Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Spotkanie zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu toruńskiego.

W dniu 19 grudnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu spotkało się sześć niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

  • Od prawej: Katarzyna Wachowska, Jerzy Rolirad, Mirosław...
Kasa dla Szkoły w Osieku n/Wisłą

Dnia 29.10.2007 r. pomiędzy Firmą Unikamp Sp. z o.o. z Torunia – reprezentowaną przez pana Jerzego Rolirada a Szkołą Podstawową w Osieku n/Wisłą – reprezentowaną przez panią Katarzynę Wachowską podpisano stosowne porozumienie, którego przedmiotem stało się przekazanie nieodpłatnie świadczeń na rzecz szkoły w kwocie 20 000 zł.

  • Reprezentacja województwa kujawsko - pomorskiego i ZSS w...
Mistrzostwa Polski w Warcabach Osób Niepełnosprawnych - Chełmża 2007

W dniach 14 – 15 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży odbyły się Mistrzostwa Polski w Warcabach Osób Niepełnosprawnych. Od 1989 r. była to pierwsza impreza tej rangi zorganizowana na terenie miasta. Udział w zawodach wzięło 12 województw. Spotkania zawodników rozpoczęły się 14 grudnia około godz. 15 i trwały do późnego wieczora. W ramach odpoczynku jeszcze tego samego dnia wszyscy zawodnicy mieli możliwość odprężenia się na chełmżyńskiej pływalni. 15 grudnia, zaraz po śniadaniu zawodnicy przystąpili do dalszych faz rozgrywek. Zmagania z warcabami zakończyły się około godziny 13. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Piotr Czajkowski uczeń ZSS w Chełmży został wicemistrzem Polski, a województwo kujawsko - pomorskie zajęło II miejsce w klasyfikacji drużynowej. Dobrze zorganizowana impreza stała się zasługą nauczycieli ZSS: Grzegorza Sosnowskiego, Rafała Lewandowskiego, Aleksandry Wierzbowskiej, Doroty Jarzemskiej, Jacka Murawskiego, Marzeny Ptasznik oraz 12 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Chełmży. Uczestnicy zawodów wyjechali obdarowani upominkami i nagrodami, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Miasta w Chełmży, Agencję Ochrony Osób i Mienia TAURUS S.C., ODF Obiektywne Doradztwo Finansowe, Piekarnię „Tradycja” oraz firmę HENKON z Chełmży. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

I miejsce Sebastian Markowski-dolnośląskie
II miejsce Piotr Czajkowski-kujawsko - pomorskie (Chełmża)
III miejsce Paweł Uran-dolnośląskie
IV miejsce Adam Domański-warmińsko-mazurskie
V miejsce Tadeusz Boksiński-warmińso-mazurskie
VI miejsce Mariusz Hunek-lubelskie
VII miejsce Robert Siemiątkowski-kujawsko - pomorskie (Chełmża)

 

Sprzęt dla straży pożarnej

Samorząd województwa wesprze kilkanaście jednostek ochotniczej straży pożarnej z regionu sprzętem ratowniczym i ochronnym. Tym razem dofinansowanie sięgnie prawie 900 tysięcy złotych. Uroczyste przekazanie sprzętu odbędzie się jutro w Toruniu.

Bojowy wóz strażacki za prawie 200 tysięcy złotych trafi do miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Sprzęt ochronny (w tym m. in. agregaty prądotwórcze, buty, rękawice, hełmy) oraz wsparcie finansowe na inwestycje budowlane w strażnicach trafi do dziewiętnastu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z: Świedziebni, Rybieńca, Szynycha, Lubicza, Toporzysk, Brzeźna, Skrwilna, Giżycka, Krzywosądza, Solca Kujawskiego, Czerniewic, Żnina, Boniewa, Kołodziejewa, Dąbrowy, Ostrowia, Kamieńca Krajeńskiego, Cekcyna i Juncewa.

XI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego
21 grudnia 2007 o godzinie 12:30 w Klubie „Kameleon” rozpocznie się posiedzenie XI Sesji Rady Powiatu Toruńskiego. Na posiedzeniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: zmiany do budżetu na 2007 rok, zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego. Ponadto określone zostaną zadania przyjęte do realizacji w 2008 w ramach PEFRON. Członkowie Rady Powiatu Toruńskiego dokonają również przyjęcia Programów: naprawczego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie i współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 r.
Szczegółowy zakres poruszanych spraw dostępny jest tutaj.
„Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” - konkurs dla uczniów szkół.
Polska Fundację im. Roberta Schumana organizuje konkurs dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół rolniczych oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Zadaniem uczestników w części pisemnej konkursu jest przygotowanie projektu modernizacji wybranego, istniejącego gospodarstwa rolnego (do końca lutego 2008). Autorzy najlepszych projektów będą zaproszeni na finał konkursu, który polega na przeprowadzeniu rozmowy na temat przygotowanej pracy.
Nagrodami dla laureatów są indeksy wybranych przez nich uczelni biorących udział w programie i stypendia na pierwszy rok nauki.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie Fundacji Schumana.
Konwent Starostów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Dnia 30 listopada 2007 r. w Toruniu odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Było to robocze spotkanie starostów z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W pierwszej części spotkania starostowie zostali poinformowani o propozycji podziału środków finansowych na 2008 r. pochodzących z Funduszu Pracy. Poruszone zostały także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Powiatowych Urzędów Pracy oraz dokonano analizy metod obecnie stosowanych w walce z bezrobociem. Druga część spotkania przybrała charakter spotkania konsultacyjnego, którego celem było wypracowanie wspólnej wizji podziału środków z RPO i uwzględnienie jej w tworzonej liście projektów indykatywnych. Na pytania samorządowców odpowiadał pan Michał Korolko Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Konwent zakończył się powołaniem siedmioosobowej komisji, której zadaniem będzie wypracowanie konkretnego stanowiska w zakresie omawianych tematów.

Współpraca z Komendą Miejską Policji w Toruniu

Każdego roku w ramach wzajemnej współpracy do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu trafia znaczna kwota środków finansowych. Tego roku z budżetu powiatu toruńskiego w postaci sprzętu, mającego na celu poprawę pracy Policji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Toruniu i powiecie toruńskim przekazano kwotę 12 000 zł. Oficjalnego wręczenia w dniu 30.11.2007 r. dokonał Starosta Toruński Mirosław Graczyk.

