Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

PROJEKTY 2004-2006

Już od kilku lat Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Za nami okres absorpcji pomocy przedakcesyjnej oraz pierwszy okres programowania 2004-2006, w którym powiat zajął pod względem przepływu środków UE wysokie miejsce, zarówno w województwie, jak i w kraju.

Starostwo Powiatowe w Toruniu zrealizowało w tym czasie kilka istotnych projektów inwestycyjnych, które zostały w znaczącym stopniu dofinansowane z unijnych pieniędzy.
Pełniło również – przez 3 kolejne lata - funkcję wojewódzkiego koordynatora programu stypendialnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

 

Projekty drogowe

Dzięki otrzymaniu środków przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Starostwo Powiatowe w Toruniu zrealizowało trzy projekty drogowe. Pomimo, iż remontowane fragmenty nie są długie, mają istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych, stanowią bowiem części bardzo uczęszcznych szlaków komunikacyjnych. Starostwo Powiatowe już od kilku lat prowadziło ich remonty i modernizacje ze srodków własnych. Dzieki unijnym pieniądzom udało się znacznie przyspieszyć postęp tych prac.

Modernizacja szpitala powiatowego w Chełmży

Szpital Powiatowy z o.o., w której 80% udziałów posiada powiat toruński zrealizował dzięki dofinansowaniu ze środków ZPORR projekt „Podniesienie standardu usług medycznych przez rozbudowę i doposażenie obiektów szpitala w Chełmży”.

Stypendia dla młodzieży gimnazjalnej

Na terenie województwa przez 3 kolejne edycje 2004/5, 2005/6, 2006/7 realizowany był projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Program ten funkcjonował w ramach ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne i był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W projekt zaangażowanych było trzydzieści jednostek samorządu terytorialnego, czyli wszystkie jst będące organami prowadzącymi dla szkół ponadgimnazjalnych.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E