Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

RADĘ POWIATU TORUŃSKIEGO W III KADENCJI NA LATA 2006 - 2010 TWORZĄ

ANDRZEJ SIEMIANOWSKI

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Urodzony w 1953 roku. Jest dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu, posiada wykształcenie wyższe. Pełnił różnorodne funkcje w Radach Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej. Do Rady Powiatu wybrany został z listy Obywatelski Komitet Samorządowy.

 

MIROSŁAW NAWROTEK

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Urodzony w 1967 roku, wykształcenie wyższe. Wybrany został z listy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. Od 19 lat związany jest z samorządem gminnym. Pracuje w Urzędzie Gminy Obrowo.

 

SŁAWOMIR SŁOWIK

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Urodzony w 1974 roku. Jest nauczycielem historii i wychowania fizycznego. Do Rady wybrany został z listy Prawo i Sprawiedliwość.

 

 

MIROSŁAW GRACZYK

Starosta Toruński. Urodzony w 1963 roku, wykształcenie wyższe. Ma długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej. W poprzeniej kadencji Rady pełnił funkcję Wicestarosty. Do Rady Powiatu wybrany zostal z listy Przymierze Samorządowe.

 

DARIUSZ MELLER

Wicestarosta Toruński. Urodzony w 1964 roku, wykształcenie wyższe, historyk. Jest autorem interesującej publikacji dotyczącej gwary chełmżyńskiej. W poprzedniej kadencji zasiadał na stanowisku Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Do Rady wybrany z listy Prawo i Sprawiedliwość.

 

JAN SURDYKA

Członek Zarządu. Urodzony w 1955 roku, żonaty, troje dzieci. Jest prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rzęczkowie. Wybrany do Rady Powiatu z listy Przymierze Samorządowe na trzecią kadencję, po raz drugi na stanowisko nieetatowego członka Zarządu.
 

LESZEK SYROKA

Członek Zarządu. Urodzony w 1948 roku. Wybrany z listy Prawo i Sprawiedliwość. W poprzedniej kadencji zasiadał na stanowisku Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w tej kadencji pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu. Jest lekarzem weterynarii i prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną.
 

TOMASZ ZAKRZEWSKI

Członek Zarządu. Urodzony w 1971 roku, wykształcenie wyższe, żonaty, dwie córki. Wybrany z listy Przymierze Samorządowe na trzecią kadencję Rady Powiatu, w której pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu. Posiada własne gospodarstwo rolne.
 

ARKADIUSZ ADAMEK

Urodzony w 1955 roku, wykształcenie średnie techniczne. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany po raz pierwszy z listy Prawo i Sprawiedliwość.

 

JANINA BROŃCZYK

Urodzona w 1953 roku, mężatka, ma pięcioro dzieci. Pracuje w Szkole Podstawowej w Cierpicach. W poprzedniej kadencji Rady Powiatu pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Wybrana z listy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.

 

WACŁAW FILAR

Urodzony w 1955 roku, żonaty, mieszkaniec Lulkowa. Wybrany do Rady Powiatu z listy Przymierze Samorządowe. W I kadencji Rady zasiadał na stanowisku Wicestarosty Toruńskiego.

 

 

WIACZESŁAW JARMULSKI

Urodzony w 1953 roku, mieszka w Chełmży. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany został po raz pierwszy, z listy Prawo i Sprawiedliwość. Od wielu lat zajmuje się pomocą dla ubogich, bezrobotnych i bezdomnych.

 

ZOFIA KARPA

Urodzona w 1955 roku, ukończyła studia wyższe z zakresu pomocy społecznej, mężatka. Jest Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach. Wybrana z listy SLD+DSPL+PD+UP Lewica i Demokraci.

 

GRZEGORZ KARPIŃSKI

Urodzony w 1961 roku, wykształcenie średnie techniczne. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług inwestycyjnych. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany został po raz pierwszy, startował z listy Platforma Obywatelska.

 

WIESŁAW KAZANIECKI

Urodzony w 1953 roku. Pracuje w Urzędzie Gminy Chełmża. W poprzedniej kadencji zasiadał na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Do Rady Powiatu startował z listy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.
 

BARBARA KISIELEWSKA

Urodzona w 1949 roku. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii. Ukończyła studia podyplomowe z organizacji zarządzania, jest też członkiem Zarządu Stwoarzyszenia Leader +. Wybrana została z listy Obywatelski Komitet Samorządowy. W Radzie Powiatu Toruńskiego zasiada po raz pierwszy.
 

MIROSŁAW KWIATKOWSKI 

Urodzony w 1948 roku, żonaty, dwoje dzieci. Pracuje w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. W dwóch poprzednich kadencjach pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej. Do Rady Powiatu wybrany zostal z listy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.

 

EUGENIUSZ LEWANDOWSKI

Urodzony w 1952 roku, dr socjologii, żonaty, ma dwóch dorosłych synów. W latach 1998 - 2006 pełnił funkcję Starosty Toruńskiego. Na trzecią kadencję Rady Powiatu Toruńskiego wybrany z listy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.

 

KAZIMIERZ LEWANDOWSKI

Urodzony w 1957 roku, żonaty. W Radzie Powiatu po raz trzeci, wybrany został z listy Obywatelski Komitet Samorządowy. Jest właścicielem zakładu mechaniki pojazdowej i okręgowej stacji kotroli pojazdów. W poprzedniej kadencji był Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej.
 

HENRYK PREUSS

Urodzony w 1960 roku. W Radzie Powiatu Toruńskiego zasiada po raz pierwszy, startował z listy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. Jest współwłaścicielem firmy HENKON w Chełmży.

 

JERZY ZAJĄKAŁA

Urodzony w 1953 roku, wykształcenie wyższe, żonaty, czworo dzieci. Wybrany po raz drugi do Rady Powiatu Toruńskiego, startował z listy PiS. W związku z wyborem na Wójta Gminy Łubianka uzyskany mandat radnego powiatu z mocy prawa wygasł.

 

JANUSZ KONONIUK
Urodzony w 1956 roku, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie - technik melioracji wodnych. Prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu 13 grudnia 2006 roku wstąpił w prawa radnego w miejsce wygasłego mandatu radnego Jerzego Zająkały. Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E