Kolejne wyróżnienie dla Pani Moniki Tomaszewskiej

Kapituła Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznała wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej. Wśród wyróżnionych była Pani Monika Tomaszewska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Pani Monika otrzymała wyróżnienie w postaci dyplomu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za szczególną działalność w pomocy społecznej. Uroczyste wręczenie odbyło się 29 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Przewodnik po Powiecie Toruńskim
Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń we współpracy z PTTK OM Toruń, Wydziałem Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego i Fundacją Ziemia Gotyku wydała pozycję "Powiat Toruński Przewodnik".
Walory turystyczne Powiatu Toruńskiego zyskały uznanie wielu stałych bywalców uprawiających różnorodne formy czynnego wypoczynku. To nowatorskie opracowanie z pewnością ułatwi turystom pragnącym poznać atrakcje naszego regionu, dotarcie do najciekawszych miejsc. Wskazuje ono ścieżki, którymi pieszo lub na rowerze można przemierzać piękne lasy, obszary chronionego krajobrazu, tereny przyjezierne i wiele innych zakątków Powiatu, które zachwycą nawet najbardziej wymagających miłośników wędrówek. Przewodnik można nabyć w Oddziale Miejskim im. Mariana Sydowa PTTK w Toruniu przy ul. Piekary 41.
Deklaracja współpracy
Dnia 29 listopada 2007 r. w Dworze Artusa odbyła się wspólna sesja Rady Miasta Torunia i Rady Powiatu Toruńskiego. Podczas spotkania radni rozmawiali o szansach rozwoju aglomeracji bydgosko – toruńskiej w kontekście współpracy, pomiędzy Toruniem a poszczególnymi gminami wchodzącymi w skład powiatu toruńskiego. Prezydent Torunia, Starosta Toruński oraz przewodniczący obu Rad podpisali deklarację współpracy następującej treści:
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU TORUŃSKIEGO”.

W dniu 22 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu podpisano „POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU TORUŃSKIEGO”. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem EFS a: Starostwem Powiatowym w Toruniu, Urzędem Miasta w Chełmży, Urzędem Gminy w Chełmży, Urzędem Gminy w Lubiczu, Urzędem Gminy w Łubiance, Urzędem Gminy w Łysomicach, Urzędem Gminy w Obrowie, Urzędem Gminy w Wielkiej Nieszawce, Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej, Urzędem Gminy w Czernikowie, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Domami Pomocy Społecznej funkcjonującymi na terenie powiatu toruńskiego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łysomicach i Chełmży, Szkołą Podstawową Nr 2 w Chełmży, Zespołem Szkół w Obrowie, Złejwsi Wielkiej, Łubiance, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Chełmży, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Czernikowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż – Nie”, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z Chełmży, Stowarzyszeniem „Homo – Homini” z Gminy Chelmża, , Klubem Sportowym „Strong Heros” z Chełmży, Chełmżyńskim Towarzystwem Kultury, Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym w Biskupicach, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”, Wiejskim Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym Edukacja dla Demokracji z Zębowa, Stowarzyszeniem „Nasza Gmina” ze Złejwsi Wielkiej.
Powstające Porozumienie na Rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich Powiatu Ziemskiego Toruńskiego będzie realizować wspólnie wypracowane cele poprzez konkretne działania, w tym projekty możliwe do współfinansowania przez EFS. Zadaniem Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu jest wspieranie tego typu przedsięwzięć i współpraca w zakresie animacji, doradztwa, informacji oraz szkoleń z aktywnymi reprezentantami powiatu.

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

22 listopada w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu odbyło się I Posiedzenie Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Starosta Toruński wręczył Akty Powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paniom:
Jolancie Hajdas – przedstawicielowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie,
Marcie Radusiewicz – przedstawicielowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, Marii Sztuka – przedstawicielowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie, Hannie Maciejewskiej - przedstawicielowi Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Wsparcie” w Chełmży, Ewie Król – przedstawicielowi Nieszawskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Wspólne Gniazdo” w Wielkiej Nieszawce.
Członkowie wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady – Panią Martę Radusiewicz, wiceprzewodniczącego - Panią Marię Sztuka oraz sekretarza Panią Ewę Król.

Powyższa rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu jej działań należeć będzie:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizowanie praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów uchwał powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Toruńskim
Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność by złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym za trud pracy dnia codziennego, za poświęcenie i inicjatywę w szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych mieszkańców naszego Powiatu.
Z tej to okazji Starosta Toruński Mirosław Graczyk spotkał się - 21 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce - z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu, kierownikami Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie oraz Dyrektorem i pracownikami PCPR w Toruniu. Pan Starosta osobiście przekazał wszystkim pracownikom socjalnym wyrazy uznania za poświecenie, zrozumienie oraz okazywaną drugiemu człowiekowi dobroć i życzliwość.

  • Reprezentacja Powiatu Toruńskiego
IV Międzynarodowy Turniej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia.

W dniach 17 – 18 listopada 2007 r. Reprezentacja Powiatu Toruńskiego wzięła udział w IV Międzynarodowym Turnieju Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia. Piłkarskie zmagania samorządowców z całej Polski i z miast partnerskich Torunia odbywały się 17 i 18 listopada 2007 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO oraz Zespołu Szkół Samochodowych. Drużynę Starostwa Powiatowego w Toruniu stanowili panowie: Paweł Basiewicz, Radosław Piekarski, Radosław Brzustewicz, Andrzej Szymański, Piotr Kowalski, Dominik Gredecki, Artur Stankiewicz, Sławomir Słowik, Sebastian Marszałkowski, Robert Śliwiński. Niestety naszej drużynie nie udało się wyjść z grupy, jednak turniej uważamy za udany i składamy gorące podziękowania wszystkim osobom trzymającym za nas kciuki.

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych.

Po raz piąty Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Urząd Gminy w Czernikowie zorganizowali Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych.
Turniej odbył się w niedzielę 18 listopada 2007 r. w hali Zespołu Szkół w Czernikowie.
Podczas uroczystości otwarcia obecni byli Pan Mirosław Graczyk – Starosta Toruński, Zdzisław Gawroński – Wójt Gminy Czernikowo, Pan Andrzej Padlewski – Dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie oraz prezes UKS „Olimpijczyk” Pan Grzegorz Grzywiński.
Do zawodów zgłosiło się 6 zespołów.

Rywalizowały ze sobą reprezentacje następujących gmin:

I grupa: Lubicz, Czernikowo, Obrowo

II grupa: Gmina Chełmża, Wielka Nieszawka, Miasto Chełmża

Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco:

I grupa:Lubicz – Obrowo 1:2
Czernikowo – Lubicz 2:0
Obrowo – Czernikowo 0:2

II grupa:Gmina Chełmża – Wielka Nieszawka 2:0
Miasto Chełmża – Gmina Chełmża 0:2
Wielka Nieszawka – Miasto Chełmża 0:2

Mecz o III miejsce Miasto Chełmża – Obrowo 2:1
Finał:Czernikowo – Gmina Chełmża 2:0

Najlepsze zespoły otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody.

