatu toruńskiego lub członków klubów zarejestrowanych na terenie powiatu.

Regionalne obchody Europejskiego Tygodnia MŚP

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. proponuje przedsiębiorcom z Województwa Kujawsko-Pomorskiego udział w konferencji, jak i seminariach informacyjnych w ramach regionalnych obchodów Pierwszego Europejskiego Tygodnia poświęconego MŚP. Kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, której inicjatorem jest Komisja Europejska, rozpocznie się 6 maja br.

„Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”

Informujemy, że do dnia 31 maja br. składać można wnioski do „Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”. Celem wyróżnienia jest uhonorowanie: zawodników - za osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym oraz opiekunów, nauczycieli, trenerów i działaczy – za osiągnięcie przez zawodników wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

RPO pozwoli zadbać o czyste powietrze

Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w naszym regionie możliwa będzie coraz lepsza ochrona czystości powietrza. Zarząd Województwa ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów związanych z przyjazną środowisku modernizacją systemów ogrzewania oraz skuteczną termoizolacją budynków. Do rozdysponowania jest 5,4 miliona euro.

RPO na e-usługi

Kolejne pieniądze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla sektora biznesowego. Zarząd województwa ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem komercyjnych e-usług.

Konkurs na promocję i rozwój markowych produktów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nowy konkurs na promocję i rozwój markowych produktów. Wsparcie jest przeznaczone na wypromowanie i rozwój markowych produktów oraz udział w targach i wystawach.

 • Śpiewograjki SP2 Chełmża
Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych - Chełmża 2009

Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych odbył się w dniu 26.03.2009r., w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. W konkursie udział wzięły teatry z Chełmży i Łubianki, razem 6 zespołów, (98 wykonawców). Widzowie mogli obejrzeć różne formy wypowiedzi teatralnej, od teatru tradycyjnego do pantomimy włącznie. Organizatorem przeglądu był Chełmżyński Ośrodek Kultury, przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

VI Szachowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krwiodawców

W dniu 14 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Ostaszewie odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krwiodawców oraz Mistrzostwa Gminy Łysomice juniorów i seniorów w szachach. Organizatorem turnieju był Klub Honorowych Dawców Krwi Koła PCK w Ostaszewie.

Szachy w Chełmży

W dniu 7 marca w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży rozegrano pierwsze w historii działalności Powiatowego Szkolnego Zwiazku Sportowego w Toruniu Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Gimnazjów i Szkół Podstawowych w szachach. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły Łysomice, które dwukrtonie pokonały "maluchów" z chełmżyńskiej Dwójki 3-1. Ciekawie natomiast przebiegała rywalizacja gimnazjów, gdzie o kolejności na mecie decydowały tzw. "małe punkty", bo wszystkie drużyny zgromadziły tyle samo punktów meczowych. Ostatecznie najlepsze okazało się Gimnazjum z Łysomic, które o 0,5 punktu wyprzedziło Gimnazjum z Pluskowęs, natomiast gospodzarze, Gimnazjum Nr 1 Chełmża, stanęli na najnizszym stopniu podium - przegrywając tylko o pół punktu z Pluskowęsami.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali uhonorowani upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, a dwa piekne puchary powędrowały do Łysomic.

 

„Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej”

Dnia 21.02.2009 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Chełmży odbyły się  „Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej”. I miejsce zdobyła drużyna z GRZYWNY: Dariusz Rentflejsz, Krzysztof Światkowski, Jeremi Ziemba, Krzysztof Grabowski, Tomasz Kozłowski, Krzysztof Talarek, Waldemar Nowicki. II miejsce zjęła drużyna Pomorzanina Toruń. III miejsce wywalczyła drużyna RIGIPS Toruń. IV miejsce zdobyła drużyna Junior Chełmża. Uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta w Chełmży i Starostwo Powiatowe w Toruniu.

 • Zespół wokalny Gimnazjum Czernikowo
VIII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”

VIII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, zorganizowany przez PiMBP – Chełmżyński Ośrodek Kultury i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, odbył się w dniu 11.02.2009r., w sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Były to równocześnie eliminacje powiatowe do WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „AVANS - 2009”, który odbędzie się 29.03.br.,w Żninie.

III Rajd Rowerowy Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego” - Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza

W dniu 6 czerwca br. Oddział Miejski PTTK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Zespołem Szkół Mechanicznych i XIII Liceum Ogólnokształcącym oraz Samorządem Szkolnym Gimnazjum nr 11 w Toruniu organizują imprezę pn. III Rajd Rowerowy Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego” . Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z przejazdem na trasie: Toruń – Chełmno – Olek – Barbarka – Toruń.

„VII Rajd Pierwszaka im. Romana Sołtysińskiego” - Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza

W dniu 2 czerwca br. Oddział Miejski PTTK wspólnie z Zespołem Szkół nr 24 oraz Muzeum Etnograficznym w Toruniu zapraszają najmłodszych turystów na imprezę turystyczną pn. „VII Rajd Pierwszaka im. Romana Sołtysińskiego”, która zostanie połączona z przeglądem twórczości dziecięcej. W imprezie udział weźmie blisko 800 dzieci. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne na 6 trasach pieszych z zakończeniem w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego przy ul. Wały gen. Sikorskiego.

Sobotnie i niedzielne wycieczki rowerowe z PTTK

Zbliża się kolejny majowy weekend. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego proponuje mieszkańcom grodu Kopernika udział w dwóch wycieczkach rowerowych.

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza na wspólny weekend

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu na najbliższy weekend przygotował trzy propozycje turystyczne dla mieszkańców naszego miasta.

Obchody Odpustowe ku czci Bł. Juty 2009 w Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach

Już po raz czwarty w ramach obchodów odpustowych, które w tym roku odbędą się w dniach 9-10 maja z Chełmży wyruszy pielgrzymka wolontariuszy do Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach.

