Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Wielu konsumentów zgłasza się do Rzecznika ze skargą na sprzedawców, którzy po zgłoszeniu reklamacji np. sprzętu AGD czy DVD odsyłają konsumenta do producenta sprzętu lub do hurtowników. Sprzedawcy twierdzą bowiem, że nie mogą przyjąć reklamacji ponieważ wszelkie usterki mogą być zgłaszane wyłącznie u przedsiębiorców, którzy zajmują się produkcją bądź dystrybucją reklamowanego towaru.

Oczywiście sprzedawcy nie mają racji i działają niezgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  o zmianie kodeksu cywilnego (weszła w życie 1 stycznia 2003 r.). Konsumenci po uzyskaniu takich mylnych informacji często decydują się na zgłoszenie swoich roszczeń do producentów a ci odpowiadają, że nie leży to w ich obowiązkach i nie są władni rozpatrywać reklamację. Klient jest odsyłany z powrotem do sprzedawcy a cały proces reklamacyjny ulega wydłużeniu i działa na niekorzyść konsumenta.

PAMIĘTAJMY! Jeżeli reklamacja została zgłoszona w terminie, sprzedawca ma obowiązek jej przyjęcia i rozpatrzenia i nie ma prawa odsyłać do innych przedsiębiorców. Sprzedawca ma natomiast prawo nie uwzględnić reklamacji, gdy np. uzna, że towar jest dobrej jakości a uszkodzeniu uległ z winy klienta. W takim wypadku ma on obowiązek zawiadomić o tym konsumenta podając pisemne uzasadnienie i zwrócić mu reklamowany towar.


Sprzedawcy przyjmując reklamację sprzętu AGD, radiowo-telewizyjnego itp. często błędnie informują konsumentów, że przysługują im tylko prawa z udzielonej gwarancji.

WARTO WIEDZIEĆ! Kupujący ma prawo wyboru i może według swojej woli korzystać z gwarancji lub z dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Wybór jest jednak wiążący tylko do konkretnie zgłoszonej wady i jeśli pojawi się kolejna wada w tym samym towarze, konsument znowu ma prawo dokonania wyboru swoich uprawnień w zależności od tego co jest dla niego korzystniejsze. Należy jednocześnie pamiętać, że reklamując towar z tytułu niezgodności z umową można w pierwszej kolejności domagać się nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany go na nowy. Obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy (czyli odstąpienie od umowy) możliwe są wówczas, gdy wymiana lub naprawa są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów, bądź gdy sprzedawca  nie zdoła naprawić lub wymienić towaru w odpowiednim czasie. Podobnie, gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.


O tym czy towar ma być naprawiony czy wymieniony na nowy decyduje klient a nie sprzedawca.

  • autor: Marzenna Napiórkowska

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E