 

Stypendia marszałka dla twórców i opiekunów dziedzictwa
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego stworzył mechanizm indywidualnego wspierania dojrzałych twórców, popularyzatorów kultury oraz osób sprawujących pieczę nad zabytkami. Do 15 grudnia można składać pierwsze wnioski o stypendia twórcze marszałka województwa w nowej formule.
IV Festiwal Pieśni Patriotycznej- Tobie Polsko w Zamku Bierzgłowskim
10 listopada 2007 r. w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim odbyło się rozstrzygnięcie II Konkursu Literacko – Plastycznego pt. „WAŻNE DATY W ŻYCIU MOJEGO NARODU” oraz IV Festiwal Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO” Festiwal odbył się w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+ i został sfinansowany przez LGD Fundacje „Ziemia Gotyku”.
Organizatorami imprezy byli : Zespół Szkół w Łubiance, Urząd Gminy w Łubiance oraz Akcja Katolicka w Bierzgłowie.
V Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O pióro Starosty”
Starosta Toruński – pan Mirosław Graczyk uhonorował piórem wiecznym laureatkę konkursu - Magdę Chrobak z Gimnazjum w Czernikowie.
Finał powiatowego konkursu zorganizowano 07 listopada 2007 r. w Gimnazjum w Pluskowęsach. Z dyktandem zmierzyło się w tym roku 29 gimnazjalistów z powiatu toruńskiego. Konkurs zorganizowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży, a nagrody ufundował Powiat Toruński. Pozostałe wyróżnienia przyznano: za II miejsca - Krystynie Kwiatkowskiej z Gimnazjum w Chełmży i Karolinie Rokickiej z Gimnazjum w Cierpicach; za III miejsca: Marcelinie Bruzdowskiej z Gimnazjum w Czernikowie, Adrianowi Sobańskiemu z Gimnazjum w Brąchnowie i Igorowi Betkierowi z Gimnazjum w Dobrzejewicach.
Nowy numer miesięcznika Powiat Toruński
Uprzejmie informujemy, iż ukazał się już nowy numer 4 (19) 2007 miesięcznika "Powiat Toruński". Myślą przewodnią numeru jest zaduma i wspomnienia wywołane listopadowym świętem. Dostępny jest w stałych miejscach dystrybucji, jak również online.

 

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży będzie w 2007 roku w Łubiance
Starosta Toruński w porozumieniu z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży podjął decyzję o lokalizacji punktu konsultacyjnego Poradni w Zespole Szkół w Łubiance.
Powiat Toruński otrzymał środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa Nr 55 „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w części VII. 2.3. Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na prowadzenie punktu konsultacyjnego w okresie październik – grudzień 2007 r. Działalność punktu konsultacyjnego ma w tym roku charakter pilotażowy i będzie służyć określeniu realnego zapotrzebowania na tego rodzaju działania oraz ocenie wykorzystania punktu przez potencjalnych odbiorców, a także wzmocnieniu poradnictwa poprzez stworzenie dodatkowego ogniwa kontaktu ze specjalistami.

Monitoring wizyjny w szkołach
Powiat otrzymał dotację na monitoring wizyjny zespołów szkół w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.
Dzięki dotacji i samorządowym finansom Zespół Szkół, CKU w Gronowie rozbuduje istniejący już monitoring na cały budynek szkolny, a Zespół Szkół w Chełmży wprowadzi monitoring wewnątrz szkoły.
Starostwo Powiatowe w Toruniu złoży w przyszłym roku wniosek na zakup i zainstalowanie podobnych systemów monitoringu w internacie i w warsztatach szkolnych w Gronowie.

V Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników
Starostwo Powiatowe w Toruniu – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Urząd Gminy w Czernikowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” organizuje V Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.
Turniej adresowany jest do radnych gminnych i powiatowych, pracowników gmin, jednostek prowadzonych przez samorządy z terenu powiatu toruńskiego oraz mieszkańców z terenu danej gminy. Turniej odbędzie się 18 listopada 2007 roku o godzinie 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Czernikowie. Szczegółowe informacje przekazujemy w załączonym regulaminie. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu, tel.660-83-00, w.271, fax.661-15-75 – do 12 listopada 2007 roku. Serdecznie zapraszamy miłośników gry w piłkę siatkową do udziału w turnieju.

 

KONKURS DLA ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL już po raz drugi organizuje konkurs, którego głównym celem jest WYRÓŻNIENIE animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.
W związku z tym zaprasza się Wszystkich Państwa, którzy zauważacie takich animatorów i animatorki w swoim środowisku oraz chcecie docenić ich pracę do wzięcia udziału w Konkursie dla Animatorów im. Heleny Radlińskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada 2007 r.

Jubileusz Szkoły Specjalnej
W piątek 12.10.2007 r. Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży obchodził 40 jubileusz założenia Szkoły i 5 rocznicę nadania imienia.
Początki placówki sięgają roku 1967, wtedy to w Chełmży powstała nowa szkoła podstawowa – SP Nr 4, a jej kierownikiem został Jerzy Radomski, który funkcję tę pełnił do roku 1984. W latach 1984 – 1992 dyrektorem szkoły była p. Ludwika Jagielska. W drodze pierwszego konkursu na stanowisko dyrektora w 1992 r. została wybrana p. Romana Wendorff. W latach 1997 - 2004 dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży był p. Zdzisław Kaczor, a obecnie jest nim p. Marek Wierzbowski.
Istniejący Zespół Szkół Specjalnych tworzą: Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Uczęszcza do nich blisko 140 uczniów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci absolwentów gimnazjum w zawodach: ślusarz, stolarz, krawiec i kucharz małej gastronomii. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębszym uczą się w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. W roku szkolnym 2008/2009 pierwsi absolwenci oddziału Gimnazjum będą mogli kontynuować naukę w szkole przysposabiającej do pracy. Każdego roku szkoła włącza się w różnego rodzaju imprezy, konkursy, olimpiady przedmiotowe, w których jej uczniowie osiągają wysokie lokaty. W całej swej długiej historii odnotowała także wiele sukcesów sportowych.

 

Więcej połączeń kolejowych dla mieszkańców Chełmży
17 października b. r. na spotkaniu Marszałka Piotra Całbeckiego z prezydentem Bydgoszczy, starostami: bydgoskim, toruńskim i chełmińskim, burmistrzem Chełmży i wójtami Dąbrowy Chełmińskiej i Unisławia doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie reaktywacji zamkniętego połączenia kolejowego na trasie Bydgoszcz Główna – Chełmża. Spotkanie to było uwieńczeniem wielomiesięcznych rozmów prowadzonych z samorządami gmin leżących przy tej trasie. Zgromadzeni wyrazili swoje zadowolenie i nadzieje związane z podjętą inicjatywą. Stwierdzono, że ten rodzaj transportu publicznego będzie dogodną alternatywą dla zatłoczonych dziś dróg oraz efektywnie podniesie jakość i komfort podróży. Umożliwi również szybką i punktualną komunikację Bydgoszczy i Chełmży z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Uzgodniono również takie szczegóły jak m. in. odnowienie lub stworzenie infrastruktury przyległej do rewitalizowanego odcinka linii kolejowej nr 209. Aby prace mogły się rozpocząć niezbędna jest pozytywna opinia o projekcie i zgoda na dofinansowanie Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pan Marszałek, Piotr Całbecki zapewnił, iż dołoży wszelkich starań aby zgodnie z planem, w przyszłym roku, podróżni mogli przemierzać trasę pomiędzy Bydgoszczą a Chełmżą nowymi szynobusami. Przyniesie to znaczną poprawę jakości usług transportowych świadczonych mieszkańcom powiatu toruńskiego.

IX Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

15 października 2007 r. o godz. 11:00, w klubie "KAMELEON" w Toruniu, przy ul. Tuwima 9 rozpoczeła się IX Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. Główną tematyką obrad były sprawy finansowe Powiatu Toruńskiego. Przedstawione zostały również zmiany do uchwał w sprawie: przyjęcia programów naprawczych Domów Pomocy Społecznej Powiatu Totuńskiego, wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorech Powiatu Toruńskiego.