Weekend z PTTK

W najbliższą sobotę 9 maja Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w czterech imprezach i wycieczkach turystycznych.

Wiosenny konkurs dla dzieci i młodzieży

Przyroda powoli budzi się do życia, na drzewach pojawiają się pierwsze pąki, ptaki przylatują z ciepłych krajów. To wszystko jest oznaką wiosny. Urząd Marszałkowski organizuje kolejny konkurs dla dzieci i młodzieży „Wiosna w Kujawsko-Pomorskiem”.

Pieniądze z myślą o niepełnosprawnych

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o granty na organizację społecznej i zawodowej rehabilitacji niepełnosprawnych. W puli jest 600 tysięcy złotych. W ramach konkursu mogą zostać sfinansowane zajęcia i programy rehabilitacyjne, kursy, szkolenia i warsztaty, poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe oraz przedsięwzięcia związane ze społeczną integracją osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości projektu. O pieniądze mogą się ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe.  Wnioski aplikacyjne należy składać do końca kwietnia. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski, środki pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie szczegóły oraz wzory druków do pobrania na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl w  zakładce „Niepełnosprawni”.

Konkurs dla przedsiębiorczych rolników „Agricola-Syn Ziemi” - II edycja

Rusza druga edycja konkursu „Agricola-Syn Ziemi”. Podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Czernikowie dowiemy się, który z gospodarzy został uznany przez kapitułę konkursu za najbardziej przedsiębiorczego i aktywnego społecznie.

Pieniądze dla spółek wodnych - konkurs.

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił kolejny konkurs. Tym razem na wsparcie mogą liczyć spółki wodne z regionu. Pieniądze zostaną wykorzystane na remont i utrzymanie systemów drenarskich, melioracyjnych i innych urządzeń wodnych. Do podziału jest 1 100 000 złotych.

Granty na rozwój terenów wiejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich. Program ten stanowi w nowej, zmodyfikowanej formie kontynuację Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-07. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców.

Nordic walking na szlaku Ziemi Gotyku

Stowarzyszenie Homo homini z Gminy Chełmża zaprasza na wspólną wędrówkę z kijkami nordic walking szlakiem Ziemi Gotyku. Trasa, Toruń – Barbarka ( start godz. 10.00) – Olek – Leszcz – Olek – Toruń – Barbarka ( powrót ok. godz. 15.00), liczy około 20 km.

Powiat współorganizatorem Konferencji "Samorząd - ale jaki?"

 
Z przyjemnością informujemy, iż powiat toruński, po raz pierwszy w swej historii, podjął się współorganizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświąconej tematyce samorządnosci i samorządu terytorialnego. Głównym organizatorem Konferencji "Samorząd - ale jaki?" był Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś współorganizatorami byli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia oraz Starosta Toruński. Obrady trwały dwa dni - 20 i 21.04.2009 i odbywały się w Ratuszu Staromiejskim. Nad historią, kondycją i obecnymi uwarunkowaniami działalności polskiego samoorzadu debatowało kilkudziesięciu prelegentów i zaproszonych gości - w tym liczne autorytety naukowe.  Zainteresowanych szczegółami zapraszamy na oficjalną stronę Konferencji - www.samorzadalejaki.pl

 

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza w sobotę  2 maja  br. do udziału w wycieczce ze znanego cyklu - „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie wszystkich chętnych zostało wyznaczone o godz. 7.05  na dworcu PKP Toruń Główny      skąd o godz.  7.24 odjedzie  pociąg do Przyłubia. Trasa piesza będzie przebiegała przez kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej:  z Przyłubia w oparciu o turystyczny szlak pieszy w kolorze niebieskim im. M. Przybylskiego – Radiowe Centrum Nadawcze – Solec Kujawski – szlakiem zielonym im. T. Dolczewskiego  do cmentarza menonicko – ewangelickiego w Przyłubiu. Długość trasy wyniesie około 20km. Wycieczkę poprowadzą przodownicy turystyki pieszej Rajmund Czechowski i Leszek Zbijewski.

Majowy piknik w Szkole Leśnej na Barbarce.

Szkoła Leśna na Barbarce zaprasza na majowy piknik. Pierwszego maja ośrodek otworzy swoje podwoje dla mieszkańców Torunia i powiatu, proponując moc atrakcji.

Wycieczki z PTTK - serdecznie zapraszamy

W najbliższy weekend Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców Torunia i województwa do udziału w przygotowanych wycieczkach i imprezach turystycznych, przez działaczy społecznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, którzy włączają się w ten sposób w „Inaugurację Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko – Pomorskim” z kulminacją o godz. 13.00 na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.

Inauguracja Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Brodnica przywiezie wywrotkę piasku, Inowrocław zbuduje czterometrową tężnię, a Bydgoszcz z Toruniem zaprezentują się na jednym stoisku. 26 kwietnia na Rynku Nowomiejskim w Toruniu nastąpi uroczysta inauguracja sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim. Nie tylko dorośli mieszkańcy regionu, ale również dzieci, będą mogły przyjemnie spędzić ten dzień. Atrakcje przewidziane są od godz. 10.00 do 20.00

XXII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 1300, w Klubie „KAMELEON”, MSM w Toruniu, ul. Tuwima 9 odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.

Weekend z PTTK

W najbliższy weekend Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w jednej imprezie oraz dwóch wycieczkach turystycznych.

Jak zdobyć środki z UE na turystykę?

Które projekty na działalność turystyczną mają szansę uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej? Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o dotację? Co dalej dzieje się z tymi wnioskami i jakie są zasady realizacji przyjętych projektów?Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim.

