Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

  • zdjęcie. M. Habel

Powiat toruński to wyjątkowo ciekawy i zróżnicowany pod względem geograficznym i kulturowym obszar położony w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego, otaczający zieloną otuliną położone centralnie miasto Toruń. Na 1230 km² łączą się tu trzy historyczne regiony Polski: Kujawy, Ziemia Dobrzyńska i Ziemia Chełmińska. Dobrze się tu mieszka, dobrze pracuje i wypoczywa.
 

  • zdjęcie: M.Habel

Powstające w okolicach Torunia osiedla domów jednorodzinnych są dowodem na to, że powiat toruński jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą połączyć możliwość korzystania z wszelkich uroków dużego miasta, z jego kinami, teatrami, uczelniami i zakładami pracy – oraz komfort mieszkania na wsi – w ciszy, wśród zieleni, w otoczeniu lasów, pól i jezior. Dla mieszkańców powiatu wszystko to jest w zasięgu ręki! Zaletą powiatu jest bowiem doskonałe położenie w samym centrum województwa oraz dobrze rozwinięta infrastruktura - krzyżują się tu drogi krajowe, linie kolejowe oraz trasy lokalnej i dalekobieżnej komunikacji autobusowej. Dzięki staraniom powiatu i pozyskanym środkom sieć dróg łączących powiat z miastem jest coraz lepszej jakości, a wiele miejscowości ma bezpośrednie połączenia Toruniem w ramach komunikacji miejskiej.

Duża dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, bardzo dobra infrastruktura transportowa oraz bliskość miasta Torunia powodują, że powiat toruński jest miejscem, w którym chętnie lokowane są nowe firmy i inwestycje. Duże znaczenie ma rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy. Warto przypomnieć, że powiat toruński jest kolebką rolnictwa ekologicznego w Polsce. Tu powstały pierwsze w kraju gospodarstwa produkujące ”zdrową żywność”. Powiat posiada jedne z najlepszych w Polsce warunków glebowych, a nasze rolnictwo należy do przodujących w województwie. Gospodarstwa charakteryzują się korzystnym poziomem mechanizacji i wysoką kulturą rolną, a użytki rolne stanowią ponad 56% powierzchni powiatu.

W Przysieku znajduje się Oddział Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, stanowiące centrum szkoleniowe, ośrodek wymiany doświadczeń oraz promocji owoców pracy kujawsko-pomorskich rolników, przetwórców i producentów ekologicznej żywności. Gospodarczo wykorzystywane są złoża kopalin. Rośnie znaczenie przemysłu elektronicznego - najnowszą inwestycją na terenie powiatu jest Crystal Park - kompleks japońskich firm z branży elektronicznej funkcjonujący w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto działają tu firmy spedycyjne, tekstylne, produkcji drzewnej o ogólnopolskiej renomie.

Rolnictwo w dalszym ciągu stanowi podstawę gospodarki powiatu toruńskiego. W strukturze własnościowej gospodarstw przeważają gospodarstwa indywidualne. Na terenie powiatu uprawia się głownie zboża, rośliny okopowe i oleiste. Lokalne rolnictwo jest bazą dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Gospodarstwa charakteryzują się korzystnym poziomem mechanizacji i wysoką kulturą działalności rolniczej. Największe znaczenie ma przemysł: cukrowniczy (Chełmża), mięsny (Zławieś Wielka, Łysomice), zbożowo-młynarski (Lubicz), mleczarski (Obrowo). Znajdujące się na terenie powiatu zasoby leśne (Nadleśnictwo Dobrzejewice, Nadleśnictwo Cierpiszewo) stanowią podstawę do produkcji drewna i wyrobów z drewna.

Powiat toruński dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Przez powiat przebiega odcinek autostrady A-1 wraz z przeprawą mostową przez Wisłę w Czerniewicach - Grabowcu. Podstawowe znaczenie dla powiatu (jak i dla całego województwa) mają drogi krajowe: Nr 10 (Szczecin – Bydgoszcz – Toruń - Płońsk-Warszawa), Nr 15 (Poznań – Inowrocław – Toruń – Brodnica - Olsztyn), Nr 80 (Bydgoszcz – Toruń - Lubicz) i Nr 91 (Gdańsk – Toruń – Głuchów - Częstochowa). Przez teren powiatu przebiegają 4 linie kolejowe. Znaczenie ogólnopolskie mają trasy Piła – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Kutno oraz Poznań – Inowrocław – Toruń – Iława – Olsztyn. Dla rozwoju powiatu istotne znaczenie mają linie Toruń – Chełmża – Grudziądz i Toruń – Sierpc. Do wielu miejscowości powiatu dociera także komunikacja miejska z Torunia.

Przedsiębiorcy działający na terenie powiatu toruńskiego, mogą korzystać z dobrze funkcjonującej sieci instytucji wsparcia przedsiębiorczości zlokalizowanej głównie w Toruniu. Banki, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego oraz instytucje finansowe pomagają działającym jak i początkującym przedsiębiorcom. Działający w mieście Toruński Park Technologiczny realizuje wiele projektów, ukierunkowanych na wpieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie innowacji i transferu technologii.

W powiecie toruńskim funkcjonuje wiele obiektów hotelowych udzielających noclegów oraz łączących wypoczynek z organizacją szkoleń i konferencji,  prócz tego zaczyna rozwijać się agroturystyka. Przebywając w Toruniu, czy też w powiecie nie ma trudności z dotarciem do najciekawszych miejsc. Dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych pozwala na czynny odpoczynek między kolejnymi spotkaniami biznesowymi, pieszo lub na rowerze można przemierzać piękne lasy, obszary chronionego krajobrazu, tereny przyjeziorne i wiele innych miejsc, które zachwycą swym naturalnym pięknem.

Warto zapoznać się z ofertą inwestycyjną gmin powiatu toruńskiego,

dokonać odpowiedniego wyboru dla siebie , dla swojego biznesu.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E