Dzień Edukacji Narodowej
Z udziałem Starosty i Wicestarosty Toruńskiego – pana Mirosława Graczyka i Dariusza Mellera zorganizowano 11 października 2007 r. uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W obchodach święta wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, nauczyciele wyróżnieni nagrodą Starosty Toruńskiego, nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy w 2007 r. oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. Starosta Toruński - pan Mirosław Graczyk przekazał w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego wszystkim pracownikom oświaty podziękowania za ich trudną i odpowiedzialną pracę. Były też życzenia, aby praca ta była dla nich źródłem dumy i radości oraz aby jak najlepiej służyła uczniom i wychowankom.
W tym roku Starosta Toruński uhonorował nagrodami za wyróżniającą pracę: panią Małgorzatę Marszałkowską – dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie, panią Grażynę Nitzler – nauczycielkę w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży, panią Ewę Waśniewską – nauczycielkę w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, pana Marka Wierzbowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, panią Ewę Wilewską – pedagoga w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży i panią Beatę Woronowską – nauczycielkę w Zespole Szkół w Chełmży.

NIEZWYKŁY GOŚĆ

Niezwykły gość, Tomek Wędrowniczek odwiedził Starostwo Powiatowe 11 października. Pan Tomasz Pawłowski złożył nam wizytę już po raz drugi. Podróżując po Poslce odwiedza on wojewodów, marszałków województw, prezydentów i burmistrzów miast, wójtów, komendantów policji, straży miejskiej, dyrektorów ośrodków pomocy społecznej. Swoje wizyty skrzętnie odnotowuje w prowadzonych kronikach. Jego niezwykłość tkwi w fenomenalnej pamięci, potrafi jednym tchem wymienic nazwiska samorządowców z całej Polski.

  • od lewej panowie: Artur Kurek, Mirosław Graczyk, Patryk...
Czy znasz nasz powiat? – wakacyjny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty.

Nasz konkurs ogłoszony na łamach wakacyjnego wydania „Powiatu Toruńskiego” został już rozstrzygnięty. O dziwo wytrwałości i cierpliwości w wytropieniu wszystkich wskazanych w konkursie miejsc starczyło dwóm osobom. Pan Artur Kurek z Tylic oraz pan Patryk Staniszewski z Torunia, przemierzając ponad 300 kilometrowa trasę dostarczyli nam w wyznaczonym terminie kompletne prace. Doceniając zaangażowanie konkursantów, Komisja postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca ex aequo obu Panom i uhonorować ich trud, jak i wniesiony wysiłek, cyfrowymi aparatami fotograficznymi z dodatkowymi kartami pamięci. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo we wspólnej zabawie i gorąco zachęcamy do udziału następnych zmaganiach z tajemnicami powiatu toruńskiego.

Produkt Tradycyjny Pomorza i Kujaw

Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oczekuje na zgłoszenia do konkursu „Produkt Tradycyjny Pomorza i Kujaw”. Celem konkursu jest wypromowanie lokalnych przysmaków, przygotowywanych tradycyjnymi, historycznymi metodami. Propozycje można składać do 19 października. Zgłoszone do konkursu produkty muszą spełniać wysokie standardy jakości oraz posiadać świadectwa potwierdzające ich pochodzenie lub gwarantujące właściwą metodę produkcji. Wyroby można zgłaszać w 10 kategoriach

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego
Dnia 22.09.2007 r. na polanie leśnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Górsku odbyła się Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego. Jak co roku w biegach przełajowych o Memoriał Mariana Piotrkowskiego udział wzięli uczniowie i uczennice ze szkół całego województwa kujawsko – pomorskiego. Zabawa była przednia, nie zabrakło nagród i posiłków dla uczestników zabawy. Po przywitaniu uczestników zawodów i zaproszonych gości Wicestarosta Toruński Dariusz Meller w towarzystwie nauczyciela wychowania fizycznego pana Macieja Siudowskiego i gimnazjalistów udali się z wiązankami kwiatów na grób byłego Powiatowego Koordynatora Sportu Mariana Piotrkowskiego. Inauguracja zapoczątkowała cykl zawodów sportowych, zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej
Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla najlepszych
Uroczystość przyznania stypendiów uczniowskich na rok szkolny 2007/2008 odbyła się 20 września 2007 r. w siedzibie Starostwa. Starosta Toruński Mirosław Graczyk wręczył stypendia naukowe 38 najlepszym uczniom szkół ponadgimnazialnych, zamieszkującym na terenie powiatu toruńskiego.

W tym roku szkolnym stypendium mógł otrzymać uczeń, którego średnia ocen za ubiegły rok szkolny wyniosła co najmniej 4,83.
Pod adresem stypendystów skierowano wiele gratulacji i życzeń. Spotkanie uprzyjemnił ufundowany przez Starostę poczęstunek słodkościami.

Krajowe Dożynki Ekologiczne - Przysiek 2007
15 września 2007 r. w Przysieku odbyły się XIII Krajowe Dożynki Ekologiczne oraz Festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni”. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się od dożynkowej Mszy Świętej. Około godziny 11:00 z udziałem władz samorządowych województwa kujawsko–pomorskiego nastąpiło uroczyste otwarcie Festynu. Uczestników imprezy czekało wiele atrakcji m. in. prezentacje oferty agroturystycznej, stoiska z produktami ekologicznymi, rękodziełem ludowym, roślinami ozdobnymi, małą architekturą, wystawy, występy zespołów. Towarzyszącym od kilku lat elementem Festynu jest „Święto Ziemniaka”. Prezentowały się czołowe firmy nasienne i hodowli ziemniaka. Wiele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z całego województwa promowało walory kujawsko–pomorskiej wsi. Nie zabrakło również przepełnionego barwami lata i darami jesieni stoiska powiatu toruńskiego, na którym uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi poszczególnych gmin powiatu i otrzymać jakże ważne i potrzebne w owym okresie wskazówki związane z grzybobraniem. Miła niespodzianka czekał również na miłośników gotowania, gdyż każdy miał okazję do otrzymania rodzimych przepisów kulinarnych, w których podstawowym produktem są grzyby. Serdeczne podziękowania z pomoc w organizacji stoiska powiatowego kierujemy do pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz Piekarni i Cukierni z Głogowa.
Nowy numer niesięcznika Powiat Toruński

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się już nowy, jesienny numer 3 (17) 2007 miesięcznika "Powiat Toruński". Myślą przewodnią numeru jest zatrzymanie barw i smaków lata. Dostępny jest w stałych miejscach dystrybucji, jak również online.