Akademia Biznesu Internetowego - program edukacyjny

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w Akademii Biznesu Internetowego Senior organizowanego przez Allegro.pl. Jest to program edukacyjny skierowany do Użytkowników Internetu powyżej 55 roku życia. Wszystkim, którzy zdecydują się wziąć udział w programie, organizatorzy chcą pokazać, jak realny może okazać się świat wirtualny oraz odkryć przed uczestnikami nurtujące ich tajemnice, między innymi: zakupów bez wychodzenia z domu, nawiązywania nowych znajomości, możliwości dzielenia się swoją wiedzą i pasją oraz wykorzystywania nowych dróg komunikacji.

Spotkanie informacyjno-animacyjne o funduszach europejskich
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na udział w spotkaniu informacyjno-animacyjnym poświęconym środkom finansowym UE na rozwój obszarów wiejskich, realizowanym w ramach projektu "Fundusze europejskie - skorzystajmy z tej szansy..."
XXI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

9 marca 2009 r. w Klubie Kameleon przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.

Konkurs literacki
UWAGA !!!!! DYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CZERNIKOWO, NAUCZYCIELE JEZYKA POLSKIEGO, WYCHOWAWCY i inni pasjonaci; UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH , GIMNAZJUM, LICEUM, SP im. K.K.Baczyńskiego w Czernikowie we współpracy z Urzędem Gminy i Stowarzyszeniem „Czyż-nie” ogłaszają: VII GMINNY (otwarty) KONKURS LITERACKI im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „RZECZY NIEPOKÓJ”

ZJAZD ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH ROCZNIKÓW SP CZERNIKOWO
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 kwietnia 2009 roku w budynku SP Czernikowo odbędzie się zjazd absolwentów wszystkich roczników szkoły. Serdecznie zapraszamy!

„Wędrówki rodzinne z PTTK” oraz „Wielkanocny Rajd Rowerowy"

W najbliższą sobotę 11 marca Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza na kolejną wycieczkę krajoznawczo – pieszą z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników odbędzie się o godz. 9.00 przy ul. św. Józefa (obok Szpitala Wojewódzkiego na Bielanach). Natomiast w wielkanocny poniedziałek 13 kwietnia Oddział Miejski PTTK w Toruniu wspólnie z Wydziałem Sportu i Turystyki UMT zaprasza do udziału w tradycyjnej imprezie rowerowej pn. „Wielkanocny Rajd Rowerowy”. Spotkanie turystów na rowerach o godz. 10.00 u zbiegu ulic Polnej i Szosy Chełmińskiej (obok sklepu NETTO).

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
Mieszkańcom Powiatu Toruńskiego i Miasta Torunia
życzą

       Przewodniczący Rady                                                       Starosta Toruński
         Powiatu Toruńskiego                                                         Mirosław Graczyk
Andrzej Siemianowski                                                                                   
 

 

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza w sobotę 4 kwietnia br. do udziału w wycieczce ze znanego cyklu - „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie wszystkich chętnych zostało wyznaczone o godz. 8.45 na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 9.00 odjedzie autobus do Gniewkowa. Trasa piesza będzie przebiegała przez kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej, z Gniewkowa przez Zajezierze i Jarki do Cierpic, w oparciu o turystyczny szlak pieszy w kolorze niebieskim. Długość trasy wyniesie około 15km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

38 Rajd „Topienia Marzanny” oraz „Wędrówki rodzinne z PTTK”

W najbliższą sobotę 21 marca Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa wspólnie z Muzeum Etnograficznym, Wydziałem Sportu i Turystyki UMT oraz Zakładowym Kołem PTTK nr 24 „Metron” zaprasza mieszkańców miasta, zwłaszcza tych najmłodszych do wzięcia udziału w 38 Rajdzie „Topienia Marzanny”. Organizatorzy przygotowali łącznie 4 trasy: 3 piesze i rowerową, po pokonaniu których uczestnicy przybędą do amfiteatru w MET, przy ul. Wały gen. Wł. Sikorskiego. Długość tras pieszych wynosi 5 – 8 km a rowerowej około 25 km.

Inauguracja sezonu rowerowego - Oddział Miejski PTTK zaprasza

W niedzielę 15 marca Oddział Miejski PTTK zaprasza do wzięcia udziału w inauguracji sezonu rowerowego, który rozpoczynamy imprezą pn. X Rowerowy Rajd im. Marka Sawickiego – Docenta. Spotkanie cyklistów odbędzie się o godz. 10.00 na parkingu przy sklepie OBI, usytuowanym pomiędzy ul. Turystyczną i Szosą Lubicką. Trasa przejazdu będzie prowadziła z Torunia, przez Lubicz, Jedwabno, Rogówko, Lipniczki, z powrotem do Torunia. Jej długość wyniesie około 35 km. Wyprawą pokierują przodownicy turystyki kolarskiej: Bogumił Michalak i Andrzej Zaremba, którzy przy okazji apelują do potencjalnych uczestników o sprawdzenie stanu technicznego swojego „rumaka” oraz wzięcie ze sobą odpowiednich dokumentów uprawniających do uczestnicwa w ruchu drogowym. W trakcie imprezy odbędzie się konkurs rekreacyjny z nagrodami.  

 

„Rodzinne wędrówki z PTTK”

Oddział Miejski PTTK zaprasza w dniu 14 marca na kolejną wędrówkę pieszą w ramach cyklu „Rodzinne wędrówki z PTTK”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 7.10 w holu dworca PKP Toruń Główny, skąd o godz. 7.24 wyjadą pociągiem do Przyłubia (kierunek Bydgoszcz). Trasa wycieczki liczy 15 km i będzie wiodła z Przyłubia, przez leśniczówki Grodzyna i Jarki, następnie przez Kąkol do stacji PKP w Cierpicach. Uczestnicy wycieczki zapoznają się z drzewostanem dużego kompleksu leśnego – Puszczy Bydgoskiej. Wyprawą pokierują kandydaci na III stopień przodownika turystyki pieszej: Grażyna Spychała i Leszek Zbijewski.

Jubileuszowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym

Starostwo Powiatowe w Toruniu już po raz X organizuje Powiatowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym. Mistrzostwa adresowane są do radnych gminnych i powiatowych, pracowników urzędów gmin (miasta), starostwa powiatowego oraz jednostek prowadzonych przez samorządy z terenu powiatu toruńskiego. Mistrzostwa odbędą się 28 marca 2009r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
Termin zgłaszania zawodników upływa 18 marca br. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie. Regulamin do pobrania tutaj. Serdecznie zapraszamy miłośników gry w tenisa stołowego do udziału w turnieju.

 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach

Dnia 14 marca 2009 roku w Ostaszewie Toruńskim odbęda się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach. Zgłoszenie przyjmowane są do 10 marca 2009 roku. Serdecznie zapraszamy.

Prawie milion złotych na szkolenia dla sportowców

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomoże w organizacji szkoleń dla młodych sportowców z naszego regionu. Trwa nabór wniosków w ramach konkursu adresowanego do klubów sportowych, na którego realizację przeznaczono 970 tysięcy złotych. Szansę na uzyskanie dofinansowania mają te kluby i organizacje, które uzyskały co najmniej 30 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego. Wnioski o wsparcie można nadsyłać do 23 lutego. Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz dokumenty do pobrania - www.kujawsko-pomorskie.pl

Zimowy konkurs

Fotografie, rysunki, wydzieranki i inne prace plastyczne przedstawiające najzimniejszą porę roku można przesyłać w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu dla dzieci i młodzieży „Zima w Kujawsko-Pomorskiem”. Celem konkursu jest umożliwienie młodym osobom zaprezentowania swojego talentu, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz rozbudzenie zainteresowań naszym regionem.

Rusza odnowa wsi

Zarząd województwa uruchamia pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę i rozwój wsi. W puli jest 12,6 mln euro. Ze środków PROW tym razem mogą zostać sfinansowane inwestycje związane przede wszystkim z budową, przebudową, remontami i wyposażeniem społeczno-kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych obiektów publicznych; tworzeniem publicznej przestrzeni architektonicznej; remontami zabytkowych obiektów; kultywowaniem tradycyjnych profesji.

Dotacje dla organizacji pozarządowych z powiatu toruńskiego

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 3. Edukacji ekologicznej.

Pełne teksty ogłoszeń, wzory oferty, umowy i sprawozdania oraz wykaz zadań priorytetowych i Program współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami do pobrania tutaj.

V Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy organizuje piątą już edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Obiekty militarne i fortyfikacje w województwie kujawsko-pomorskim od pradziejów po wiek XX”. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa Piotr Całbecki. Ideą przewodnią konkursu jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia, przypomnienie mniej znanych miejsc i obiektów oraz pokazanie możliwości ich wykorzystania dla dobra lokalnej społeczności. Każda edycja konkursu ma być poświęcona innej grupie zabytków. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić telefonicznie bądź listownie w terminie do 16 lutego 2009 r.
Więcej informacji na www.wok.bydgoszcz.com

 

Powiat Toruński - Kalendarz 2009

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się Kalendarz Powiatu Toruńskiego na 2009 rok. Przekazany został do wielu instytucji publicznych działających w sferze samorządu terytorialnego, kultury, nauki,  turystyki oraz firm prywatnych. Celem wydania Kalendarza jest promocja walorów Powiatu Toruńskiego oraz przedsiębiorców działających na tym terenie. To również nasza wizytówka, którą poszczycimy się w organizowanym przez lokalną prasę konkursie na Najładniejszy Kalendarz 2009 roku.
Przedsiębiorców zainteresowanych zamieszczeniem reklamy swojej firmy prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu w miesiącach lipiec – sierpień 2009.

 

Konkursowo o zabytkach

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Jego tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Obiekty militarne i fortyfikacje w województwie kujawsko-pomorskim od pradziejów po wiek XX” i obejmuje takie obiekty, jak między innymi grody, zamki, miejskie mury obronne, forty bastionowe czy twierdze.   Jest to kolejna impreza propagująca wiedzę o regionie kujawsko–pomorskim. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia, przypomnienie mniej znanych miejsc i obiektów oraz pokazanie możliwości ich wykorzystania dla dobra lokalnej społeczności.

Prace muszą zawierać samodzielnie wykonane i opisane zdjęcia. Swój udział w konkursie należy potwierdzić do 16 lutego. Prace należy przesyłać na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury
Plac Kościeleckich 6
85–033 Bydgoszcz
z dopiskiem „Zabytki w regionie”. Termin składania prac mija 10 kwietnia.

„Rodzinne wędrówki z PTTK”

Oddział Miejski PTTK zaprasza w dniu 14 marca na kolejną wędrówkę pieszą w ramach cyklu „Rodzinne wędrówki z PTTK”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 7.10 w holu dworca PKP Toruń Główny, skąd o godz. 7.24 wyjadą pociągiem do Przyłubia (kierunek Bydgoszcz). Trasa wycieczki liczy 15 km i będzie wiodła z Przyłubia, przez leśniczówki Grodzyna i Jarki, następnie przez Kąkol do stacji PKP w Cierpicach. Uczestnicy wycieczki zapoznają się z drzewostanem dużego kompleksu leśnego – Puszczy Bydgoskiej. Wyprawą pokierują kandydaci na III stopień przodownika turystyki pieszej: Grażyna Spychała i Leszek Zbijewski.

