Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

NIEUCZCIWE KLAUZULE W UMOWACH KONSUMENCKICH.

W dzisiejszym artykule przekażę czytelnikom podstawowe informacje na temat nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich.

Czym są nieuczciwe klauzule zwane również abuzywnymi ?.

Regulacje prawne w zakresie niedozwolonych klauzul umownych znajdują się w kodeksie cywilnym( w art. 384 i nast. ), który stanowi, że postanowienia , które nie zostały uzgodnione indywidualnie , nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zapisy, które tylko jednostronnie dają uprawnienia, to znaczy tylko dla przedsiębiorcy np. stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie kary lub ograniczające oraz wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.
Z pewnością klauzulą niedozwoloną będzie pozbawienie konsumenta praw przyznanych mu ustawowo np. wyłączenie lub ograniczenie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowy na odległość. Niedozwolone są również postanowienia o automatycznym przedłużeniu umowy zawartej na czas oznaczony.

Konsument , który podejrzewa, że gotowy wzorzec umowy, którą otrzymał do podpisania, zawiera postanowienia niedozwolone, powinien poinformować  przedsiębiorcę o tym fakcie. W sytuacji, gdy druga strona umowy nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych  najlepiej zmienić kontrahenta . Jeżeli już umowa została podpisana i zawiera ona klauzule niedozwolone, których treść znajduje się w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, to należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym  takie klauzule nie wiążą nas z mocy prawa.

  • autor: Marzenna Napiórkowska

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E