Program stypendialny 2007/2008

W nadchodzącym roku akademickim 2007/2008 ze względu na zakończenie programu stypendialnego „Szansa dla Żaka” Starostwo Powiatowe w Toruniu nie będzie zbierać wniosków aplikacyjnych.
Do studentów województwa kujawsko – pomorskiego, którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie województwa przynajmniej od czerwca 2007, studiują w państwowej lub niepaństwowej uczelni wyższej, ich dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł netto miesięcznie lub 583 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności adresowany jest program stypendialny „STUDIUJ! EUROPEJSKIE STYPENDIA DLA STUDENTÓW”. Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Termin składania wniosków mija 19 października. Wsparcie finansowe będzie przyznawane na okres 7 miesięcy, od października 2007 roku, w comiesięcznej kwocie 350 złotych.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2007 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Konkurs ma na celu wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20000 mieszkańców)
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, gimnazjów, szkoł ponadgimnazjalnych, placówek pozaszkolnych (domów kultury, bibliotek gminnych, domów dziecka), grup nieformalnych (również tworzonych przez młodzież) z miejscowości do 20000 mieszkańców.
Zasady konkursu i formularz wniosku dostępny jest tutaj.

DOŻYNKI KUJAWSKO – POMORSKIE JABŁONOWO POMORSKIE 2007

2 sierpnia 2007 w Jabłonowie Pomorskim odbyły się Dożynki Kujawsko-Pomorskie. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się w kościele p.w. Chrystusa Króla od poświęcenia chleba z tegorocznego ziarna przez J.E. Ks. Bp. Andrzeja Suskiego. O godzinie 12:30  w uroczystym przemarszu korowodu dożynkowego ulicami miasta wniesiono poświęcone wieńce dożynkowe na Nowy Stadion, gdzie uroczyście powitano uczestników. Każdy z przybyłych powiatów brał udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko. Nagrodę główną w pierwszej konkurencji zdobył Powiat Brodnicki,  wyróżnione zostały natomiast powiaty: Świecki i Tucholski. Jako najpiękniejsze zostały ocenione ozdoby dożynkowe z powiatów: Inowrocławskiego, Brodnickiego i Lipnowskiego. Najlepszym stoiskiem pochwalić mogły się natomiast powiaty: Świecki, Wąbrzeski i Lipnowski. Po godzinie 16:00 wystąpili Trubadurzy, Irena Jarocka, zespoły ludowe i grupa cyrkowa. Do późnych godzin wieczornych trwała zabawa ludowa.

Konwent Starostów Województwa Kujawsko – Pomorskiego
31. sierpnia 2007 w Ośrodku Szkoleniowym Daglezja K – PODR Oddziału w Przysieku odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uroczystego otwarcia, o godzinie 10ºº dokonali: Starosta Powiatu Toruńskiego p. Mirosław Graczyk, Przewodnicząca Konwentu Starostów, Starosta Powiatu Świeckiego p. Marzena Kempińska i Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Piotr Całbecki.
VIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

27 sierpnia 2007 r., wyjątkowo w Sali Kopernik Hotelu ‘Filmar’, odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie zmian do budżetu na 2007 r., ponadto wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustanowiono o przejęciu niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i poboru w roku 2008. Radni wysłuchali również opinii o Uchwale Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r., oraz sprawozdania o przebiegu wykonania budżety Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2007 r., jak również informacji o pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady.

Podziękowania dla krwiodawców – Przystań Tumska 22. sierpnia 2007

Impreza zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi w podziękowaniu za ofiarność. Zabawa przeznaczona była dla krwiodawców i ich rodzin oraz mieszkańców Chełmży i okolic. Było strzelanie z wiatrówki, rzut lotkami do tarczy i inne zabawy dla dzieci. Każdy dostał upominek i pyszną kiełbaskę. Oprawę muzyczna zapewnił Mar- Wal czyli Marian Walecki.

Egzaminy dla nauczycieli

W Starostwie Powiatowym w Toruniu już po raz kolejny odbyły się egzaminy na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
21 sierpnia 2007 r. przed komisją, pod przewodnictwem wicestarosty Dariusza Mellera, egzamin zdało pomyślnie czworo pedagogów: Anna Zatorska i Iwona Ziemiańska z Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, Damian Więcławski z Zespołu Szkół w Chełmży i Anna Szlendak z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie.

VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej i Weselnej

15 sierpnia na Bulwarze 1000-lecia w Chełmży wystąpiły zespoły znane z festynów, biesiad i wesel: grupy Renoma, Combo, Alien z Chełmży, Remix ze Skępego, Meteor z Koronowa, Savoy z Korytowa, Sami Swoi oraz Bogumiła Skowrońska z Rypina. Wszyscy świetnie się bawili, słuchacze przeglądu w rytm skocznych melodii, chętnie brali udział w quizach scenicznych. Najlepszym wykonawcom wręczone zostały nagrody, a było o co powalczyć ponieważ każdy z patronów ufundował jakąś nagrodę. Zespół Savoy otrzymał Puchar Burmistrza i profesjonalny mikrofon, natomiast Puchar Starosty i aparat cyfrowy zostały przyznane grupie Renoma.

BADANIA PROFILAKTYCZNE
Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Toruniu podpisało umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży na realizację świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego. Badania profilaktyczne wykonywane będą bezpłatnie w okresie od lipca do grudnia 2007 roku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z realizowanych programów!!!
  • Występy na scenie głównej podczas obchodów Dni Chełmży
Dni Chełmży 20 - 22 lipca 2007
Mieszkańcy Chełmży obchodzili po raz 27 święto miasta, uroczystości zakończyły się późnym wieczorem w niedzielę 22 lipca. Organizatorzy postarali się, aby nie zabrakło atrakcji dla każdego. Było kulturalnie, rozrywkowo i sportowo. Oficjalne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 w piątek 20 lipca wraz z płynącym z trąbki chełmżyńskim hejnałem.
Spotkanie Starosty Toruńskiego z wójtami gmin

W dniu 12 lipca 2007 w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Toruńskiego z Wójtami gmin powiatu toruńskiego. Pan Starosta Mirosław Graczyk zrelacjonował zgromadzonym zagadnienia poruszone na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oceny zgłoszonych projektów kluczowych na lata 2007 - 2013, które odbyło się dnia 3 lipca 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim, przekazująz wnioski płynące z oceny projektów kluczowych składanych przez poszczególne jednostki samorządowe, dokonanej w departamentach Urzędu Marszałkowskiego. Wstępną akceptację uzyskał projekt związany z rozwojem turystyki poprzez tworzenie i odbudowę szlaków oraz dróg rowerowych. Dobrze postrzegane są projekty uwzględniające informatyzację regionu, jak również te związane z turystycznym zagospodarowaniem zbiorników wodnych (głównie jezior) jak i uwzględniające rewitalizację małych miasteczek.

Nowy numer miesięcznika Powiat Toruński

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się już nowy, wakacyjny numer 2 (17) 2007 miesięcznika ‘Powiat Toruński’. Poświęcony on został w dużej mierze walorom i atrakcjom turystycznym naszego powiatu. Dostępny jest w stałych miejscach dystrybucji, jak również online.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym ‘CZY ZNASZ NASZ POWIAT?’ rozpisanym na łamach miesięcznika. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.
Życzymy przyjemnej lektury!