Inauguracja sezonu rowerowego - Oddział Miejski PTTK zaprasza

W niedzielę 15 marca Oddział Miejski PTTK zaprasza do wzięcia udziału w inauguracji sezonu rowerowego, który rozpoczynamy imprezą pn. X Rowerowy Rajd im. Marka Sawickiego – Docenta. Spotkanie cyklistów odbędzie się o godz. 10.00 na parkingu przy sklepie OBI, usytuowanym pomiędzy ul. Turystyczną i Szosą Lubicką. Trasa przejazdu będzie prowadziła z Torunia, przez Lubicz, Jedwabno, Rogówko, Lipniczki, z powrotem do Torunia. Jej długość wyniesie około 35 km. Wyprawą pokierują przodownicy turystyki kolarskiej: Bogumił Michalak i Andrzej Zaremba, którzy przy okazji apelują do potencjalnych uczestników o sprawdzenie stanu technicznego swojego „rumaka” oraz wzięcie ze sobą odpowiednich dokumentów uprawniających do uczestnicwa w ruchu drogowym. W trakcie imprezy odbędzie się konkurs rekreacyjny z nagrodami.  

 

XXI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 9 marca 2009 r. o godz. 1400, w Klubie „KAMELEON”, MSM w Toruniu, ul. Tuwima 9 odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.

„Wędrówki rodzinne z PTTK ”

W pierwszą sobotę marca (7.03.) Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza sympatyków cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK ” na kolejną wyprawę za miasto. Spotkanie turystów zostało umówione o godz. 9.00 na rogu ulic: Gagarina i Okrężnej (Bielany), przy pętli linii MZK nr 15 i 26. Trasa wędrówki będzie wiodła m.in. koło Fortu VIII, wokół lotniska Aeroklubu Pomorskiego, przez Port Drzewny, wzdłuż Wisły do Parku Miejskiego. Długość trasy wyniesie około 14 km. Wycieczkę poprowadzi honorowy przodownik turystyki pieszej Tadeusz Perlik. 

„Poznajemy okolice Torunia”

W dniu 7 marca Oddział Miejski PTTK przygotował dla najmłodszych turystów wycieczkę pieszą z cyklu „Poznajemy okolice Torunia”. Spotkanie uczestników odbędzie się o godz. 9.10 na pętli linii MZK nr 12 na Wrzosach – Osiedle Polana. Uczestnicy wycieczki – dzieci i młodzież przejdą trasę pieszą z osiedla, przez rezerwat przyrody „Las Piwnicki”, miejscowość Piwnice, a następnie wrócą na Wrzosy. Cała trasa będzie miała około 8 km długości a poprowadzi ją przodownik turystyki pieszej Marcin Goździkiewicz. Uczestnicy wycieczki będą mieli okazję do obejrzenia Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po obiekcie będzie oprowadzał Stanisław Krawczyk.  
 

Spotkanie miłośników historii wojskowej i zabytków militarnych z Torunia

W dniu 8 marca Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa wraz z Oddziałową Komisją Opieki nad Zabytkami zapraszają miłośników historii wojskowej i zabytków militarnych z Torunia do odwiedzenia miejsc związanych z historią wojsk inżynieryjnych: pionierów i saperów – w naszym mieście. Spotkanie zostało wyznaczone na godz.10.00 przy przystanku linii MZK rr 11 i 26 na ul. Św. Józefa (przy krytym basenie). Uczestnicy spotkania przejdą ulicami: św. Józefa, Sienkiewicza, Bydgoską i Przybyszewskiego do brzegu Wisły. Następnie wzdłuż brzegu rzeki przejdą do ul. Łaziennej, a następnie Woli Zamkowej. Wycieczka zostanie zakończona na placu św. Katarzyny. Spotkanie poprowadzi przewodniczący Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami oraz przewodnik miejski PTTK – Marian Rochniński.

„Wedrówki rodzinne z PTTK ”

W ostatnią sobotę lutego (28.02.) Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza sympatyków cyklu „Wedrówki rodzinne z PTTK ” na kolejną wyprawę za miasto. Spotkanie turystów zostało umówione o godz. 9.00 na rogu ulic: Grudziądzkiej i Polnej. Trasa wędrówki będzie wiodła m.in. przez osiedle JAR i Wrzosy a zakończy się przy ul. Pawiej (pętla linii MZK nr 27). Długość trasy wyniesie około 10 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

"Wędrówki rodzinne z PTTK"

W dniu 21 lutego br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w kolejnej wyprawie turystycznej z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK". Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 8.45 na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego. Z dworca turyści wyjadą autobusem PKS o godz. 9.00 do miejscowości Otłoczyn ( kierunek Włocławek). Trasa wycieczki krajoznawczo - pieszej będzie przebiegała z Otłoczyna, przez Karczemkę i Brzozę do dzielnicy Torunia - Czerniewice. Długość całej trasy wyniesie około 10km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

„Wędrówki rodzinne z PTTK”

W sobotę 14 lutego br. Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza sympatyków czynnego wypoczynku do wzięcia udziału w wycieczce ze znanego już cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie zostało wyznaczone na dworcu PKS przy ul. Dąbrowskiego o godz. 6.45, skąd o godz. 7.00 odjedzie autobus do Świecia nad Wisłą. W programie wycieczki przewidziane jest zwiedzanie: zamku, klasztoru oraz kościoła starofarnego w Świeciu. Trasa przejścia pieszego poprowadzi ze Świecia nad Wisłą przez Żurawią Kępę, Głogówko Królewskie do Chełmna – i będzie miała około 11km długości. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

Odwiedź www.visitkujawsko-pomorskie.pl

Powstała witryna internetowa, która zaprasza do odwiedzenia naszego województwa. Odpowiedzialna za nią Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna dokonuje ostatnich szlifów. Zapraszamy na www.visitkujawsko-pomorskie.pl.