Szkolenie z funduszy europejskich

W dniu 02.07.2007 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu odbyło się szkolenie dotyczące możliwości pozyskania unijnego dofinansowania na projekty realizowane w okresie programowania  2007 – 2013. Poprowadzone przez firmę konsultingową spotkanie skierowane było do przedstawicieli poszczególnych gmin powiatu toruńskiego, jak również do zainteresowanych tematem pracowników Starostwa. Jego celem było zapoznanie zgromadzonych z programami operacyjnymi oraz możliwością i sposobem ubiegania się o dofinansowanie w ramach 59,5 mld € przyznanej Polsce alokacji. Przedstawiony został także szereg zmian formalnych i proceduralnych jakie zaszły w stosunku do okresu 2004 – 2006, mających usprawnić proces aplikacyjny.

Noc Świętojańska w Złejwsi Wielkiej

23 czerwca w miejscowości Zławieś Wielka odbył się największy gminny festyn ‘Noc Świętojańska’. Patronem kulturalnym uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Złejwsi Małej, finansowym natomiast LDG ‘Podgrodzie Toruńskie’, działający w ramach unijnego programu Leader +. Główną atrakcją dnia był występ toruńskiego zespołu Dixie Brotherhood.
Festyn rozpoczęły występy wokalne i taneczne utalentowanych dzieci i młodzieży z całej gminy. Zebrani goście mogli wziąć udział w wielu, mniej lub bardziej sportowych konkurencjach. Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których sprowadzono trampolinę, dmuchaną zjeżdżalnię i basen z piłeczkami. Jak przystało na prawdziwy festyn nie obyło się bez smacznej kiełbaski z ogniska i zabawy tanecznej. Obchody najkrótszej nocy w roku zostały uwieńczone pokazem sztucznych ogni.

  • Praca SP Turzno
Szkoła z Turzna wygrała prawdziwe, profesjonalne boisko

Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga – społeczny, ogólnopolski konkurs plastyczny, organizowany przez Oficjalnego Sponsora Reprezentacji Polski - Fabrykę Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., został rozstrzygnięty. NOWE, PROFESJONALNIE wykonane boisko otrzymają dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Turznie – gmina Łysomice. Do konkursu Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga zaproszone zostały szkoły podstawowe z całej Polski. Już za kilka dni rozpoczną się przygotowania do realizacji inwestycji (kwota około 200 000 zł.) na terenie szkoły, a uroczyste otwarcie boiska planowane jest na wrzesień.

  • Reprezentacja Starostwa Powiatowego W Rajdzie Rowerowym
Otwarcie sezonu turystycznego w Chełmży

Otwarcie sezonu turystycznego w Chełmży odbyło się w dniach 23 – 24 czerwca 2007 r.. Mieszkańcy miasta oraz przebywający w nim turyści mogli na własne oczy zobaczyć jak niegdyś król Władysław Jagiełło odbił owe włości z rąk Krzyżaków. Inscenizacja „Chełmża 1422” zorganizowana została w sobotę 23 czerwca przed murami średniowiecznej Konkatedry pod wezwaniem Świętej Trójcy. Dzień rozpoczął się jednak od startu pań w IV serii Pucharu Polski w kolarstwie. W tym samym czasie nad jeziorem rozpoczął się turniej piłki plażowej dla dzieci do lat 14. W centrum miasta na scenie prezentowali się uczestnicy Kujawsko – Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki. Atrakcji nie zabrakło również w niedzielę. Na trasę piątego „Rajdu Rowerowego wokół Chełmży” wyruszyło kilkanaście drużyn, w tym reprezentacja Starostwa Powiatowego w Toruniu w składzie: Dariusz Meller, Dominik Gredecki oraz Artur Stankiewicz. Na trasie liczącej około 32 km, rajdowców czekało wiele niespodzianek. W międzyczasie na miejskim Rynku do występów przygotowywali się muzycy z rożnych stron naszego województwa. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Fotoreportaż z imprezy zamieszczony został w galerii zdjęć.

  • Zdobywanie Grodu - Zalesie 2007
Otwarcie sezonu turystycznego w gminie Chełmża

W dniach 16 – 17 czerwca 2007 r. na plaży w Zalesiu Gmina Chełmża powitała lato. Szereg imprez towarzyszących umilał pobyt wszystkim tym, którzy znaleźli chwilkę by pojawić się w Zalesiu. Pierwszego dnia rozegrany został tradycyjnie międzynarodowy turniej siatkówki. Rywalizowało ze sobą aż 15 drużyn. Na scenie znakomicie zaprezentował się zespół muzyki dawnej „Scandicus”. Tuż o zmierzchu odbyły się pokazy żonglerki zapalonymi pochodniami, a najbardziej wytrwali turyści bawili się do późnych godzin nocnych. Następnego dnia na scenie prezentowali się młodzi artyści gminy i miasta Chełmża. Jednak główną atrakcją niedzieli była inscenizacja bitwy wojsk polskich i krzyżackich pod Grodnem. Obecni na festynie goście mogli zwiedzić stanowiska gastronomiczne oraz zobaczyć prace lokalnych artystów. Piknik w Zalesiu to impreza promująca działalność Fundacji Ziemia Gotyku. Fotoreportaż z imprezy zamieszczony został w galerii zdjęć.

Szkolenie - Zróżnicowanie kulturowe atutem naszego województwa

W dniu 13.06.2007, w siedzibie Starostwa Toruńskiego odbyło się spotkanie szkoleniowe z dr. Zbigniewem Jabłońskim - Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Toruniu. Jego przedmiot stanowiło omówienie zagadnień zróżnicowania kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście uwarunkowań historyczno – administracyjnych – cechy, która zdecydowanie wyróżnia nasze województwo na mapie kraju. Współczesne wyznaczniki kulturowe wykazują związek przestrzenny z uwarunkowaniami historycznymi, zaś rozwój ekonomiczno – społeczny podąża śladami wytyczanymi przez wieki przez dawnych mieszkańców tych ziem. Na terenie obecnego województwa znajdowały się granice zaborów oraz granice państw – co spowodowało duże zróżnicowanie miejscowych społeczności. To zróżnicowanie kulturowe może być kiedyś silną stroną województwa, które w warunkach unijnych może wydatnie korzystać z zasad podmiotowości regionalizmu. Odmienność i dorobek kulturowy województwa wpisuje się trwale w europejskie dziedzictwo kulturowe Odbywające się po raz kolejny we wrześniu Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego będą okazją do zwrócenia uwagi i zaznaczenia wkładu naszego województwa w ogólnoeuropejski dorobek kulturowy.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu toruńskiego

Zarząd Powiatu toruńskiego ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest przyjęcie obowiązków udzielania w okresie od lipca do grudnia 2007 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- Programu profilaktyki raka sutka w ilości co najmniej 250 świadczeń;
- Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w ilości co najmniej 300 świadczeń;
- Programu profilaktyki przewlekłej niewydolności żylnej metodą Dopplera w ilości co najmniej 250 świadczeń;
- Programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego w ilości co najmniej 100 świadczeń;
- Programu ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim trymestrze ciąży w ilości co najmniej 100 świadczeń.

Pełen tekst ogłoszenia oraz szczegółowe warunki konkursu, formularz oferenta i ramowy projekt umowy do pobrania tutaj.

  • Ewakuacja pracowników
Ewakuacja w Starostwie
W dniu 14 czerwca 2007 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu, jako zarządca i współwłaściciel budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, przeprowadziło, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, próbną ewakuację pracowników i interesantów. Nastąpiło praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Przeprowadzenie działań gaśniczo - ratowniczych miało również na celu sprawdzenie zaktualizowanej „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla tego budynku, na bazie której wszyscy użytkownicy i pracownicy instytucji mających siedzibę w tej nieruchomości realizują określone zadania zapewniające ochronę życia ludzkiego i mienia przed pożarem oraz innymi zagrożeniami i ich zachowania w przypadku powstania pożaru i w czasie ewakuacji.
Regiony Polski – IX Festyn Środowiskowy „Wiosna w Gronowie”

Dnia 03.06.200 r. reprezentacja naszego Powiatu miała zaszczyt gościć w Gronowie na dorocznym festynie środowiskowym. Obecna jego edycja odbywała się pod hasłem "Regiony Polski". Impreza miała na celu zintegrowanie środowiska miejskiego i wiejskiego naszego powiatu oraz prezentację osiągnięć w produkcji rolniczo – sadowniczej, jak i przedstawienie dorobku Zespołu Szkół CKU w Gronowie w kształceniu młodzieży i dorosłych. Spotkania w Gronowie stały się doskonałą okazją do rodzinnego spędzania wolnego czasu. Organizatorzy zaprosili uczestników festynu do wędrówki po Polsce - uczniowie i nauczyciele ZS CKU w Gronowie specjalnie na tę okazję przygotowali ciekawe stoiska informacyjno-promocyjne, prezentujące poszczególne regiony naszego Kraju. Nie zabrakło konkurów, zawodów sprawnościowych oraz cennych nagród. Na scenie czas umilali m. in. zespół muzyczny ZS CKU w Gronowie, kabaret ZS CKU w Gronowie oraz występy młodzieży z Miejskiego Domu Kultury w Toruniu. Do rąk uczestników zabawy trafił także kolejny numer gazetki piknikowej. Wspólna zabawa trwała do późnego wieczora.

  • Pani Monika Tomaszewska druga z lewej
Sukces w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Pani Monika Tomaszewska najlepsza w Polsce

W dniu 30 maja w Warszawie odbyła się uroczystość II edycji ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Przyjaciela Rodziny” organizowanego prze Fundację Ernst & Young. W Konkursie zwyciężyła Monika Tomaszewska z powiatu toruńskiego –pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W tegorocznej edycji konkursu glosowało ponad 450 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na 90 pracowników socjalnych. Nagrody wręczyła Pani Joanna Kluzik - Rostkowska Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej.  SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Podsumowanie Powiatowego Roku Sportowego 2006

Słowa gratulacji za zdobyte medale oraz życzenia dalszych sukcesów na sportowej arenie usłyszeli wczoraj (17.05.2007 r.) wyróżnieni sportowcy i ich trenerzy podczas uroczystego Podsumowania Powiatowego Roku Sportowego 2006 od Pana Dariusza Mellera Wicestarosty Toruńskiego i Pana Andrzeja Siemianowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Pani Barbara Kisielewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu oraz Pan Sławomir Słowik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego.

            W pięknej auli Zespołu Szkół w Chełmży uhonorowano, wręczając pamiątkowe statuetki, zawodników w dowód uznania za godne reprezentowanie Powiatu Toruńskiego na zawodach sportowych w 2006 roku oraz ich trenerów za owocną pracę na rzecz upowszechniania sportu i zaangażowanie w krzewieniu ducha sportu wśród młodzieży Powiatu Toruńskiego.

Łącznie wyróżniono 64 zawodników i 12 trenerów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, hokej na trawie, lekka atletyka, tenis stołowy, sporty siłowe, karate, wioślarstwo, boks oraz kolarstwo.

Uroczystość uświetnił wspólny koncert muzyczny uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży i dyrektora tejże szkoły Pana Piotra Janiszewskiego .

Targi Turystyczno - Ogrodnicze Minikowo 2007

Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z DPS Browina, wzięły udział w zorganizowanych w dniu 13 maja 2007 przez Kujawsko – Pomorski ODR w Minikowie Targach Turystyczno – Ogrodniczych „Lato na Wsi”. Impreza miała charakter promocyjno – edukacyjny, a jej celem była przede wszystkim prezentacja walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych naszego województwa.

Nasz powiat już po raz kolejny uczestniczył w minikowskim spotkaniu – w tym roku jednak z nowym, eleganckim namiotem oraz nowymi wydawnictwami promocyjnymi. Dodatkowe uatrakcyjnienie stoiska stanowiły materiały udostępnione nam przez Burmistrza Chełmży oraz Wójtów gmin powiatu toruńskiego. Przygotowane przez nas stoisko cieszyło się podczas targów dużym zainteresowaniem, pośród przybyłych w tym roku do Minikowa ponad 20.000 gości.

Więcej zdjęć z targów zamieściliśmy w zakładce POWIAT – galeria zdjęć.

Możliwość wpisu do wojewódzkiego katalogu inwestycyjnego

Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, przygotowuje w chwili obecnej katalog ofert inwestycyjnych z terenu naszego województwa. Ukaże się on w polsko-angielskiej wersji językowej i rozprowadzany będzie między innymi przez polskie placówki dyplomatyczne, izby przemysłowo-handlowe czy PAIZ. Osoby zainteresowane dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej pismem.

Wizyta samorządowców z rejonu sołecznickiego

27.04.2007 gośćmi starostwa było szesnastu przedstawicieli instytucji samorządowych z regionu solecznickiego na Litwie. Przyjechali oni z kilkudniową wizytą na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzień rozpoczął się od spotkania z władzami powiatu i pracownikami. Tu, przy kawie i pierniczkach, goście mogli zapoznać się ze strukturą podziału administracyjnego kraju, rolą poszczagólnych jst oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi powiatu toruńskiego. Nastepnie, już w dwóch grupach, wyruszyli na zwiedzanie. Pierwsza grupa udała sie do Chełmży, gdzie po spotkaniu z Burmistrzem odbyła wycieczkę po mieście, wspięła się na wieżę konkatedry, zwiedziła szpital powiatowy, a następnie na zakończenie obejrzała nowowybudowany kompleks rekreacyjny w Zalesiu. Druga grupa spotkała się z Wójtem gminy Lubicz, skąd po obejrzeniu ciekawej prezentacji, pojechała do Zespołu Szkół nr 1, a nastepnie udała się do DPS Dom Kombatanta w Dobrzejewicach.  Sądząc z komentarzy, zwiedzane miejsca bardzo się naszym gościom spodobały. To już kolejna wizyta mieszkańców rejonu sołecznickiego w naszym rejonie - miejmy nadzieję, iż prowadzona już od kilku lat współpraca i wymiana doświadczeń nadal będzie kwitnąć.

VIII Powiatowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w indywidualnym tenisie stołowym

W sobotę - 21 kwietnia 2007r. - w Zespole Szkół, CKU w Gronowie odbyły się VIII Powiatowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w indywidualnym tenisie stołowym. W Mistrzostwach udział wzięło 27 zawodników.