Program Modernizacji Dróg Powiatowych

12 listopada 2008 r. Rada Powiatu Toruńskiego uchwaliła Program Modernizacji Dróg Powiatowych na lata 2009-2013.

Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży na lata 2009 – 2011

Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży na lata 2009 – 2011 zakłada wydatki na kwotę 12 milionów złotych. Inwestycje obejmować mają rozbudowę, modernizację oraz informatyzację i wyposażenie lecznicy. Nowe sprzęty otrzymają m.in. Pracownie Diagnostyki Obrazowej (RTG) i Endoskopii. W planach jest też unowocześnienie bloku operacyjnego. Powiat toruński planuje uczestniczyć w modernizacji szpitala poprzez wykupienie jego udziałów za kwotę 4 milionów złotych. Pierwsze 2 miliony znalazły się w projekcie budżetu powiatu na 2009 rok.

Starostwo Powiatowe w Toruniu po 10 latach zmienia siedzibę

Z ulicy Szosa Chełmińska Starostwo Powiatowe w Toruniu przenosi się na ul. Towarową 4-6. W nowym budynku już w styczniu działać będzie Zarząd Powiatu oraz Wydziały: Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Finansowy, Rozwoju i Projektów Europejskich, Edukacji i Spraw Społecznych, Środowiska. Pozostałe jednostki zmienią lokalizację w maju i grudniu 2009 roku. Nowocześnie wyposażony urząd oraz więcej miejsc parkingowych to niektóre udogodnienia dla interesantów.

Najlepsi wśród ngo-sów

11 grudnia 2008 r. odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki", który wyłonił najciekawsze w Kujawsko-Pomorskiem inicjatywy społeczne o lokalnym i regionalnym znaczeniu. Wśród nagrodzonych organizacji znalazły się dwie z powiatu toruńskiego: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Grzywnie.

Nowy numer miesięcznika "Powiat Toruński"
Ukazał się nowy numer 6 (26) 2008 miesięcznika „Powiat Toruński”. Można w nim przeczytać m.in. o tradycji i obyczajach łowieckich oraz o nowym szlaku turystycznym w naszym powiecie wyznaczonym przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu. W miesięczniku znaleźć można też przepisy świąteczne polecane przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.
Życzymy przyjemnej lektury!
"Własny biznes - postaw na siebie" - środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Celem projektu, realizowanego przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławkiem, jest pomoc potencjalnym przedsiębiorcom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w założeniu działalności gospodarczej i jej funkcjonowaniu w okresie pierwszego roku od momentu jej zarejestrowania.

Konsultacje dla aplikujących do PROW

W pierwszych dniach lutego ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie o środki na odnowę i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pomogą potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. 5 lutego rozpoczynają indywidualne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych.

„XXXII Kopernikańskie Marsze na Orientację” oraz "Wędrówki Rodzinne z PTTK"

W najbliższą sobotę 7 lutego Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu oraz Klub Imprez na Orientację PTTK „Skarmat” zapraszają mieszkańców naszego miasta i okolic - sympatyków spacerów z mapą do udziału w „XXXII Kopernikańskich Marszach na Orientację”, które w tym roku odbędą się na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Żywioły w przyrodzie"- ZSS Chełmża

W Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży odbył się Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy Żywioły w przyrodzie. Tegoroczne spotkanie młodzieży było kontynuacją ubiegłorocznego konkursu o randze regionalnej. W tym roku organizatorki konkursu (Dominika Ostrowska, Luiza Makuracka, Justyna Kowalska) postanowiły wyjść poza region i zaprosić szkoły z województwa. Na zaproszenie odpowiedział między innymi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Warlubiu. Celem konkursu było zintegrowanie wiedzy uczniów z czterech nauk przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka), wdrażanie konkursowiczów do samokształcenia oraz motywowanie młodzieży do przejmowania odpowiedzialności za własną naukę i wiedzę.

Zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Zoobotanicznym - ZSS Chełmża.

Dzieci i młodzież z chełmżyńskiego Zespołu Szkół Specjalnych zakończyli cykl zajęć dydaktycznych w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. W lekcjach uczestniczyli zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Celem spotkań było poszerzenie przez uczniów wiedzy przyrodniczej, poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie, uczulenie na jej piękno i kruchość. Zajęcia oparte były na bezpośrednim kontakcie uczniów z przyrodą. Taka forma kształcenia stymulowała do świadomej obserwacji i przyjęcia podstawy badacza przez młodzież.

Majowe Spotkania Amatorów - Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego

W ubiegłą sobotę (16 maja) pod patronatem Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka, w uroczym zakątku gminy Zławieś Wielka – Skłudzewie, odbyły się majowe spotkania amatorów-twórców z powiatu toruńskiego.

Projekt "Nauczyciel uczący się" - pierwsze szkolenia zakończone

Powiat toruński już od grudnia 2008, jako jedna z trzech instytucji w województwie kujawsko-pomorskim, koordynuje realizację dużego projektu partnerskiego adresowanego do pracowników oświaty. Projekt „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” jest wdrażany dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 13 maja 2009 r. w Chełmży odbyło się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z władzami samorządowymi powiatu toruńskiego oraz miasta i gminy Chełmży. Starosta Toruński – pan Mirosław Graczyk złożył pracownikom bibliotek publicznych powiatu toruńskiego życzenia wytrwałości, ciekawych pomysłów i energii w krzewieniu kultury.