 

Poszczególne miejsca w kategoriach zajęli:

 Kategoria OPEN kobiet:

 I miejsce          -          Justyna Karbowiak

II miejsce         -          Grażyna Wasilczuk

III miejsce        -          Marzena Słupczewska

 

 


Kategoria do 35 lat:

 I miejsce          -          Sławomir Trzymkowski          

II miejsce         -          Jeremi Ziemba

III  miejsce       -          Michał Wernerowski

 

 Kategoria od 36 do 48 lat:

 

I miejsce          -          Jacek Lipowski

II miejsce         -          Jacek Rzepkowski      

III miejsce        -          Marek Kopaczewski

 

 Kategoria od 49 lat i więcej:

 

I miejsce          -          Czesław Marczak       

II miejsce         -          Zbigniew Kielak          

III miejsce        -          Dariusz Łuszczyk        

 

 Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczali Dariusz Meller – Wicestarosta Toruński i Zbigniew Piotrowski – dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie.

V Sesja Rady Powiatu Toruńskiego
Dnia 19 kwietnia 2007 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. Głównym punktem V Sesji Rady Powiatu było udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu w 2006 roku.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Po wysłuchaniu wystąpienia Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
Cała Polska czyta dzieciom- wyróżnienie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży
26 marca 2006 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbył się V Jubileuszowy Finał kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowany przez Fundację ABCXXI. Tegoroczna gala stanowiła okazję do podziękowań osobom i instytucjom, które promują kampanię głośnego czytania oraz na różne sposoby wspierają działania fundacji.
Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – wręczenie czeków
Dnia 27.03.2007 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka i Wicestarosty Toruńskiego Dariusza Mellera z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.
FUNKCJONOWANIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – DEBATA W OSIEKU n/WISŁĄ
Dnia 26 marca 2007r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku odbyło się spotkanie władz Powiatu Toruńskiego, dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, kierowników Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z przedstawicielami parlamentu (poseł Andrzej Kłopotek, senator Mieczysław Augustyn), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dyrektor Krystyna Wyrwicka) i Urzędu Wojewódzkiego (Jacek Habant, Maria Chojecka).
Okres programowania 2007-2013 - spotkanie samorządowców powiatu toruńskiego
W dniu 12.03.2007 w Sali Rady chełmżyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie samorządowców powiatu toruńskiego, poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z okresem programowania 2007-2013: Bydgosko-toruńskiemu obszarowi metropolitalnemu, wyborowi projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz aktualizacji Strategii rozwoju powiatu toruńskiego.
Spotkanie władz powiatu z działaczami sportowymi
Dnia 7 marca 2007 w auli Zespołu Szkół w Chełmży odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego z działaczami sportowymi. Władze samorządowe reprezentowali: Starosta p. Mirosław Graczyk, Wicestarosta p. Dariusz Meller, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Słowik oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. Barbara Kisielewska. Licznie przybyli działacze sportowi pochodzili aż z szesnastu klubów działających na terenie całego powiatu.
Cała Polska czyta dzieciom - spotkanie w Browinie
Dnia 28 lutego 2007 roku uczniowie gimnazjum- nauczani indywidualnie oraz z oddziału edukacyjno-terapeutycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży wraz z opiekunami i rodzicami gościli w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Celem spotkania była integracja z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy i Terapii Zajęciowej oraz propagowanie idei głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
IV Sesja Rady Powiatu Toruńskiego
Dnia 1 marca 2007r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się IV Sesja trzeciej kadencji Rady Powiatu Toruńskiego, na której uchwalono, wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje, budżet powiatu na 2007r.
Spotkanie z twórcami kultury w Gronowie

Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2007 r. w pałacu Zespołu Szkół, CKU w Gronowie. Licznie zgromadzeni twórcy mogli się zaprezentować, poznać się nawzajem, przekazać swoje życzenia oraz usłyszeć od władz samorządowych o możliwościach wsparcia i organizacyjnego i finansowego.

Zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
Starosta Toruński pan Mirosław Graczyk oraz pełnomocnicy związków zawodowych: pani Elżbieta Pietras – ZNP i pan Tadeusz Kierel – NSZZ „Solidarność” podpisali w piątek 19
Sukcesy gimnazjalistów
Dnia 11.01.2007r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyło się spotkanie podsumowujące sukcesy sportowe oraz osiągnięcia z zakresu wiedzy sportowej młodzieży w roku szkolnym 2005/2006. W spotkaniu ze Starostą Powiatu Toruńskiego Mirosławem Graczykiem oraz Wicestarostą Dariuszem Mellerem uczestniczyli Gimnazjaliści z Chełmży i Cierpic.
Komisje Stałe Rady Powiatu
Podczas II Sesji Rady Powiatu Toruńskiego ustalone zostały składy osobowe komisji stałych Rady na lata 2006 - 2010:
Radni wybrali starostę.

Na pierwszej Sesji III kadencji Rady Powiatu Toruńskiego radni wybrali nowego starostę oraz ustalili skład Zarządu Powiatu Toruńskiego.
Starostą toruńskim został wicestarosta ubiegłej kadencji Mirosław Graczyk. Stanowisko wicestarosty objął Dariusz Meller. Wybrano rówież trzech członków Zarządu, którymi zostali: Jan Surdyka, Leszek Syroka oraz Tomasz Zakrzewski.

 

 

LISTA RADNYCH III KADENCJI RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy naszych przedstawicieli do Rady Powiatu Toruńskiego.

1. ADAMEK Arkadiusz z Lubicza (PiS);
2. BROŃCZYK Janina z Cierpic (Lewica i Demokraci);
3. FILAR Wacław z Lulkowa (Przymierze Samorządowe);
4. GRACZYK Mirosław z Makowisk (Przymierze Samorządowe);
5. JARMULSKI Wieczysław z Chełmży (PiS);
6. KARPA Zofia z Ostaszewa (Lewica i Demokraci);
7. KARPIŃSKI Grzegorz z Pędzewa (PO);
8. KAZANIECKI Wiesław z Chełmży (Lewica i Demokraci);
9. KISIELEWSKA Barbara ze Złotorii (Obywatelski Komitet Samorządowy);
10. KWIATKOWSKI Mirosław ze Złejwsi Wielkiej (Lewica i demokraci);
11. LEWANDOWSKI Eugeniusz z Chełmży (Lewica i Demoraci);
12. LEWANDOWSKI Kazimierz z Zelgna (Obywatelski Komitet Samorządowy);
13. MELLER Dariusz z Chełmży (PiS);
14. NAWROTEK Mirosław z Osieka nad Wisłą (Lewica i Demokraci);
15. PREUSS Henryk z Chełmży (Lewica i Demokraci);
16. SIEMIANOWSKI Andrzej z Lubicza (Obywatelski Komitet Samorządowy);
17. SŁOWIK Sławomir z Osieka nad Wisłą (PiS);
18. SURDYKA Jan ze Złejwsi Małej (Przymierze Samorządowe);
19. SYROKA Leszek z Lubicza (PiS);
20. ZAKRZEWSKI Tomasz z Łążynka (Przymierze Samorządowe);
21. ZAJĄKAŁA Jerzy ze Złotorii (PiS)- obejmie funkcję Wójta Gminy Łubianka, więc nie zasiądzie w Radzie.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E