 • Starosta Toruński Mirosław Graczyk dokonuje udekorowania...
Stulecie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Tegoroczne Święto Strażaka zbiegło się z jubileuszem – stuleciem Zawodowej Straży Pożarnej w Toruniu. W mieście odbyły się trzydniowe uroczystości. Obchody rozpoczęły się 8 maja mszą świętą w katedrze świętych Janów, następnie uczestnicy, w asyście strażackich kompani honorowych przeszli na Rynek Staromiejski, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia pierwszego w historii sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Poszczególni członkowie Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, w tym Starosta Toruński Mirosław Graczyk dokonali jego symbolicznego udekorowania. W dalszej części uroczystości najlepsi i najbardziej zasłużeni funkcjonariusze odebrali odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie. Toruńska Komenda PSP otrzymała nowoczesny sprzęt gaśniczy i ratowniczy, sfinansowany między innymi przez samorządy, powiatu toruńskiego i poszczególnych gmin powiatu. Uroczystego i zarazem symbolicznego przekazania, poprzez przecięcie biało – czerwonej wstęgi dokonali m.in. Starosta Toruński oraz włodarze gmin powiatu toruńskiego.

 

„Jedź bezpiecznie”

27 marca 2009 r. odbył się finał projektu „Jedź bezpiecznie”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Torunia  Michał Zaleski oraz Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Przedsięwzięcie powstało w ramach zajęć z przedmiotu pedagogika społeczna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Inicjatywa dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu Wojciecha Machalskiego, została połączona z akcją Komendy Miejskiej Policji „Warto jeździć bezpiecznie”. Celem akcji było uświadomienie oraz pobudzenie wyobraźni emocjonalnej, wzbudzenie empatii  a także uświadomienie następstw wynikających z nieuwagi, brawury i nadmiernej prędkości. Organizatorom zależało na pokazaniu, ze zwykła ludzka nieuwaga i pewnego rodzaju zbieg nieszczęśliwych okoliczności na drodze mogą niejednokrotnie mieć tragiczne skutki. Przeprowadzona wspólnymi siłami akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów lokalnych i co najważniejsze zyskała uznanie i aprobatę wśród kierowców.

Nowa siedziba Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Regionalny Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zmienił adres. Przedsiębiorcy, starający się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej, mogą zgłaszać się już do nowej siedziby przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu.

 • Zawodniczki UKS Drwęca Novar, trener Patrycja Majchrzak,...
Mistrzynie z Lubicza

Piłkarki ręczne Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drwęca-Novar” działającego w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w Lubiczu Górnym zostały mistrzyniami województwa. Osiągnęły najwyższą lokatę w grach zespołowych w historii szkoły.

„Ekologiczny styl życia” - Homo homini zaprasza do udziału w projekcie.

„Ekologiczny styl życia” to projekt promujący zastosowanie haseł ekologicznych w życiu. Dobrze przemyślany przez nauczycieli prowadzących przyniesie plon jakiego oczekujemy. Nie chodzi tym razem o wiedzę książkową, bardzo teoretyczną, a wręcz jedynie o jej praktyczne stosowanie na co dzień. W projekcie dzieci doświadczą oszczędzania wody, energii, zastosują biodegradowalne opakowania w doświadczeniach, zaprojektują wzory na torby tkaninowe, poznają przepisy na zdrowe odżywianie się i korzystny dla zdrowia ruch.

Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W niedzielę, 26 kwietnia, na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbyła się Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: konkursy z nagrodami, stoiska z lokalnymi wyrobami, degustacje regionalnych potraw, występy muzyczne na scenie, prezentacje oferty turystycznej.  Nie zabrakło też Powiatu Toruńskiego. W namiocie wystawienniczym naszego powiatu swoje stoiska mieli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo z gminy Obrowo, pan Marian Kowalik, producent miodu pszczelego ze Skłudzewa oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu. Serdecznie dziękujemy naszym wystawcom oraz wszystkim instytucjom i firmom, które zechciały wesprzeć  organizacje stoiska a byli nimi: Hotel Rubens z Łysomic, Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho z Wielkiej Nieszawski, Agrofood S.A. Stadnina koni z Grabowca, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”, Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, Urząd Gminy Chełmża, Urząd Gminy Czernikowo, Urząd Gminy Łubianka, Urząd Gminy Łysomice, Urząd Gminy Obrowo. Powiatu Toruńskiego nie zabrakło także na scenie, swój dorobek artystyczny zaprezentowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dobrzejewic oraz młodzi artyści z miasta Chełmża.  Zobacz zdjęcia.

 

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu

Radni Powiatu Toruńskiego podczas XXII Sesji Rady Powiatu zagłosowali w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Podstawą udzielenia absolutorium jest pozytywne rozpatrzenie przez radnych sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu. Zanim nastąpiło głosowanie, radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu Starosty Toruńskiego, następnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, także w temacie sprawozdania z  wykonania budżetu powiatu a  Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu. Po zakończeniu dyskusji na temat budżetu z 2008 roku podjęto uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego. Podczas czwartkowej sesji wysłuchano również  informacji  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2008 r. oraz wprowadzono kilka zmian do budżetu na 2009 rok.

 

 • Eryk Korzeniewski - Mistrz Polski w JU-JITSU
Gratulujemy Mistrzowi!

Na terenie powiatu przybył nam kolejny Mistrz Polski – mieszkaniec Lubicza Górnego, Eryk Korzeniewski, uczeń Zespołu Szkół CKU w Gronowie, został złotym medalistą Mistrzostw Polski w JU–JITSU.

Zmiany w godzinach obsługi klienta w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu

Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2009 roku w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności na rok 2009. Wychodząc naprzeciw sytuacji związanej ze spiętrzeniem napływających wniosków w ostatnich dniach przyjmowania uległy zmianie godziny obsługi klienta.

„Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży już po raz drugi wzięli udział w akcji „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”. Było to możliwe dzięki temu, że placówka bierze udział w projekcie „Człowiek, środowisko, integracja”. Celem akcji było zaszczepienie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozwijanie poczucia przynależności do własnej ziemi, regionu i ojczyzny.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - zmagania konkursowe gimnazjalistów

Młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży wzięła udział w konkursie przyrodniczym „Mądra główka”. Celem konkursu było integrowanie wiedzy przyrodniczej z czterech nauk przyrodniczych, stosowanie tejże wiedzy w praktyce, wdrażanie do ekologicznego zachowania oraz uświadamianie konieczności dbania o swoje środowisko i zdrowie. Ocenie podlegały umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach, znajomość podstawowej wiedzy z biologii, chemii, fizyki, matematyki, a także praktyczna znajomość poprawnych zachowań przyrodniczych.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

7 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Toruński Pan Mirosław Graczyk, Wicestarosta Toruński Pan Dariusz Meller, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Siemianowski, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Barbara Kisielewska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pan Jan Krajewski.

Szkolenie dotyczące programów opieki nad zabytkami

W dniu 18.03.2009 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, odbyło się, z udziałem wicestarosty Dariusza Mellera, szkolenie pracowników administracji terenowej w zakresie opracowywania obowiązującej dokumentacji dotyczącej ochrony zabytków. Szkolenie prowadził i udzielał instruktażu starszy specjalista ds. ochrony zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - pan Edward Filipiak.

X Jubileuszowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym

28 marca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół, CKU w Gronowie odbył się X Jubileuszowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym.

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu toruńskiego

Szanowni Państwo, mieszkańcy Powiatu Toruńskiego !
Informujemy, że Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży realizuje bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie:

 • Programu profilaktyki raka piersi,
 • Programu profilaktyki ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim trymestrze ciąży,
 • Program profilaktyki w kierunku wykrywania wady wzroku.

Szczegółowe zasady korzystania z ww. programów znajdziecie Państwo tutaj.
Zgodnie z zasadą „Lepiej zapobiegać niż leczyć” zapraszamy Państwa do skorzystania z powyższych badań !

Spotkanie Zarządu Powiatu Toruńskiego z Marszałkiem Piotrem Całbeckim i posłem Tomaszem Lenzem

W dniu 16 marca 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Toruńskiego z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotrem Całbeckim oraz posłem Tomaszem Lenzem. Główną tematyką spotkania było zaprezentowanie potrzeb Powiatu Toruńskiego oraz oczekiwania pomocy ze strony województwa w realizacji wspólnych zadań.

Konkurs ofert 2009 rozstrzygnięty !

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonania zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacji ekologicznej. Zestawienie dotacji do pobrania tutaj.


Szanowni Państwo, w sprawie zawierania umów finansowych prosimy kontaktować się:
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu z panią Urszulą Lewandowską, tel. 056 662-88-43 (na co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy w celu uaktualnienia kosztorysu i harmonogramu);
- w zakresie edukacji ekologicznej z panią Eweliną Pawlak, tel. 056 661 88 32 – w terminie jw.

 

Konkurs dla gimnazjalistów - Skarby Powiatu Toruńskiego 2009

Starostwo Powiatowe w Toruniu we współpracy z Gimnazjum nr 1 w Chełmży zapraszają na POWIATOWY KONKURS o zabytkach i historii powiatu toruńskiego.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Na początku stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się konsultacje z udziałem starostów naszego województwa oraz przedstawicieli przewoźników, w wyniku których wprowadzono poprawki w obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich spółki PKP Przewozy Regionalne oraz konsorcjum Arriva PCC. Nowy rozkład obowiązuje od 1 marca.

XII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ im. ADAMA FILEMONOWICZA - Łubianka 2009

Uprzejmie informujemy, iż zwycięzcami tegorocznego i zarazem XII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU im. ADAMA FILEMONOWICZA została drużyna "LKS GĄSAWA". Szczegółowe informacje na temat turnieju oraz zdjęcia dostępne są na stronie internetowej www.republika.pl/balagany

IV POWIATOWY KONKURS o zabytkach i historii powiatu toruńskiego

Starostwo Powiatowe w Toruniu we współpracy ze Szkołą Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie zapraszają na IV POWIATOWY KONKURS o zabytkach i historii powiatu toruńskiego SKARBY POWIATU TORUŃSKIEGO - 2009

Zaprezentowaliśmy nową siedzibę
W czwartek, 5 lutego 2009 r. Starosta Toruński Mirosław Graczyk zorganizował konferencję prasową. Podczas spotkania zaprezentowano zebranym dziennikarzom nowy budynek urzędu. Konferencja dotyczyła zmiany siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu z ulicy Szosa Chełmińska 30/32 na ulicę Towarową 4-6 oraz harmonogramu przenoszenia się poszczególnych wydziałów. Przekazane zostały również informacje dotyczące planowanych inwestycji i budżetu powiatu toruńskiego na 2009 rok.
Konsultowaliśmy drogi rowerowe

28 stycznia 2009 roku odbyły się w Chełmży konsultacje społeczne dotyczące realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Projekt znajduje się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa i środków własnych samorządów.

Podpisanie umowy o dofinansowanie kolejnego partnerskiego projektu

22 stycznia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty.

10-lecie powiatu toruńskiego

6 stycznia 2009 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia powiatu toruńskiego. Podczas spotkania wykład poświęcony podsumowaniu 10-lecia samorządności pt. „Samorząd to sztuka dialogu” wygłosił prof. Alfred Lutrzykowski, Kierownik Zakładu Systemu Politycznego RP UMK w Toruniu. Starosta Toruński, Mirosław Graczyk przedstawił prezentację pt. "10 lat powiatu toruńskiego”

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E